Energiebelasting 2019


Energiebelasting 2019

Meer dan 50% van uw energierekening bestaat uit de heffingen en belastingen (de energiebelasting). Door het heffen van belasting hoopt de overheid dat particuliere en bedrijven bewuster om gaan met energie (of is het om de spaarpot te vullen?). Aangezien men door de belastingen meer moet betalen voor energie hoopt de overheid dat men minder zal verbruiken en zo milieubewuster leeft.

 

Direct naar;

 

Energiebelasting 2019

Vanaf begin 2019 zal er ook weer een hoop gebeuren op het gebied van energiebelastingen. Een van de maatregelen de het kabinet neemt om de CO2-uitstoot te verminderen is het verhogen van de energiebelasting over aardgas. Per 1 januari 2019 zullen consumenten 3 eurocent meer belasting betalen per verbruikte kubieke meter aardgas. Hierdoor is een gemiddeld huishouden al snel rond de €50,00 meer kwijt aan de jaarlijkse energierekening.

Om het gebruik van duurzame verwarmingsbronnen te stimuleren verlaagt de overheid gelijktijdig de energiebelasting over stroom. Zo betalen consumenten 0,72 eurocent minder belasting per verbruikte kWh stroom. Hierdoor is een gemiddeld huishoudens jaarlijks ongeveer €15,00 tot €20,00 minder kwijt aan de stroomrekening.

Naast deze wijzigingen zal de overheid de heffingskorting verlagen. Aangezien we volgens de overheid minder energie moeten en kunnen verbruiken heeft de overheid besloten om de heffingskorting per 1 januari 2019 te verlagen van €373,33 naar €311,63 (inclusief BTW). Hierdoor betalen energieaansluitingen met een verblijfsfunctie netto €61,70 meer belasting.

Als laatst zullen consumenten ook meer gaan betalen van de Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE). Zowel de ODE voor stroom als gas zullen stijgen. Onder de streep zullen huiseigenaren hierdoor nog ongeveer €50,00 meer kwijt zijn aan de energierekening. Hierdoor stijgt die energierekening in 2019 al snel met €130,00 tot €150,00 voornamelijk door hogere energiebelastingen.

 

Energiebelasting 2020

Onlangs werd duidelijk dat de energierekening flink hoger is uitgevallen dan het kabinet had gedacht. Aangezien er gebruik is gemaakt van verouderde cijfers had het kabinet een kleine stijging verwacht, maar deze viel beduidend hoger uit. Volgens cijfers van het CBS stijgt de gemiddelde energierekening met €334,00 per jaar. Een flinke klap voor huishoudens met een laag inkomen. Om de energierekening betaalbaar te houden heeft het kabinet besloten aanpassingen te gaan maken. Deze zullen dit jaar niet meer doorgevoerd kunnen worden, maar wel per begin 2020. Vanaf dit moment zal de Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) anders verdeeld worden onder huishoudens en bedrijven. Bedrijven zullen meer moeten gaan bijdragen, en voor huishoudens daalt de energiebelasting. Hiernaast zal het kabinet een CO2-heffing introduceren voor de industrie. Dit moet er voor gaan zorgen dat ook bedrijven zich meer bezig gaan houden met de energietransitie.

 

Energiebelasting 2018

Uit het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie blijkt dat de gemiddelde energiebelasting weer toeneemt in 2018. Zo gaan huishoudens 3 eurocent meer energiebelasting betalen per verbruikte kubieke meter aardgas. Deze stijging wordt veroorzaakt door een verhoging van de reguliere belasting en een stijging van de Heffing Opslag Duurzame Energie. Naast deze verhoging wordt ook stroom volgens cijfers van de Belastingdienst duurder. Zo stijgt de reguliere belasting ligt en neemt ook de Heffing Opslag Duurzame Energie toe van €0,0074 per kWh naar € 0,0132 per kWh.

 

Kritiek op beleid energiebelasting

Uit onderzoek door een speciale denktank blijkt dat kleinverdieners het hardst geraakt worden door het huidige kabinetsbeleid. Wat voor de nodige kritiek zorgt. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek? Consumenten betalen een stuk meer dan bedrijven. Daarnaast betalen kleinverdieners relatief gezien meer energiebelasting dan grootverbruikers. Zo betalen kleinverbruikers tegen 2021 6,2% van hun besteedbaar inkomen aan energiebelastingen. Dit percentage ligt voor grootverdieners slechts rond de 1,5%. En ook binnen het zakenleven is de verdeling behoorlijk oneerlijk. Zo betalen sommige zakelijke grootverbruikers tot wel 4 keer minder belastingen per uitgestoten ton CO2.

Naast de energiebelastingen is er ook kritiek op de verdeling van subsidies. Zo gaat maar liefst 80% van de subsidies richting het bedrijfsleven. En van dit deel gaat een leeuwendeel op aan bedrijven binnen de energiesector en land- en tuinbouw. Ook hieruit blijkt dat grote vervuilers en verbruikers het voordeligst uit zijn met het huidige kabinetsbeleid.

 

Verloop energiebelasting 2016 & 2017

Vooral in 2016 gebeurde er een hoop op het gebied van de energiebelasting. Het huis verwarmen of lekker warm douche werd namelijk flink duurder! De belasting over het gebruik van aardgas steeg in 2016 met 32 procent! Daarnaast daalde de belasting over stroom juist met ongeveer 16 procent. Hierdoor werd het gebruik van aardgas veel duurder, en het gebruik van stroom iets goedkoper. Wat uiteindelijk zorgde voor een gemiddelde stijging van €50,00 op jaarbasis. Wat er in 2017 gebeurd? Opnieuw een lichte stijging voor gas en een lichte stijging voor stroom. Al met al zal de energierekening hierdoor met ongeveer €30,00 stijgen.

Lees ook: Gas flink duurder dit jaar door explosieve stijging belasting

 

Belastingen over aardgas (2011 – 2019)

In de afgelopen jaren is de energiebelasting over uw gasverbruik extreem gestegen. Het hoogtepunt van deze stijging vond plaats in 2016. In 2016 steeg de energiebelasting namelijk met maar liefst 32%. Na 2016 is de energiebelasting over gas nog verder gestegen. Zo steeg de belasting in 2017, 2018 en in 2019 kwam hier nogmaals 3 eurocent belasting bovenop. Daarnaast stijgt ook de Opslag Duurzame Energie (ODE), waardoor consumenten nog eens 5 eurocent meer belasting betalen per verbruikte kubieke meter aardgas. Al met al is de energiebelasting over gas in nog geen 10 jaar tijd met ruim 13 eurocent gestegen. Mede hierdoor nemen de kosten van de energierekening flink toe!

Jaar0 - 5000 m35001 - 170.000 m3170.001 - 1 miljoen m31 - 10 miljoen m310 miljoen + m3 (part.)10 miljoen + m3 (zakelijk)
2011€ 0,1639€ 0,1419€ 0,0393€ 0,0125€ 0,0117€ 0,0082
2012€ 0,1667€ 0,1443€ 0,0400€ 0,0127€ 0,0119€ 0,0083
2013€ 0,1862€ 0,1862€ 0,0439€ 0,0160€ 0,0115€ 0,0115
2014€ 0,1894€ 0,1894€ 0,0446€ 0,0163€ 0,0117€ 0,0117
2015€ 0,1911€ 0,1911€ 0,0677€ 0,0247€ 0,0118€ 0,0118
2016€ 0,25168€ 0,25168€ 0,06954€ 0,02537€ 0,01212€ 0,01212
2017€ 0,25244€ 0,25244€ 0,06215€ 0,02265€ 0,01216€ 0,01216
2018€ 0,26001€ 0,26001€ 0,06464€ 0,02355€ 0,01265€ 0,01265
2019€ 0,29313€ 0,29313€ 0.06542€ 0,02383€ 0,01280€ 0,01280

Opvallend aan bovenstaande tabel is dat grootverbruikers relatief gezien weinig belasting betalen. Zo betalen grootverbruikers in 2019 tussen de €0,01280 en €0,06542 energiebelasting per kubieke meter aardgas. Dit ligt ruim €0,20 onder het tarief wat consumenten betalen. Ondanks dat veel partijen de overheid vragen de belasting eerlijker te verdelen lijkt dit niet te gebeuren. Ondanks dat grootverbruikers de grootste vervuilers zijn wil de overheid de industrie niet te veel belasten. Dit zorgt namelijk voor een gunstiger vestigingsklimaat in Nederland.

 

Belastingen over elektriciteit (2011 – 2019)

De energiebelasting over stroom is redelijk stabiel. Tussen de jaren 2011 en 2015 steeg de energiebelasting van €0,1121 per kWh door naar €0,1196 per kWh. In 2016 daalde de belasting weer redelijk sterk naar €0,1007 per kWh stroom. Na deze jaren is de belasting in 2017 en 2018 weer verhoogt. Vanaf 2018 betalen consumenten €0,10458 belasting per kWh stroom. In 2019 ligt de belasting over stroom iets lager, €0,09863 per kWh. Ondanks dit stijgt de ODE over stroom opnieuw waardoor deze verlaging teniet gedaan wordt.

Jaar0 - 10.000 kWh10.001 -
50.000 kWh
50.001 -
10 miljoen kWh
10 milj +
(part.)
10 milj +
(zakelijk)
2011€ 0,1121€ 0,0408€ 0,0109€ 0,0010€ 0,0005
2012€ 0,1140€ 0,0415€ 0,0111€ 0,0010€ 0,0005
2013€ 0,1165€ 0,0424€ 0,0113€ 0,0010€ 0,0005
2014€ 0,1185€ 0,0431€ 0,0115€ 0,0010€ 0,0005
2015€ 0,1196€ 0,0469€ 0,0125€ 0,0010€ 0,0005
2016€ 0,1007€ 0,04996€ 0,01331€ 0,00107€ 0,00053
2017€ 0,1013€ 0,04901€ 0,01305€ 0,00107€ 0,00053
2018€ 0,10458€ 0,05274€ 0,01404€ 0,00116€ 0,00057
2019€ 0,09863€ 0,05337€ 0,01421€ 0,00117€ 0,00058

Ook voor stroom geldt het feit dat grootverbruikers relatief goedkoop uit zijn. Zo betalen grote verbruikers slechts 1 eurocent of zelf 0,05 eurocent per verbruikte kWh stroom. Ook dit doet de overheid met het oog op vestigingsklimaat in Nederland.

 

Toekomst energiebelasting (Klimaatwet)

Momenteel zijn diverse fracties uit de Tweede Kamer bezig met het opstellen van de eerste Nederlandse Klimaatwet. Deze Klimaatwet bevat doelstellingen te aanzien van het klimaat die nog verder gaan dan de huidige internationale afspraken. Zo wel de overheid in 2030 ongeveer 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Daarnaast is het uiteindelijke doel om in het jaar 2050 maar liefst 95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen wil de overheid enkele maatregelen nemen. Een van de belangrijkste maatregelen is het flink verhogen van de belasting over aardgas. Zo is het idee om de belasting over aardgas met 75% te laten stijgen in de komende 12 jaar. Hierdoor moeten zowel huiseigenaren, bedrijven en woningcorporaties gestimuleerd worden om over te stappen op duurzame alternatieve zoals elektrische warmtepompen. Naast deze verhoging zal de belasting over stroom ongeveer met 50% dalen, waardoor elektrische verwarmingssystemen nog interessanter worden.

Wanneer de Tweede Kamer instemt met dit plan dan zal de energierekening opnieuw flink stijgen. Zo zouden huishoudens bij een gelijkblijvend gasverbruik al snel tussen de €200,00 en €300,00 meer kwijt zijn aan energiebelastingen. Hiermee worden vooral armere huishoudens geraakt aangezien deze minder eenvoudig kunnen investeren in dure alternatieve verwarmingssystemen. Voor deze huishoudens wordt er overigens wel gewerkt aan speciale regelingen, maar of deze voldoen zijn moet nog blijken.

 

Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE)

De Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) wordt gerekend over het door u verbruikte aantal kWh energie en kubieke meter gas. Uw energieleverancier int deze belasting en draagt deze af aan de Belastingdienst. Sinds 1 januari 2014 betaalt u ook een extra heffing voor opslag van duurzame energie. Deze belasting is bedacht om de investeringen in duurzame en groene energie te verhogen. Ook hiervoor betaalt u een bepaald tarief per kWh energieverbruik en kubieke meter gasverbruik. Al met al waren Nederlanders in 2016 gemiddeld €60,00 kwijt aan deze extra heffing. En in 2018 zal dit zelfs oplopen tot boven de €100,00. Naar verwachting zal de ODE enkel nog maar toenemen, tot wel boven de €200,00 per jaar. De exacte toeslagen kunt u hieronder vinden.

 

Opslag duurzame energie op aardgas 2013 – 2019 (normaal tarief)

In onderstaande tabel kunt u aflezen hoeveel heffing ODE u betaalt per verbruikte kubieke meter aardgas. Vooral in 2019 is deze heffing sterk gestegen. Zo betaalde u in 2018 nog ongeveer 2,8 eurocent per kubieke meter en in 2018 al ruim 5 eurocent per m3. Al met al is deze heffing in de afgelopen 5 jaar zeer sterk verhoogt, van nog geen half cent naar meer dan 5 eurocent per kubieke meter. Hierdoor valt de gasrekening al snel tussen de €60,00 en €80,00 hoger uit.

Jaar0 - 170.000 m³170.001 - 1 miljoen m31 - 10 miljoen m310+ miljoen m3
2013€ 0,0023€ 0,0009€ 0,0003€ 0,0002
2014€ 0,0046€ 0,0017€ 0,0005€ 0,0004
2015€ 0,0074€ 0,0028€ 0,0008€ 0,0006
2016€ 0,0113€ 0,0042€ 0,0013€ 0,0009
2017€ 0,0159€ 0,0074€ 0,0027€ 0,0013
2018€ 0,0285€ 0,0106€ 0,0039€ 0,0021
2019€ 0,0524€ 0,0161€ 0,0059€ 0,0031

Opslag duurzame energie op aardgas 2013 – 2019 (verlaagd tarief)

Het verlaagde tarief ODE voor aardgas ligt een stuk lager. Maar ook dit tarief is door de jaren heen flink gestegen. Zo ligt het tarief in 2019 al meer dan twintig keer hoger dan in 2013.

Jaar0 - 170.000 m³170.001 - 1 miljoen m31 - 10 miljoen m310+ miljoen m3
2013€ 0,0004€ 0,0004€ 0,0003€ 0,0002
2014€ 0,0007€ 0,0009€ 0,0005€ 0,0004
2015€ 0,0012€ 0,0014€ 0,0008€ 0,0006
2016€ 0,0018€ 0,0021€ 0,0013€ 0,0009
2017€ 0,0026€ 0,0025€ 0,0027€ 0,0013
2018€ 0,0046€ 0,0040€ 0,0039€ 0,0021
2019€ 0,0084€ 0,0061€ 0,0059€ 0,0031

Opslag duurzame energie op elektriciteit 2013 – 2019

In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel heffing ODE u afdraagt over uw stroomverbruik. In 2019 ligt de heffing op €0,0189 per kWh stroom. Hiermee is de heffing met ruim €0,01 gestegen vergeleken met 2017. Al met al is de heffing ODE over stroom in de afgelopen jaren ook flink gestegen. Waardoor de energierekening flink oploopt.

Jaar0 - 10.000 kWh10.001 - 50.000 kWh50.001 - 10 miljoen kWh10+ miljoen kWh (particulier)10+ miljoen kWh (zakelijk)
2013€ 0,0011€ 0,0014€ 0,0004€ 0,000017€ 0,000017
2014€ 0,0023€ 0,0027€ 0,0007€ 0,000034€ 0,000034
2015€ 0,0036€ 0,0046€ 0,0012€ 0,000055€ 0,000055
2016€ 0,0056€ 0,0070€ 0,0019€ 0,000084€ 0,000084
2017€ 0,0074€ 0,0123€ 0,0033€ 0,000131€ 0,000131
2018€ 0,0132€ 0,0180€ 0,0048€ 0,000194€ 0,000194
2019€ 0,0189€ 0,0278€ 0,0074€ 0,0003€ 0,0003

 

Vrijstelling ODE elektrische voertuigen

In 2017 en 2018 geldt er een nultarief voor de ODE op adressen waar een oplaadinstallatie aanwezig is voor elektrische voertuigen. Door middel van deze maatregel wil de overheid consumenten stimuleren om de overstap te maken naar een elektrisch auto.

 

Heffingskorting 2019

Aangezien iedereen nou eenmaal energie nodig heeft om te leven wordt er jaarlijks geen energiebelasting geheven over de minimale hoeveel energie die een gemiddeld huishouden nodig heeft. Om dit te realiseren heeft de overheid de heffingskorting bedacht. Door middel van deze korting zorgt de overheid dat huishoudens hun energierekening eenvoudiger kunnen betalen. Deze korting wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door het kabinet. In 2017 lag de heffingskorting op €373,33 en in 2018 verandert er niks aan deze korting. Uit eerder berichten bleek dat de korting zou dalen in 2018 maar dit is uitgesteld naar 2019. In 2019 bedraagt de heffingskorting €311,62.

JaarHeffingskorting verblijfsfunctieHeffingskorting overige functies
2011€ 379,16€ 142,35
2012€ 379,16€ 142,35
2013€ 385,53€ 142,35
2014€ 385,53€ 142,35
2015€ 377,33Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015
2016€ 376,08n.v.t.
2017€ 373,33n.v.t.
2018€ 373,33n.v.t.
2019€ 311,62n.v.t.
2020€ 527,17n.v.t.

”Door de belastingvermindering in de energiebelasting te verlagen met € 51 van € 308 naar € 257 wordt een belastingopbrengst gegenereerd van € 393 mln. Dat bedrag slaat voor € 337 miljoen neer bij huishoudens en voor € 56 miljoen bij bedrijven.”

 

Energiebelasting aardgas (tuinbouw)

Voor bedrijven in de tuinbouw gelden speciale belastingtarieven voor aardgas. Deze tarieven kunt u terugvinden in onderstaande tabel.

Verbruik0 - 170.000 m3170.001 - 1.000.000 m31.000.001 - 10.000.000 m310.000.001 m3
Belasting€0,04707€0,02469€0,02383€0,01280
Opslag Duurzame Energie€0,0084€0,0061€0,0059€0,0031

 

Hoogte energiebelasting in 2019

In 2018 betaalt u per kubieke meter aardgas €0,29313 belasting. Dit komt neer op ongeveer 55% van de totale prijs van een kubieke meter gas. Daarnaast betaalt u ook nog eens €0,09863 per verbruikte kWh stroom. Dit staat gelijkt aan ongeveer 25% van de totale kostprijs per kWh. Naast deze bedragen betaalt u ook nog eens 21% BTW over bijvoorbeeld de levering, het transport, de huur van een meter en uw energie- en gaskosten. En ook over de energiebelasting betaalt u nog eens BTW. Al met al bestaat uw energierekening voor ruwweg 50% uit belastingen en heffingen.

 

Energiebelasting over eigen energieproductie

Wanneer u zelf uw energie opwekt met bijvoorbeeld een windmolen of zonnepanelen dan betaalt u ook hierover belasting betalen. U betaald over het netto verbruik energiebelasting, btw, het leverings- en het transporttarief. Het nettoverbruik is de gebruikte energie min de terug geleverde stroom. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst of bij uw huidige energieleverancier.

 

Teruggaafregelingen energiebelasting

In diverse gevallen kunnen consumenten of instellingen teruggaaf krijgen van de door hun betaalde energiebelasting of kolenbelasting. Daarnaast kan ook een deel van de door u betaalde opslag voor duurzame energie terug gevraagd worden. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

 

Belastingtarief energiebelasting?

Over uw energieverbruik betaalt u het gebruikelijke belastingtarief van 21%. Deze btw wordt in rekening gebracht door uw netbeheerder en energieleverancier en deze dragen het vervolgens af aan de Belastingsdienst.

Terug naar begrippenlijst energie

 

Energietarieven vergelijken

Ondanks de stijgende energiebelastingen toch besparen op uw energiekosten? Dat kan! Maak gebruik van onze energievergelijker en bespaar op uw jaarlijkse kosten. Voer hieronder uw wensen en verbruiksgegevens in en check direct waar u het voordeligste uit bent.


Energie vergelijken via Goedkope Energie en Gas.nl

Met onze energievergelijker kunt u eenvoudig de beste energie aanbiedingen vergelijken en overstappen naar goedkope energie. Stap ook over en ontvang een gratis tablet, korting op stroom of een leuk welkomstcadeau! Meer weten? Bekijk hier alle energie informatie pagina’s of bekijk hier de FAQ.