Disclaimer

Kabeve Online is verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website GoedkopeEnergieenGas.nl. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over GoedkopeEnergieenGas.nl, energieleveranciers en de producten die zij leveren.

Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteed aan de juistheid van de informatie, kan GoedkopeEnergieenGas.nl geen garantie gegeven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel van een link of de vergelijker. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, GoedkopeEnergieenGas.nl niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan:

– het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en de prestaties of het niet presteren van de website zelf.

Deze website is eigendom van Kabeve Online. Alle auteursrechten en anderen rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan GoedkopeEnergieenGas.nl of Kabeve Online.

De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoedkopeEnergieenGas.nl worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt , behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag het materiaal beschikbaar op deze pagina’s slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

 

GoedkopeEnergieenGas.nl – Privacybeleid
Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van GoedkopeEnergieenGas.nl en zijn bedrijfsonderdelen (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek op onze site.

 

Cookies
GoedkopeEnergieenGas.nl kan gebruik maken van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u www.goedkopeenergieengas.nl of andere, aan GoedkopeEnergieenGas.nl gerelateerde websites, bezoekt.

Wij gebruiken cookies om onze kennis over het gebruik van onze site te verbeteren, en om ons te helpen inzien in welke mate onze site gebruikt wordt.

Het soort informatie dat wij verzamelen met behulp van cookies is specifiek voor uw PC en bevat geen persoonsgegevens. Wij verzamelen informatie zoals het IP adres, de datum en tijd van uw bezoek naar de website, welke pagina’s u bezocht heeft en of deze pagina’s snel en succesvol aan u zijn getoond. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren en u een betere online ervaring aanbieden.

U kunt onze cookies verwijderen of blokkeren door de instellingen op uw computer te wijzigen (u wordt verzocht uw browser’s helpschermen of instructies hiervoor te raadplegen). Indien u de cookies blokkeert zou het kunnen dat u sommige functies van de website niet kunt gebruiken.

 

Andere sites van GoedkopeEnergieenGas.nl bezoeken
Dit beleid heeft betrekking op de GoedkopeEnergieenGas.nl -website. Bedrijfsonderdelen van GoedkopeEnergieenGas.nl hebben wellicht een privacy beleid dat anders is dan de onze. Indien u andere websites bezoekt, raadpleeg dan het privacybeleid van de site die u bezoekt.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien:
– U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;
– U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.
– U de website heeft bereikt door gebruik te maken van onze vergelijkingstools.

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.