Vanaf 2020 lagere energiebelasting huishoudens

Goed nieuws, vanaf volgend jaar zullen huishoudens weer minder energiebelasting gaan betalen. De verhoging van de energiebelasting die in 2019 is doorgevoerd zal worden teruggedraaid. Daarnaast wordt er een nieuwe CO2-heffing voor bedrijven geïntroduceerd. Het uiteindelijke effect hiervan moet zijn dat de lasten voor de energietransitie eerlijker over huishoudens en het bedrijfsleven wordt verdeeld.

 

Doorrekeningen Centraal Planbureau voor de Leefomgeving

De bekendmaking van de plannen door premier Mark Rutten en Eric Wiebes, minister van Economische Zaken, volgt na het bekend maken van de doorrekeningen van de klimaatplannen door het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hieruit blijkt dat de klimaatdoelen nog ver uit beeld, voornamelijk door het achterblijven van de industrie.

 

Klimaatplannen

De huidige klimaatplannen omschrijven dat we in het jaar 2030 minimaal 48,7 megaton minder CO2 willen uitstoten. Op basis van de huidige voorstellen zal deze besparing uit komen tussen de 31 en 52 megaton CO2. Ondanks dit wordt verwacht dat het meer richting de ondergrens van 31 megaton uitkomt, waardoor we de doelen niet halen. Volgens het PBL is er nog een hoop werk aan de winkel, vooral de prestaties van de industrie blijft achter. Uit het rapport van de PBL blijkt in het kort dat;

  1. De laagste inkomens het hardst worden geraakt door de kosten die de energietransitie oplevert;
  2. De totale kosten in 2030 lager uitvallen dan gedacht;
  3. Vooral de industrie nog minder CO2 bespaart dan gehoopt;
  4. Het klimaatdoel voor 2030 waarschijnlijk niet wordt gehaald (49% minder uitstoot);

 

Aanvullende maatregelen

Op basis van de doorrekeningen wil het Kabinet diverse aanvullende maatregelen nemen. Deze moeten er voor zorgen dat de kosten minder bij kwetsbare burgers komt liggen, en meer bij het bedrijfsleven. Een van de maatregelen zal zijn om de Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) anders te gaan verdelen. Hierdoor zal de industrie meer gaan bijdragen aan subsidies die worden gebruikt voor de opwekking van duurzame energie.

Naast een andere verdeling van de ODE gaat het kabinet ook werken aan een CO2-heffing voor de industrie. Het huidige boete-bonussysteem dat de industrie zelf heeft bedacht levert namelijk veel te weinig resultaat op. De opbrengsten van de CO2-heffing zullen worden gebruikt voor het vergroenen van de industrie.

Een andere sector waar het kabinet naar gaat kijken is de landbouwsector. Zo ziet het kabinet kansen in het besparen van CO2 en het opslaan van broeikassen onder de grond.

Als laatst wil het kabinet ook minder subsidie gaan uitgeven aan de aanschaf van elektrische auto’s. In de huidige plannen kunnen autokopers tot wel €6.000 subsidie terugkrijgen na de aanschaf van hun auto. Deze vorm van ‘’over-subsidiëring’’ moet worden tegengegaan en er moet meer worden gefocust op de markt van tweedehands elektrische auto’s.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave