Overstap van Gronings gas naar warmte-energie


gas-warmte-energie-kamp-kabinet

Kabinet wil minder afhankelijk zijn van gas

Het kabinet wil de komende jaren meer inzetten op duurzame warmte en restwarmte voor het verwarmen van huishoudens en bedrijfspanden. Zo wordt Nederland minder afhankelijk van gas, kan energie worden bespaard en de CO2-uitstoot worden verminderd.

Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Bijna 60% van alle verbruikte energie in Nederland wordt gebruikt voor het opwekken van warmte. Grote gebruikers zijn onder andere de verwarming, de douche en de afwasmachine. Daarnaast verbruikt ook de industrie een hoop energie, waar tot nu toe bijna alleen maar gas voor wordt gebruikt.

Minister Kamp: “Veel van deze opgewekte warmte gaat nu nog verloren en kan nuttiger worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld door restwarmte uit de industrie via een warmtenet aan te bieden aan huishoudens en bedrijven. Dit bespaart energie én levert tot 75 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van een huishouden met een cv-installatie. De kansen die warmtetechnologie biedt voor de toekomst moeten we niet laten liggen”, aldus Kamp.

Hervorming regelgeving en financiële ondersteuning

Om positieve en duurzame vormen van warmtelevering te stimuleren, zal het kabinet de wet- en regelgeving gaan hervormen. Er wordt onder andere gewerkt aan een nieuw marktmodel voor warmtenetten, zodat de markt voor duurzame warmte-energie meer gaat lijken op de markten voor energie en gas. Deze hervormingen moeten bijdragen aan de leveringszekerheid voor nu én in de toekomst.

In de komende jaren zal de overheid ontwikkelingen van warmteprojecten ondersteunen en financieel bijstaan. Zo heeft het kabinet 3,6 miljoen euro apart gezet voor een proefboring om warmte uit de aarde te halen in het Westland. Warmte uit de diepe aarde kan veel huizen verwarmen en is tevens geschikt voor productieprocessen in sectoren als de glastuinbouw, textielindustrie, papierindustrie en voedingsmiddelenindustrie, waarbij hoge temperaturen nodig zijn.

Moderniseren en verduurzamen

“Dit is een goed moment om de warmtevoorziening te moderniseren en te verduurzamen, omdat in veel steden het gasnet aan renovatie of vervanging toe is. Ook bereiden we ons hiermee voor op een vermindering van de gaswinning en het in de toekomst anders inzetten van de Nederlandse gasvoorraden”, aldus Kamp.

Lees ook: Nederland te verslaafd aan gas uit Groningen

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.