Welke energieleveranciers rekenen terugleverkosten – Alle tarieven & voorwaarden op een rijtje

In Nederland wordt de productie van zonne-energie steeds groter. Echter, op bepaalde momenten kan het elektriciteitsnet overbelast raken, wat leidt tot netcongestie en extra kosten. Om deze reden brengen sommige energieleveranciers terugleverkosten in rekening voor eigenaren van zonnepanelen. Wat houden deze kosten precies in, hoeveel moet u betalen, en welke leveranciers passen deze kosten toe? En belangrijker nog, zijn er manieren om deze kosten te vermijden of te minimaliseren? U leest het allemaal in dit artikel!

 

Wat zijn terugleverkosten en hoe werken deze kosten?

Als u zelf elektriciteit produceert en deze (gedeeltelijk) aan het net teruglevert, moet u terugleverkosten betalen. Deze kosten worden in rekening gebracht om de kosten te compenseren die uw energieleverancier maakt vanwege de teruglevering van elektriciteit aan het net. De hoogte van deze kosten hangt af van het aantal kilowattuur (kWh) dat u teruglevert en de tariefstructuur van uw leverancier.

Op 15 augustus 2023 introduceerde Vandebron als eerste leverancier terugleverkosten. Het betreft een vast bedrag per dag dat klanten betalen voor het terugleveren van zonne-energie. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op het aantal kWh zonnestroom dat de klant aan het net teruglevert. Volgens Vandebron zijn deze kosten bedoeld om de kosten te dekken die zij maken vanwege de teruglevering van elektriciteit. Bovendien wordt dit als eerlijker beschouwd: voorheen waren deze kosten opgenomen in het tarief voor alle klanten, maar nu betalen alleen klanten met zonnepanelen voor de kosten van de teruglevering van hun opgewekte energie.

 

Welke energieleveranciers rekenen terugleverkosten - Alle tarieven & voorwaarden op een rijtje

 

Overzicht – deze 16 energieleveranciers hebben terugleverkosten geïntroduceerd

Op dit moment hebben de volgende energieleveranciers een bepaalde vorm van terugleverkosten geïntroduceerd.

 1. Vandebron (sinds 1 oktober 2023)
 2. Vrijopnaam (sinds 1 januari 2024)
 3. Energie VanOns (per 1 maart 2024)
 4. Budget Energie (per 1 maart 2024)
 5. Eneco (per 11 maart 2024)
 6. Greenchoice (per 1 april 2024)
 7. ENGIE (nu voor nieuwe & variabele klanten)
 8. Mega (nu voor nieuwe & variabele klanten)
 9. United Consumers (nu voor nieuwe & variabele klanten)
 10. Innova Energie & Gewoon Energie (nu voor nieuwe & variabele klanten)
 11. Pure Energie (nu voor nieuwe & variabele klanten)
 12. Coolblue Energie (nu voor nieuwe & variabele klanten)
 13. OM Energie (nu voor nieuwe & variabele klanten)
 14. Oxxio (nu voor nieuwe & variabele klanten)
 15. Clean Energy (nu voor nieuwe & variabele klanten)
 16. Vattenfall (per 1 juli)
 17. Delta Energie (per 1 juli)

Hieronder zal ik kort toelichten hoe de terugleverkosten werken per energieleverancier en wanneer deze ingaan.

 

Overzicht – deze 5 energieleveranciers hebben terugleverkosten geïntroduceerd

 

1. Vandebron

Bij Vandebron betaalt u terugleverkosten op basis van de hoeveelheid stroom die u teruglevert. Afhankelijk van uw teruglevering valt u in één van zes categorieën. De laagste categorie betaalt helemaal niks extra, dit is de categorie waarbij niet teruglevert wordt.

Levert u wel stroom terug? Dan gaat u dit geld kosten. In onderstaande tabel kunt u zien wat u per schaal aan terugleverkosten gaat betalen.

SchaalTeruglevering per jaarKosten per dagKosten per maand
00 -5 kWh00
15 - 1000 kWh€0,13€4
21000 - 2000 kWh€0,41€12,50
32000 - 3000 kWh€0,69€21
43000 - 4000 kWh€0,95€29
54000 - 5000 kWh€1,23€37,50
65000+ kWh€1,51€46

Afhankelijk van de totale teruglevering kunnen de terugleverkosten oplopen tot maar liefst €46 per maand. Op jaarbasis gaat dit om meer dan €500, een aanzienlijke kostenpost.

De terugleverkosten bij Vandebron zijn ingegaan voor nieuwe contracten die zijn afgesloten na 14 augustus 2023. Voor klanten met een variabele energieprijs bij Vandebron werden de extra kosten actief vanaf 1 oktober 2023. Wie nog een lopend contract heeft wordt pas geconfronteerd met vaste terugleverkosten wanneer dit contract afloopt.

 

2. Vrijopnaam

Vanaf 1 januari 2024 hanteert Vrijopnaam vaste terugleveringskosten voor eigenaren van zonnepanelen die elektriciteit terugleveren aan het net. Deze kosten zijn bedoeld om de onbalanskosten en profielkosten te dekken die ontstaan door de groeiende hoeveelheid zonnestroom in Nederland.

Voorheen werden deze kosten verdeeld over alle huishoudens, met en zonder zonnepanelen, via het reguliere stroomtarief. Om dit eerlijker te maken, introduceert Vrijopnaam een vast bedrag per dag voor zonnepaneeleigenaren, gebaseerd op de hoeveelheid zonnestroom die zij jaarlijks terugleveren. Deze kosten worden verwerkt in het maandelijkse termijnbedrag en zijn terug te vinden op het tariefblad in de Vrijopnaam-app (of hieronder).

 • Schaal 0 – 0 tot 100 kWh – gratis
 • Schaal 1 – 101 tot 1000 kWh – €4 terugleverkosten per maand
 • Schaal 2 – 1001 tot 2000 kWh – €12,50 kosten per maand
 • Schaal 3 – 2001 tot 3000 kWh – €21 kosten per maand
 • Schaal 4 – 3001 tot 4000 kWh – €29 kosten per maand
 • Schaal 5 – 4001 tot 5000 kWh – €37,50 kosten per maand
 • Schaal 6 – Meer dan 5000 kWh – €55 kosten per maandag

Klanten die geen elektriciteit terugleveren via een kleinverbruikersaansluiting vallen in Schaal 0 en betalen geen vaste terugleveringskosten.

 

3. Energie VanOns

Bij Energie VanOns worden vanaf 1 januari 2024 zowel vaste leveringskosten als vaste terugleveringskosten in rekening gebracht.

 

1. Vaste leveringskosten

Alle klanten, inclusief die zonder zonnepanelen, blijven vaste leveringskosten betalen. Deze kosten zullen licht stijgen naar €0,232055 inclusief btw per dag per aansluiting. Deze stijging is om eerlijkheid te waarborgen, aangezien niet alleen klanten met zonnepanelen profiteren van lagere energieprijzen als gevolg van investeringen in zonne-energie.

2. Vaste terugleveringskosten

Klanten die zonnepanelen hebben, zullen ook vaste terugleveringskosten betalen. Als u per jaar tot 1.000 kWh aan energie teruglevert, worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Vanaf 1.000 kWh aan teruggeleverde energie, wordt er een vast bedrag van €96,80 inclusief btw per jaar in rekening gebracht, wat neerkomt op €0,265205 inclusief btw per dag. Voor elke extra 500 kWh die u teruglevert, wordt er €36,30 inclusief btw per jaar extra in rekening gebracht, wat neerkomt op €0,099452 inclusief btw per dag.

De complete staffel vaste terugleveringskosten is te vinden op de website van Energie VanOns. De getoonde kostenstructuur zorgt volgens de energieleverancier voor transparantie en eerlijkheid in de kostenverdeling voor zowel klanten met als zonder zonnepanelen.

 

4. Budget Energie

Energiemaatschappij Budget Energie hanteert terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen, die worden bepaald op basis van de jaarlijkse (saldeerbare) teruglevering. Deze kosten worden verdeeld over verschillende schalen, waarbij klanten die meer terugleveren, hogere kosten betalen voor teruglevering dan klanten die minder terugleveren. Dit zorgt voor een eerlijke verdeling van de kosten.

De terugleverkosten per dag en per maand zijn als volgt:

SchaalTeruglevering per jaarHeffing per jaar
00 - 5 kWh€0
15 - 1000 kWh€36
21000 - 2000 kWh€120
32000 - 3000 kWh€240
43000 - 4000 kWh€360
54000 - 5000 kWh€480
65000 - 7500 kWh€660
77500 - 10.000 kWh€900
810.000+ kWh€1080

Deze kosten zijn indicatief en gebaseerd op een kalenderjaar van 365 dagen. Klanten worden ingedeeld in een schaal op basis van hun verwachte verbruik en teruglevering. Als een klant al een variabel contract had vóór 16 januari 2024, wordt hij of zij per e-mail geïnformeerd over de wijzigingen. Klanten die een nieuw contract hebben afgesloten op of na 16 januari 2024 vinden hun schaal terug in het tariefblad, dat te vinden is in de welkomstmail na aanmelding.

 

5. Eneco

Ook Eneco heeft bekend gemaakt dat het kosten zal gaan rekenen voor het terugleveren van energie. En wel per direct. Zo zullen nieuwe klanten met zonnepanelen per 11 maart 2024 extra vaste kosten betalen. Dit gaat om €6 meer per maand.

De extra vastrechtkosten zijn een aanloop naar een geheel nieuw systeem om de kosten voor teruggeleverde energie te ‘’herverdelen’’. Dit nieuwe systeem moet in de zomer gereed zijn.

Klanten met zonnepanelen krijgen voorlopig wel nog een vergoeding voor de energie die ze terugleveren. Dit ging voorheen om 9 eurocent per kWh, en nu om 5 eurocent per kWh.

Met de introductie van de terugleverkosten is Eneco de eerste van de drie energiereuzen die stappen neemt op dit front. Het zou mij niet verbazen als Essent en Vattenfall snel volgen. Mogelijk dat er op termijn helemaal geen ontkomen meer aan is, en dat alle energieleveranciers overgaan op het rekenen van terugleverkosten.

 

Introductie terugleverkosten Eneco

 

Vanaf juni zal de complete situatie bij Eneco overigens op de schop gaan. Zo gaan klanten vanaf dan maar liefst 11,5 eurocent vergoeding betalen per teruggeleverde kWh. Voor stroom die klanten zelf niet gebruiken en aan het net terugleveren zal een vergoeding worden gehangen van 14,5 eurocent. Netto houden opwekkers dus nog maar 3 eurocent over per kWh stroom.

De nieuwe regeling zal vanaf juni ingaan voor nieuwe klanten. Klanten met een variabele overeenkomst zullen tussen juni en augstus met de nieuwe structuur te maken krijgen. Wie aan de beurt is zal hierover bericht krijgen. Dit ontvangt men minimaal 30 dagen voor dat de nieuwe regeling in gaat,

 

6. Greenchoice

Ook Greenchoice voert een nieuwe aanpak in om klanten aan te moedigen overdag groene stroom te gebruiken wanneer deze overvloedig beschikbaar is, door het normaaltarief te verlagen en stroom tijdens de dag goedkoper te maken dan ’s nachts. Dit is bedoeld om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en congestie op het elektriciteitsnet te verminderen.

 

‘’We willen toe naar een situatie waarin zoveel mogelijk huishoudens, dus niet alleen zonnepaneelhouders, groene stroom verbruiken op momenten dat het in overvloed aanwezig is. Vandaar overdag een lager tarief, want dan schijnt de zon. Of je nu wel of geen zonnepanelen hebt, dit maakt het aantrekkelijker om zoveel mogelijk overdag gebruik te maken van groene stroom.’’ aldus Coen de Ruiter, algemeen directeur Greenchoice.

 

Als onderdeel van deze maatregel verlaagt Greenchoice ook de terugleververgoeding voor netto terugleveraars naar 5 eurocent per kilowattuur. Daarnaast brengt Greenchoice een deel van de kosten voor terugleveren in rekening bij huishoudens met zonnepanelen via het vastrecht, om de kosten eerlijker te verdelen. Deze veranderingen worden gefaseerd ingevoerd, beginnend met nieuwe contracten.

 

‘’Wij zijn trots op onze klanten die, vaak al in een vroeg stadium van de energietransitie, de stap hebben gezet naar duurzame opwek. We hebben er vertrouwen in dat onze klanten ook een belangrijke rol zullen spelen in deze nieuwe fase van de energietransitie.’’ aldus Coen de Ruiter, algemeen directeur Greenchoice.

 

7. ENGIE

Bij ENGIE betalen nieuwe klanten en klanten met een flexibel contract nu ook terugleverkosten. Onafhankelijk van de opbrengst van de zonnepanelen gaan klanten die stroom opwekken €14,58 per maand betalen bij een variabel energiecontract. Voor nieuwe klanten die voor een vaste overeenkomst kiezen gaat dit zelfs om €24,47. Deze extra terugleverkosten komen bovenop de standaard vastrechtkosten a €7,50 per maand.

Door de introductie van de terugleverkosten gaan klanten dus tot wel €31,97 aan vastrechtkosten betalen.

 

8. Mega

Ook klanten van Mega betalen sinds kort voor het terugleveren van stroom. Afhankelijk van de totale teruglevering valt u in één van 7 schalen. Elke schaal kent zijn eigen tarief, met een maximum van bijna €80 per maand.

SchaalTerugleveringKosten per maand
00 tot 1000 kWh€ 0,82
11000 tot 2.000 kWh€ 5,67
22.000 tot 3.000 kWh€ 11,10
33.000 tot 4.000 kWh€ 15,42
44.000 tot 5.000 kWh€ 20,23
55.000 tot 7.500 kWh€ 26,97
67.500 tot 10.000 kWh€ 38,12
7Vanaf 10.000 kWh€ 79,15

 

9. United Consumers

Wie stroom via United Consumers afneemt gaat ook extra betalen bij teruglevering. Dit gaat net als bij diverse andere energieleveranciers met tredes. In totaal zijn er maar liefst 19 tredes. Wie niks opwekt zit in trede 1, wat niks kost per maand. Naar mate u meer opwekt komt u in hogere tredes terecht. Afhankelijk van de treden gaat u aanzienlijk meer per maand betalen. Hieronder een overzicht met alle tredes en de bijpassende kosten.

SchaalTerugleveringKosten per maand
10 tot 51 kWh€ 0,00
251 tot 501 kWh€ 9,05
3501 tot 1001 kWh€ 10,32
41.001 tot 1.501 kWh€ 11,65
51.501 tot 2.001 kWh€ 13,11
62.001 tot 2.501 kWh€ 14,69
72.501 tot 3.001 kWh€ 16,39
83.001 tot 3.501 kWh€ 18,21
93.501 tot 4.001 kWh€ 20,14
104.001 tot 4.501 kWh€ 52,37
114.501 tot 5.001 kWh€ 58,05
125.001 tot 6.001 kWh€ 68,47
136.001 tot 7.001 kWh€ 79,82
147.001 tot 8.001 kWh€ 91,29
158.001 tot 9.001 kWh€ 102,31
169.001 tot 10.001 kWh€ 114,13
1710.001 tot 12.501 kWh€ 132,29
1812.501 tot 15.001 kWh€ 154,18
19Meer dan 15.001 kWh€ 295,06

 

10. Innova en Gewoon Energie

Klanten die zelfstandig energie opwekken en terugleveren aan het net zullen bij Innova Energie en haar dochteronderneming Gewoon Energie de volgende terugleverkosten gaan betalen.

SchaalTerugleveringKosten per maand
00 tot 5 kWh€ 0,00
15 tot 1.000 kWh€ 3,35
21.000 tot 2.000 kWh€ 10,34
32.000 tot 3.000 kWh€ 20,68
43.000 tot 4.000 kWh€ 28,29
54.000 tot 5.000 kWh€ 36,80
65.000 tot 7.500 kWh€ 45,93
77.500 tot 10.000 kWh€ 70,75
8Vanaf 10.000 kWh€ 100,07

 

11. Pure Energie

Bij Pure Energie werken ze ook met schalen. De laagste schaal is 0, en de hoogste is 8. Afhankelijk van de totale teruglevering brengt Pure Energie tot wel €178,50 per maand inrekening aan terugleverkosten. Hiermee kan deze nieuwe regeling u dus tot wel meer €2000 per jaar kosten!

SchaalTerugleveringKosten per maand
00 tot 500 kWh€ 0,00
1500 tot 1.000 kWh€ 7,30
21.000 tot 2.000 kWh€ 9,50
32.000 tot 3.000 kWh€ 14,00
43.000 tot 4.000 kWh€ 20,00
54.000 tot 5.000 kWh€ 27,50
65.000 tot 10.000 kWh€ 38,50
710.000 tot 15.000 kWh€ 86,50
8Vanaf 15.000 kWh€ 178,50

 

12. Coolblue

Bij webshop Coolblue houden ze dingen vaak graag simpel, zo ook met de terugleverkosten. Wie stroom teruglevert zal €12,50 extra vastrechtkosten betalen. Deze kosten bedragen normaal gesproken €7,50 per maand. Hierdoor zal het totaal voor terugleverende klanten dus €20 per maand worden.

 

13. OM Energie

Denk er maar om, bij OM Energie betaalt u nu namelijk ook terugleverkosten. OM Energie deelt terugleveraards op in enorm veel schalen. Zo kent elke 500 kWh teruglevering per jaar zijn eigen schaal. Bekijk het complete overzicht op de website van OM.

 

14. Oxxio

Bij energieleverancier Oxxio houden ze het voorlopig ook nog overzichtelijk. Bezitters van zonnepanelen betalen namelijk €6 meer vastrechtkosten per maand. Hiermee zijn de terugleverkosten aanzienlijk lager dan bij vele andere energieleveranciers. Dit maakt Oxxio mogelijk een goede keuze voor mensen die veel zonne-energie opwekken.

Let wel op, vanaf de zomer van 2024 zal er een nieuw systeem worden geintroduceerd bij Oxxio. Vanaf dit moment zal er met schalen gewerkt worden waardoor grote opwekkers duurder uit zijn. Wie nu nog snel een contract afsluit kan dit nieuwe systeem voorlopig omzeilen.

 

15. Clean Energy

Bij de relatief ombekende energieleverancier Clean Energy betalen klanten met zonnepanelen €7,50 extra vastrecht per maand. Jaarlijks bent u dus €90 kwijt aan vastrechtkosten in verband met de extra terugleverkosten.

 

16. Vattenfall

De terugleverkosten bij Vattenfall worden bepaald door uw totale teruglevering. Afhankelijk van uw teruglevering valt u in één van 73 schalen. De laagste schalen zijn gratis of niet heel duur. Maar hoe hoger de schaal, hoe meer u gaat betalen.

Hieronder kunt u de eerste 26 schalen vinden. De kans dat u hier niet in valt is maar heel erg klein. Mocht u toch heel veel opwekken dan bent u wellicht benieuwd naar de hogere schalen. U kunt alle schalen terugvinden in dit document.

SchaalTerugleveringKosten
10 tot 250 kWh€0,00
2250 tot 500 kWh€0,00
3500 tot 750 kWh€4,67
4750 tot 1.000 kWh€7,00
51.000 tot 1.250 kWh€9,58
61.250 tot 1.500 kWh€11,58
71.500 tot 1.750 kWh€13,75
81.750 tot 2.000 kWh€15,92
92.000 tot 2.250 kWh€17,92
102.250 tot 2.500 kWh€20,08
112.500 tot 2.750 kWh€22,25
122.750 tot 3.000 kWh€24,33
133.000 tot 3.500 kWh€27,50
143.500 tot 4.000 kWh€31,75
154.000 tot 4.500 kWh€35,92
164.500 tot 5.000 kWh€40,17
175.000 tot 5.500 kWh€44,50
185.500 tot 6.000 kWh€48,75
196.000 tot 6.500 kWh€52,92
206.500 tot 7.000 kWh€57,17
217.000 tot 7.500 kWh€61,42
227.500 tot 8.000 kWh€65,58
238.000 tot 8.500 kWh€69,83
248.500 tot 9.000 kWh€74,08
259.000 tot 9.500 kWh€78,33
269.500 tot 10.000 kWh€82,50

 

17. Delta Energie

Als dochteronderneming van Vattenfall was het niet meer dan logisch dat Delta Energie ook deze week aankondigde te gaan starten met terugleverkosten.  Klanten die 100 kWh of meer terug leveren zullen vanaf 1 juli extra gaan betalen.

In totaal kent het schalensysteem van Delta Energie 45 schalen, iets te veel om hier allemaal te tonen. Wie wil wat hij gaat betalen per schaal kan dit terug vinden in deze bijlage.

De terugleverkosten zullen per 1 juli in gaan voor nieuwe klanten of klanten met een variabele overeenkomst. Klanten met een vaste overeenkomst ontkomen voorlopig nog aan de extra kosten.

Tegenover de introductie van terugleverkosten zet Delta Energie een stroomprijsverlaging van 4 eurocent per kWh. Deze verlaging wordt mogelijk gemaakt door het eerlijker verdelen van de kosten die woreden gemaakt voor teruglevering.

 

Verkapte kosten voor zonnepaneel-eigenaren

Eigenaren van zonnepanelen krijgen tegenwoordig niet alleen te maken met terugleverkosten. Zo hebben energieleveranciers de afgelopen maanden nog meer extreme maatregelen genomen. Zo kunnen huishoudens met zonnepanelen onder andere te maken krijgen met hogere energietarieven. En dat is nog niet alles.

Sommige energieleveranciers sluiten nieuwe klanten met zonnepanelen uit van welkomstacties. Hierdoor is het niet mogelijk om een welkomstkorting te claimen, iets wat honderden euro’s per jaar kan schelen.

Naast hogere tarieven en geen korting beperken sommige energieleverancier hun productkeuze voor zonnepaneeleigenaren ook nog eens. Zo kan men soms geen vast contract afsluiten, of alleen voor een korte periode.

Alles bij elkaar lijkt het erop dat de beer echt los is. Volgens alle energieleveranciers zijn zonnepanelen nog steeds erg rendabel, maar ik heb mijn twijfels. Op dit moment lijken zonnepaneleneigenaren in het verdomhoekje te zitten. Zo zorgen de nieuwe maatregelen er voor dat men honderden al niet duizenden euro’s extra kwijt is aan energiekosten. En wie wil daar nou vrijwillig voor kiezen?

 

Energieleveranciers zonder terugleverkosten

Het is de laatste tijd hard gegaan. Na de introductie van terugleverkosten door Vandebron volgende de ene naar de andere energieleverancier. Iets met schapen en een dam. Hierdoor zijn er dan ook nog maar weinig energieleveranciers zonder terugleverkosten.

Wie geen zin heeft in het betalen van terugleverkosten zou zich eens moeten oriënteren op een van de volgende dynamische energieleveranciers:

Al deze energieleverancier brengen geen terugleverkosten in rekening. Daarnaast profiteert u hier van realtime energieprijzen waardoor u tot wel 45% minder betaalt.

Verder zijn er ook nog diverse traditionele energieleveranciers die nog geen terugleverkosten hanteren. Hieronder vallen zowel Essent als Vattenfall. Hou er wel rekening mee dat Vattenfall wel hogere tarieven vraagt aan nieuwe klanten met zonnepanelen. Dit zijn dus een soort van verkapte terugleverkosten.

Update: per 1 juli 2024 zal ook Vattenfall terugleverkosten in rekening gaan brengen. Zie voor de kostenstructuur de lijst (nummer 16).

Ook de volgende energieleveranciers rekenen nog geen terugleverkosten:

 

Energieleveranciers die onderzoek doen naar terugleverkosten

Naast deze 5 energieleveranciers zijn er ook diverse energiebedrijven die onderzoek aan het doen zijn naar de introductie van terugleverkosten. Mogelijk dat er op termijn dus nog diverse energieleveranciers bijkomen.

Onder de energiebedrijven die onderzoek doen naar terugleverkosten zit onder andere Essent. ‘’Of dit mogelijk is en op welke manier dit moet gebeuren, is nog niet bekend. De huidige salderingsregeling is onhoudbaar. Essent vindt het belangrijk een zo transparant mogelijke oplossing te vinden voor het probleem.’’ aldus een woordvoerder van Essent.

Of en wanneer Essent met een oplossing komt is nog niet duidelijk. Daarnaast is er ook nog niks duidelijk over een concrete oplossing voor het probleem. “Op termijn zullen we hierover duidelijk communiceren naar onze klanten.”

Naast Essent is ook Vattenfall zich bewust van het kostenprobleem van terugleveren. Om deze reden is ook Vattenfall onderzoek aan het doen naar diverse oplossingen. “Als er een besluit valt, zullen we uiteraard onze klanten hierover informeren.”

 

Onderzoek toezichthouder ACM naar hoogte terugleverkosten

Energiebedrijven brengen steeds vaker terugleverkosten in rekening bij klanten met zonnepanelen, omdat de opwek van stroom op zonnige dagen weinig winst oplevert voor deze bedrijven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar de hoogte van deze kosten. In januari hebben negen energiebedrijven extra kosten in rekening gebracht voor klanten met zonnepanelen. De ACM wil de redenen achter deze kosten onderzoeken en heeft tot eind maart de tijd om het onderzoek af te ronden.

Hoewel energieleveranciers volgens de toezichthouder dergelijke kosten mogen rekenen, moeten deze kosten wel verklaarbaar zijn door extra bedrijfskosten. Ondertussen heeft de Eerste Kamer deze week ingestemd met het behoud van de salderingsregeling, wat een tegenvaller is voor energieleveranciers. Het demissionaire kabinet had plannen om de salderingsregeling af te bouwen, maar dit gaat nu niet door. Hierdoor wordt verwacht dat energieleveranciers nog vaker terugleverkosten zullen rekenen aan klanten met zonnepanelen.

 

Hebben zonnepanelen nog wel zin?

Volgens onder andere Greenchoice blijven zonnepanelen nog steeds interessant. Ze benadrukken dat klanten die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen hier geen spijt van zullen krijgen.

De terugverdientijd van zonnepanelen blijft aantrekkelijk, zelfs na de invoering van de veranderingen die onder andere Greenchoice doorvoert.

Greenchoice is trots op hun klanten die al vroeg in de energietransitie hebben geïnvesteerd en gelooft dat zij een belangrijke rol zullen blijven spelen in deze nieuwe fase van de energietransitie. Greenchoice blijft het installeren van zonnepanelen actief stimuleren en heeft ook plannen om verdere elektrificatie aan te moedigen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van (hybride) warmtepompen.

 

Hoe kan ik terugleverkosten voorkomen of verminderen?

Op dit moment hebben pas 5 energieleveranciers in Nederland terugleverkosten geïntroduceerd. Zolang u niet bij één van deze vijf energieleveranciers klant bent zult u niet te maken krijgen met terugleverkosten. Dit is dus de makkelijkste manier om onder deze kosten uit te komen.

Bent u om wat voor reden toch graag klant bij één van deze vijf energieleveranciers? Pas dan uw leefstijl of woning aan om de terugleverkosten te minimaliseren. Om terugleverkosten voor zonnepanelen te voorkomen, kunt u een aantal strategieën overwegen waaronder de volgende:

 1. Zelfconsumptie verhogen: Probeer zoveel mogelijk van de opgewekte elektriciteit zelf te gebruiken op het moment dat de zonnepanelen actief zijn. Dit kan betekenen dat u huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, vaatwassers, en elektrische voertuigen overdag gebruikt, wanneer de zon schijnt en de zonnepanelen energie produceren.
 2. Energieopslag: Investeer in een thuisbatterij of energieopslagsysteem om overtollige elektriciteit op te slaan die overdag wordt geproduceerd en deze later te gebruiken wanneer de zon niet schijnt. Op deze manier minimaliseert u de hoeveelheid energie die wordt teruggeleverd aan het net.
 3. Energieverbruik optimaliseren: Pas uw energiegebruik aan om zoveel mogelijk te profiteren van de zonne-energie die wordt opgewekt. Dit kan betekenen dat u bepaalde activiteiten plant op momenten dat de zonnepanelen actief zijn.
 4. Slimme apparaten gebruiken: Maak gebruik van slimme technologieën en apparaten die het energieverbruik regelen op basis van de beschikbaarheid van zonne-energie. Dit kan helpen om het energieverbruik te optimaliseren en de teruglevering aan het net te verminderen.
 5. Monitor uw energieverbruik: Houd uw energieverbruik en de productie van uw zonnepanelen goed in de gaten. Op basis van deze gegevens kun u uw energiegebruik optimaliseren en zo nodig aanpassingen maken om terugleverkosten te voorkomen.

Door deze strategieën toe te passen, kunt u de terugleverkosten voor zonnepanelen minimaliseren of zelfs voorkomen, waardoor u optimaal kunt profiteren van de voordelen van zonne-energie.

 

Mijn mening over de terugleverkosten

Als energie-expert en trotste bezitter van zonnepanelen ben ik niet heel blij met de huidige opzet van de terugleverkosten. Op dit moment krijg ikzelf het gevoel dat mijn zonnepanelen mogelijk een fout geweest zijn. Dit komt voornamelijk omdat het allemaal erg oneerlijk aanvoelt.

Ik heb een forse rekening betaalt voor mijn zonnepanelen. Nu is het zo dat ik na een tijdje bijna niks kreeg voor de teruggeleverde stroom, omdat er veel aanbod was. Niet leuk, maar wel realistisch.

Maar om nu te moeten betalen om mijn stroom kwijt te kunnen. Zodat deze voor €0,30 per kWh aan andere klanten verkocht wordt. Dat voelt wel erg oneerlijk.

Daarnaast wordt u als eigenaar van zonnepanelen ook nog eens benadeelt op verschillende andere manieren. Zo kunt u sommige producten niet afsluiten (langlopende contracten), ontvangt u soms geen korting, en betaalt u soms hogere tarieven. Het mag allemaal, maar echt fijn voelt het niet.

Vele eigenaren van zonnepanelen overwegen nu drastisch maatregelen. Waaronder het compleet uitschakelen van hun systeem. Dat zou toch niet de bedoeling moeten zijn? Wat vindt u?

Gelukkig kunnen we momenteel wel nog salderen, wat toch wel erg fijn is voor eigenaren van zonnepanelen. Maar mocht deze regeling ook nog vervallen, dan is het einde zoek wat betreft zonnepanelen in mijn ogen.

 

Mogelijk ook interresant voor u: Deze energieleveranciers bieden de hoogste terugleververgoeding in 2024

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave