Welke energieleveranciers rekenen terugleverkosten – Alle tarieven & voorwaarden op een rijtje

In Nederland wordt de productie van zonne-energie steeds groter. Echter, op bepaalde momenten kan het elektriciteitsnet overbelast raken, wat leidt tot netcongestie en extra kosten. Om deze reden brengen sommige energieleveranciers terugleverkosten in rekening voor eigenaren van zonnepanelen. Wat houden deze kosten precies in, hoeveel moet u betalen, en welke leveranciers passen deze kosten toe? En belangrijker nog, zijn er manieren om deze kosten te vermijden of te minimaliseren? U leest het allemaal in dit artikel!

 

Wat zijn terugleverkosten en hoe werken deze kosten?

Als u zelf elektriciteit produceert en deze (gedeeltelijk) aan het net teruglevert, moet u terugleverkosten betalen. Deze kosten worden in rekening gebracht om de kosten te compenseren die uw energieleverancier maakt vanwege de teruglevering van elektriciteit aan het net. De hoogte van deze kosten hangt af van het aantal kilowattuur (kWh) dat u teruglevert en de tariefstructuur van uw leverancier.

Op 15 augustus 2023 introduceerde Vandebron als eerste leverancier terugleverkosten. Het betreft een vast bedrag per dag dat klanten betalen voor het terugleveren van zonne-energie. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op het aantal kWh zonnestroom dat de klant aan het net teruglevert. Volgens Vandebron zijn deze kosten bedoeld om de kosten te dekken die zij maken vanwege de teruglevering van elektriciteit. Bovendien wordt dit als eerlijker beschouwd: voorheen waren deze kosten opgenomen in het tarief voor alle klanten, maar nu betalen alleen klanten met zonnepanelen voor de kosten van de teruglevering van hun opgewekte energie.

 

Welke energieleveranciers rekenen terugleverkosten - Alle tarieven & voorwaarden op een rijtje

 

Overzicht – deze 5 energieleveranciers hebben terugleverkosten geïntroduceerd

Op dit moment hebben de volgende energieleveranciers een bepaalde vorm van terugleverkosten geïntroduceerd.

 • Vandebron (sinds 1 oktober 2023)
 • Vrijopnaam (sinds 1 januari 2024)
 • Energie VanOns (per 1 maart 2024)
 • Budget Energie (per 1 maart 2024)
 • Eneco (per 11 maart 2024)
 • Greenchoice (per 1 april 2024)

Hieronder zal ik kort toelichten hoe de terugleverkosten werken per energieleverancier en wanneer deze ingaan.

 

Overzicht – deze 5 energieleveranciers hebben terugleverkosten geïntroduceerd

 

Terugleverkosten zonnepanelen Vandebron

Bij Vandebron betaalt u terugleverkosten op basis van de hoeveelheid stroom die u teruglevert. Afhankelijk van uw teruglevering valt u in één van zes categorieën. De laagste categorie betaalt helemaal niks extra, dit is de categorie waarbij niet teruglevert wordt.

Levert u wel stroom terug? Dan gaat u dit geld kosten. In onderstaande tabel kunt u zien wat u per schaal aan terugleverkosten gaat betalen.

SchaalTeruglevering per jaarKosten per dagKosten per maand
00 -5 kWh00
15 - 1000 kWh€0,13€4
21000 - 2000 kWh€0,41€12,50
32000 - 3000 kWh€0,69€21
43000 - 4000 kWh€0,95€29
54000 - 5000 kWh€1,23€37,50
65000+ kWh€1,51€46

Afhankelijk van de totale teruglevering kunnen de terugleverkosten oplopen tot maar liefst €46 per maand. Op jaarbasis gaat dit om meer dan €500, een aanzienlijke kostenpost.

De terugleverkosten bij Vandebron zijn ingegaan voor nieuwe contracten die zijn afgesloten na 14 augustus 2023. Voor klanten met een variabele energieprijs bij Vandebron werden de extra kosten actief vanaf 1 oktober 2023. Wie nog een lopend contract heeft wordt pas geconfronteerd met vaste terugleverkosten wanneer dit contract afloopt.

 

Terugleverkosten zonne-energie Vrijopnaam

Vanaf 1 januari 2024 hanteert Vrijopnaam vaste terugleveringskosten voor eigenaren van zonnepanelen die elektriciteit terugleveren aan het net. Deze kosten zijn bedoeld om de onbalanskosten en profielkosten te dekken die ontstaan door de groeiende hoeveelheid zonnestroom in Nederland.

Voorheen werden deze kosten verdeeld over alle huishoudens, met en zonder zonnepanelen, via het reguliere stroomtarief. Om dit eerlijker te maken, introduceert Vrijopnaam een vast bedrag per dag voor zonnepaneeleigenaren, gebaseerd op de hoeveelheid zonnestroom die zij jaarlijks terugleveren. Deze kosten worden verwerkt in het maandelijkse termijnbedrag en zijn terug te vinden op het tariefblad in de Vrijopnaam-app (of hieronder).

 • Schaal 0 – 0 tot 100 kWh – gratis
 • Schaal 1 – 101 tot 1000 kWh – €4 terugleverkosten per maand
 • Schaal 2 – 1001 tot 2000 kWh – €12,50 kosten per maand
 • Schaal 3 – 2001 tot 3000 kWh – €21 kosten per maand
 • Schaal 4 – 3001 tot 4000 kWh – €29 kosten per maand
 • Schaal 5 – 4001 tot 5000 kWh – €37,50 kosten per maand
 • Schaal 6 – Meer dan 5000 kWh – €55 kosten per maandag

Klanten die geen elektriciteit terugleveren via een kleinverbruikersaansluiting vallen in Schaal 0 en betalen geen vaste terugleveringskosten.

 

Vaste kosten teruglevering Energie VanOns

Bij Energie VanOns worden vanaf 1 januari 2024 zowel vaste leveringskosten als vaste terugleveringskosten in rekening gebracht.

1. Vaste leveringskosten

Alle klanten, inclusief die zonder zonnepanelen, blijven vaste leveringskosten betalen. Deze kosten zullen licht stijgen naar €0,232055 inclusief btw per dag per aansluiting. Deze stijging is om eerlijkheid te waarborgen, aangezien niet alleen klanten met zonnepanelen profiteren van lagere energieprijzen als gevolg van investeringen in zonne-energie.

2. Vaste terugleveringskosten

Klanten die zonnepanelen hebben, zullen ook vaste terugleveringskosten betalen. Als u per jaar tot 1.000 kWh aan energie teruglevert, worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Vanaf 1.000 kWh aan teruggeleverde energie, wordt er een vast bedrag van €96,80 inclusief btw per jaar in rekening gebracht, wat neerkomt op €0,265205 inclusief btw per dag. Voor elke extra 500 kWh die u teruglevert, wordt er €36,30 inclusief btw per jaar extra in rekening gebracht, wat neerkomt op €0,099452 inclusief btw per dag.

De complete staffel vaste terugleveringskosten is te vinden op de website van Energie VanOns. De getoonde kostenstructuur zorgt volgens de energieleverancier voor transparantie en eerlijkheid in de kostenverdeling voor zowel klanten met als zonder zonnepanelen.

 

Terugleverkosten Budget Energie

Budget Energie hanteert terugleverkosten voor klanten met zonnepanelen, die worden bepaald op basis van de jaarlijkse (saldeerbare) teruglevering. Deze kosten worden verdeeld over verschillende schalen, waarbij klanten die meer terugleveren, hogere kosten betalen voor teruglevering dan klanten die minder terugleveren. Dit zorgt voor een eerlijke verdeling van de kosten.

De terugleverkosten per dag en per maand zijn als volgt:

SchaalTeruglevering per jaarHeffing per jaar
00 - 5 kWh€0
15 - 1000 kWh€36
21000 - 2000 kWh€120
32000 - 3000 kWh€240
43000 - 4000 kWh€360
54000 - 5000 kWh€480
65000 - 7500 kWh€660
77500 - 10.000 kWh€900
810.000+ kWh€1080

Deze kosten zijn indicatief en gebaseerd op een kalenderjaar van 365 dagen. Klanten worden ingedeeld in een schaal op basis van hun verwachte verbruik en teruglevering. Als een klant al een variabel contract had vóór 16 januari 2024, wordt hij of zij per e-mail geïnformeerd over de wijzigingen. Klanten die een nieuw contract hebben afgesloten op of na 16 januari 2024 vinden hun schaal terug in het tariefblad, dat te vinden is in de welkomstmail na aanmelding.

 

Introductie terugleverkosten Eneco

Ook Eneco heeft bekend gemaakt dat het kosten zal gaan rekenen voor het terugleveren van energie. En wel per direct. Zo zullen nieuwe klanten met zonnepanelen per 11 maart 2024 extra vaste kosten betalen. Dit gaat om €6 meer per maand.

De extra vastrechtkosten zijn een aanloop naar een geheel nieuw systeem om de kosten voor teruggeleverde energie te ‘’herverdelen’’. Dit nieuwe systeem moet in de zomer gereed zijn.

Klanten met zonnepanelen krijgen voorlopig wel nog een vergoeding voor de energie die ze terugleveren. Dit ging voorheen om 9 eurocent per kWh, en nu om 5 eurocent per kWh.

Met de introductie van de terugleverkosten is Eneco de eerste van de drie energiereuzen die stappen neemt op dit front. Het zou mij niet verbazen als Essent en Vattenfall snel volgen. Mogelijk dat er op termijn helemaal geen ontkomen meer aan is, en dat alle energieleveranciers overgaan op het rekenen van terugleverkosten.

 

Introductie terugleverkosten Eneco

 

Terugleverkosten Greenchoice

Ook Greenchoice voert een nieuwe aanpak in om klanten aan te moedigen overdag groene stroom te gebruiken wanneer deze overvloedig beschikbaar is, door het normaaltarief te verlagen en stroom tijdens de dag goedkoper te maken dan ’s nachts. Dit is bedoeld om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en congestie op het elektriciteitsnet te verminderen.

 

‘’We willen toe naar een situatie waarin zoveel mogelijk huishoudens, dus niet alleen zonnepaneelhouders, groene stroom verbruiken op momenten dat het in overvloed aanwezig is. Vandaar overdag een lager tarief, want dan schijnt de zon. Of je nu wel of geen zonnepanelen hebt, dit maakt het aantrekkelijker om zoveel mogelijk overdag gebruik te maken van groene stroom.’’ aldus Coen de Ruiter, algemeen directeur Greenchoice.

 

Als onderdeel van deze maatregel verlaagt Greenchoice ook de terugleververgoeding voor netto terugleveraars naar 5 eurocent per kilowattuur. Daarnaast brengt Greenchoice een deel van de kosten voor terugleveren in rekening bij huishoudens met zonnepanelen via het vastrecht, om de kosten eerlijker te verdelen. Deze veranderingen worden gefaseerd ingevoerd, beginnend met nieuwe contracten.

 

‘’Wij zijn trots op onze klanten die, vaak al in een vroeg stadium van de energietransitie, de stap hebben gezet naar duurzame opwek. We hebben er vertrouwen in dat onze klanten ook een belangrijke rol zullen spelen in deze nieuwe fase van de energietransitie.’’ aldus Coen de Ruiter, algemeen directeur Greenchoice.

 

Energieleveranciers die onderzoek doen naar terugleverkosten

Naast deze 5 energieleveranciers zijn er ook diverse energiebedrijven die onderzoek aan het doen zijn naar de introductie van terugleverkosten. Mogelijk dat er op termijn dus nog diverse energieleveranciers bijkomen.

Onder de energiebedrijven die onderzoek doen naar terugleverkosten zit onder andere Essent. ‘’Of dit mogelijk is en op welke manier dit moet gebeuren, is nog niet bekend. De huidige salderingsregeling is onhoudbaar. Essent vindt het belangrijk een zo transparant mogelijke oplossing te vinden voor het probleem.’’ aldus een woordvoerder van Essent.

Of en wanneer Essent met een oplossing komt is nog niet duidelijk. Daarnaast is er ook nog niks duidelijk over een concrete oplossing voor het probleem. “Op termijn zullen we hierover duidelijk communiceren naar onze klanten.”

Naast Essent is ook Vattenfall zich bewust van het kostenprobleem van terugleveren. Om deze reden is ook Vattenfall onderzoek aan het doen naar diverse oplossingen. “Als er een besluit valt, zullen we uiteraard onze klanten hierover informeren.”

 

Onderzoek toezichthouder ACM naar hoogte terugleverkosten

Energiebedrijven brengen steeds vaker terugleverkosten in rekening bij klanten met zonnepanelen, omdat de opwek van stroom op zonnige dagen weinig winst oplevert voor deze bedrijven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar de hoogte van deze kosten. In januari hebben negen energiebedrijven extra kosten in rekening gebracht voor klanten met zonnepanelen. De ACM wil de redenen achter deze kosten onderzoeken en heeft tot eind maart de tijd om het onderzoek af te ronden.

Hoewel energieleveranciers volgens de toezichthouder dergelijke kosten mogen rekenen, moeten deze kosten wel verklaarbaar zijn door extra bedrijfskosten. Ondertussen heeft de Eerste Kamer deze week ingestemd met het behoud van de salderingsregeling, wat een tegenvaller is voor energieleveranciers. Het demissionaire kabinet had plannen om de salderingsregeling af te bouwen, maar dit gaat nu niet door. Hierdoor wordt verwacht dat energieleveranciers nog vaker terugleverkosten zullen rekenen aan klanten met zonnepanelen.

 

Hebben zonnepanelen nog wel zin?

Volgens onder andere Greenchoice blijven zonnepanelen nog steeds interessant. Ze benadrukken dat klanten die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen hier geen spijt van zullen krijgen.

De terugverdientijd van zonnepanelen blijft aantrekkelijk, zelfs na de invoering van de veranderingen die onder andere Greenchoice doorvoert.

Greenchoice is trots op hun klanten die al vroeg in de energietransitie hebben geïnvesteerd en gelooft dat zij een belangrijke rol zullen blijven spelen in deze nieuwe fase van de energietransitie. Greenchoice blijft het installeren van zonnepanelen actief stimuleren en heeft ook plannen om verdere elektrificatie aan te moedigen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van (hybride) warmtepompen.

 

Hoe kan ik terugleverkosten voorkomen of verminderen?

Op dit moment hebben pas 5 energieleveranciers in Nederland terugleverkosten geïntroduceerd. Zolang u niet bij één van deze vijf energieleveranciers klant bent zult u niet te maken krijgen met terugleverkosten. Dit is dus de makkelijkste manier om onder deze kosten uit te komen.

Bent u om wat voor reden toch graag klant bij één van deze vijf energieleveranciers? Pas dan uw leefstijl of woning aan om de terugleverkosten te minimaliseren. Om terugleverkosten voor zonnepanelen te voorkomen, kunt u een aantal strategieën overwegen waaronder de volgende:

 1. Zelfconsumptie verhogen: Probeer zoveel mogelijk van de opgewekte elektriciteit zelf te gebruiken op het moment dat de zonnepanelen actief zijn. Dit kan betekenen dat u huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, vaatwassers, en elektrische voertuigen overdag gebruikt, wanneer de zon schijnt en de zonnepanelen energie produceren.
 2. Energieopslag: Investeer in een thuisbatterij of energieopslagsysteem om overtollige elektriciteit op te slaan die overdag wordt geproduceerd en deze later te gebruiken wanneer de zon niet schijnt. Op deze manier minimaliseert u de hoeveelheid energie die wordt teruggeleverd aan het net.
 3. Energieverbruik optimaliseren: Pas uw energiegebruik aan om zoveel mogelijk te profiteren van de zonne-energie die wordt opgewekt. Dit kan betekenen dat u bepaalde activiteiten plant op momenten dat de zonnepanelen actief zijn.
 4. Slimme apparaten gebruiken: Maak gebruik van slimme technologieën en apparaten die het energieverbruik regelen op basis van de beschikbaarheid van zonne-energie. Dit kan helpen om het energieverbruik te optimaliseren en de teruglevering aan het net te verminderen.
 5. Monitor uw energieverbruik: Houd uw energieverbruik en de productie van uw zonnepanelen goed in de gaten. Op basis van deze gegevens kun u uw energiegebruik optimaliseren en zo nodig aanpassingen maken om terugleverkosten te voorkomen.

Door deze strategieën toe te passen, kunt u de terugleverkosten voor zonnepanelen minimaliseren of zelfs voorkomen, waardoor u optimaal kunt profiteren van de voordelen van zonne-energie.

 

Mijn mening over de terugleverkosten

Als energie-expert en trotste bezitter van zonnepanelen ben ik niet heel blij met de huidige opzet van de terugleverkosten. Op dit moment krijg ikzelf het gevoel dat mijn zonnepanelen mogelijk een fout geweest zijn. Dit komt voornamelijk omdat het allemaal erg oneerlijk aanvoelt.

Ik heb een forse rekening betaalt voor mijn zonnepanelen. Nu is het zo dat ik na een tijdje bijna niks kreeg voor de teruggeleverde stroom, omdat er veel aanbod was. Niet leuk, maar wel realistisch.

Maar om nu te moeten betalen om mijn stroom kwijt te kunnen. Zodat deze voor €0,30 per kWh aan andere klanten verkocht wordt. Dat voelt wel erg oneerlijk.

Daarnaast wordt u als eigenaar van zonnepanelen ook nog eens benadeelt op verschillende andere manieren. Zo kunt u sommige producten niet afsluiten (langlopende contracten), ontvangt u soms geen korting, en betaalt u soms hogere tarieven. Het mag allemaal, maar echt fijn voelt het niet.

Vele eigenaren van zonnepanelen overwegen nu drastisch maatregelen. Waaronder het compleet uitschakelen van hun systeem. Dat zou toch niet de bedoeling moeten zijn? Wat vindt u?

Gelukkig kunnen we momenteel wel nog salderen, wat toch wel erg fijn is voor eigenaren van zonnepanelen. Maar mocht deze regeling ook nog vervallen, dan is het einde zoek wat betreft zonnepanelen in mijn ogen.

 

Mogelijk ook interresant voor u: Deze energieleveranciers bieden de hoogste terugleververgoeding in 2024

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave