Verwachting energieprijzen 2024 – wat gaan we betalen zonder prijsplafond?

Vanaf volgend jaar vervalt het prijsplafond, waardoor de marktconforme energieprijzen weer een stuk relevanter worden. U gaat immers de normale prijs weer betalen, en niet een gereduceerde prijs die deels gesubsidieerd is door de overheid.

Maar wat is nu de verwachting wat betreft de energieprijzen in 2024? En welke ontwikkelingen kunnen nog impact hebben op de energieprijzen volgend jaar? In dit artikel zal ik u alles vertellen wat u moet weten over de energieprijzen die we volgend jaar gaan betalen.

 

 

In het kort

 • Het prijsplafond en de energietoeslag vervallen in 2024. Het Noodfonds Energie zal blijven bestaan.
 • De belasting op stroom zal dalen en de belasting op gas zal stijgen.
 • De netbeheerkosten zullen stijgen en de vermindering energiebelasting stijgt ook met €6.
 • De energieprijzen die we betalen zijn afhankelijk van veel verschillende factoren.
 • Naar verwachting stijgt de energierekening volgend jaar met gemiddeld €75.

 

Effect van Prinsjesdag op de verwachting energieprijzen 2024

Op de derde dinsdag van september was het weer tijd voor Prinsjesdag. Op deze speciale dag worden alle nieuwe budgetten en beleidsregels voor volgend jaar aangekondigd. Deze nieuwe regels hebben traditioneel gezien ook altijd een forse impact op uw energierekening, en dit jaar was dit niet anders.

Uit de plannen die gepresenteerd zijn tijdens Prinsjesdag komen diverse veranderingen naar voren. Deze veranderingen zullen naar mijn verwachting zorgen voor een stabiele stroomprijs, en een stijgende gasprijs. Kijkend naar de complete energierekening dan kunnen we er van uit gaan dat deze licht zal stijgen. Dit komt onder andere omdat de energietoeslag en het prijsplafond zal komen te vervallen.

 

Effect van Prinsjesdag op de verwachting energieprijzen 2024

 

Meest significante veranderingen aan de energierekening in 2024

 • Vanaf 1 januari 2024 zal zoals eerder gecommuniceerd het prijsplafond voor energie komen te vervallen. Dit betekent dat u gewoon weer de normale tarieven uit uw bestaande energiecontract zal gaan betalen.
 • Ook de eenmalige energietoeslag voor kwetsbare huishoudens zal per begin 2024 komen te vervallen. Hierdoor kunnen deze huishoudens geen aanspraak meer maken op een compensatie tot €1300.
 • Wel blijft het Noodfonds Energie bestaan, een fonds waarin de overheid en alle grote energieleveranciers geld hebben gestort. Dit fonds zal worden gebruikt om huishoudens met een lager inkomen te ondersteunen in het betaalbaar houden van de energierekening.
 • Vanaf 1 januari 2024 zal de energiebelasting op gas stijgen met maar liefst €0,10 per m3. Hierdoor zullen de kosten voor uw gasverbruik flink toenemen.
 • De energiebelasting op stroom zal vanaf 1 januari 2024 met €0,02 per kWh dalen.
 • De vermindering energiebelasting, ook wel heffingskorting, zal stijgen met €6.

 

Wat is het effect van deze veranderingen op de energierekening in 2024?

Het is mijn verwachting dat de energierekening voor de meeste huishoudens volgend jaar zal gaan stijgen. De belangrijkste reden hiervoor is de stijgen van de energiebelasting op gas, iets wat veel huishoudens nog volop gebruiken.

Op basis van de nieuwe regels zal ik hieronder uitleggen wat er naar verwachting zal gebeuren met de gemiddelde energierekening.

 • Vanaf begin 2024 vervalt het prijsplafond, dit zal over het algemeen weinig effect hebben op de energierekening. Bijna alle energieleveranciers bieden nu namelijk al contracten aan met energieprijzen onder het prijsplafond.
 • Door de stijging van de belasting op gas zal een gemiddeld huishouden ongeveer €140 meer kwijt zijn aan de jaarlijkse energierekening.
 • Door de daling van de belasting op stroom zullen huishoudens gemiddeld rond de €60 besparen.
 • De verhoging van de vermindering energiebelasting zal iedereen nog €6 besparen op de energierekening.

 

Op basis van bovenstaande veranderingen zal de energierekening naar mijn verwachting volgend jaar gemiddeld stijgen met ongeveer €75. Wel is het zo dat dit per huishouden flink kan verschillen, en nog afhankelijk is van de ontwikkelingen op de internationale energiemarkt.

Verantwoording: Bij deze berekening heb ik gebruik gemaakt van een gemiddeld energieverbruik van 2910 kWh stroom per jaar en 1410 m3 gas.

 

‘’Veel mensen vragen mij of ze hun energietarieven nu vast moeten zetten, of nog even moet afwachten. Deze vraag is erg lastig, al wel niet onmogelijk. Wat ik mensen altijd vertel is dat ze moeten doen wat voor hen prettig voelt. Wil je geen risico nemen? Zet uw tarieven dan vast zodat u weet waar u aan toe bent. Waagt u graag een gokje? Dan kunt u eventueel even afwachten en hopen dat de energieprijzen gaan dalen.’’ aldus Koen Verkerk, energie-expert bij GoedkopeEnergieenGas.nl.

 

Effect afschaffing prijsplafond

Sinds het begin van 2023 profiteren we allemaal van het prijsplafond voor energie. Dit prijsplafond zorgt er voor dat we minder last hebben van de fors gestegen energieprijzen. In het kort komt het er op neer dat we door het prijsplafond maximaal €1,45 per m3 gas betalen en maximaal €0,40 per kWh stroom. Dit prijsplafond zou in eerste instantie alleen voor 2023 gelden, en dit blijkt ook zo te zijn.

Vanaf 2024 is er dan ook geen prijsplafond meer. Dit betekent dat u gewoon weer de ‘’normale’’ energieprijzen gaat betalen zoals omschreven in uw energiecontract. Voor veel Nederlanders kan dit een motivatie zijn om weer eens naar hun energiecontract te kijken. Er zijn namelijk al veel energieleveranciers die stroom en gas leveren onder de prijzen van het prijsplafond.

Het tijdelijk Noodfonds Energie wordt overigens wel doorgezet in 2024. Kwetsbare kunnen bij het noodfonds aankloppen wanneer zei moeite hebben met het betalen van hun energierekening. Om in aanmerking te komen voor noodsteun moet u in 2024 voldoen aan de volgende criteria.

 • Uw bruto-inkomen mag niet meer dan €2980 per maand zijn voor alleenstaande en €4180 voor samenwonende.
 • U moet een contract voor stroom en gas hebben bij een energieleverancier of gebruik maken van stadsverwarming.
 • De energierekening moet meer dan 10 tot 13% van uw bruto-inkomen beslaan.

 

Wanneer u bijvoorbeeld €2750 per maand verdiend (bruto) en meer dan €300 per maand kwijt bent aan energiekosten dan kunt u aanspraak maken op hulp via het Noodfonds.

 

Let op – afschaffing van het prijsplafond!

Heeft u nog een vast contract met energieprijzen boven het prijsplafond? Dan gaat u mogelijk fors meer betalen. Mogelijk kan het interresant zijn om over te stappen naar een andere energieleverancier. Daarnaast kan het letten op uw enerigeverbruik ook een groot effect hebben op uw energierekening. Hou in ieder geval een oog op uw energierekening, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

 

Wat kan er nog impact hebben op de energieprijzen 2024?

Natuurlijk is dit artikel maar een verwachting, en kan er nog veel gebeuren met de uiteindelijke energieprijzen in 2024. Zo staat het belastingbeleid vast, maar zijn er ook nog veel onzekerheden.

De energieprijzen worden uiteindelijk bepaald door de markt, en hebben met veel factoren te maken. Zo kunnen de volgende dingen allemaal nog een grote impact hebben op de uiteindelijke energieprijzen die we volgend jaar gaan betalen.

 1. Temperaturen – Als we een erg koude winter krijgen dan zal er meer vraag zijn naar energie. Hierdoor zullen de energieprijzen gaan stijgen.
 2. Internationale ontwikkelingen – Internationale onrust zoals in Oekraïne en Israël zorgen voor veel onzekerheid, wat vaak stijgende energieprijzen veroorzaakt.
 3. Gasvoorraden – Hoe verder de gasvoorraden aangevuld zijn, hoe beter dit is. Dit zal namelijk zorgen voor stabieliere en lagere prijzen voor gas.
 4. Concurrentieniveau – Mochten energieleverancier onderling meer de strijdt met elkaar aan gaan dan zullen de energietarieven mogelijk wat dalen.
 5. Netbeheerkosten – Het is steeds lastiger om het Nederlandse energienetwerk operationeel te houden. Om deze reden moet er dan ook veel geïnvesteerd worden in het netwerk. Alleen op deze manier kan de economie blijven groeien, en kunnen we tegen 2050 volledig stoppen met aardgas. Deze enorme investering zullen we met zen alle moeten dragen, waardoor de netbeheerkosten in de komende jaren flink zullen stijgen.

Hiernaast zijn er nog vele andere factoren die invloed kunnen hebben op de energieprijzen. Hopelijk is alles ons goed gezind en vallen de energieprijzen lager uit dan nu de verwachting is.

 

Oorlog en politieke conflicten zullen een grote impact hebben op de energieprijzen in 2024

 

Stijgende netbeheerkosten in 2024

Vanaf volgend jaar zullen we meer geld gaan betalen voor het beheer van het energienetwerk. Eerder ging de Autoriteit Consument & Markt (ACM) er van uit dat deze kosten zouden stijgen met ongeveer €8 per maand. Maar op dit moment lijkt dit toch iets lager uit te vallen.

Met hoe veel uw netbeheerkosten stijgen is afhankelijk van uw netbeheerder. Wat wel al duidelijk is dat klanten van netbeheerder Liander in 2024 €5,50 meer per maand kwijt zijn aan netbeheerkosten. Als reden voor de prijsstijging geeft Liander aan dat ze meer moeten afdragen aan de landelijke netbeheerder TenneT. Daarnaast is er in 2022 en 2023 te weinig gerekend, wat volgend jaar gecompenseerd zal moeten worden.

Naast Liander heeft ook Stedin hun nieuwe voorstel gepresenteerd. De netbeheerder wil volgend jaar per adres €582,18 gaan vragen, wat €4,75 meer is dan dit jaar. Op de website van de ACM zijn overigens ook de voorstellen van andere netbeheerders te vinden waaronder Westland, RENDO, Enexis, en Coteq.

De ACM zal alle voorstellen doornemen en in november duidelijkheid geven of de voorgestelde prijsverhogingen doorgaan kunnen vinden.

 

Energiebelasting 2024

Vanaf begin volgend jaar zullen de volgende belastingen gelden op uw energieverbruik.

 • De energiebelasting op stroom zal volgend jaar €0,13 per kWh bedragen.
 • De energiebelasting op gas stijgt naar ruwweg €0,70 per m3.
 • Een kleine stijging van €6 zal gelden op de regeling vermindering energiebelasting.
 • Over uw energieverbruik betaalt u 21% BTW.

 

Laagst mogelijke energielasten in 2024

Wie in 2024 voor een zo laag mogelijke energierekening wil gaan zou eens naar het aanbod aan dynamische energieleveranciers moeten kijken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit type energieleverancier momenteel stukken goedkoper zijn dan traditionele energieleveranciers.

De keuze voor dynamische energietarieven kan u tot wel 45% schelen op uw jaarlijkse energierekening. Maar hoe werkt dit nou precies? Dynamische energieleveranciers hebben bepaalde specifieke kenmerken waaronder de volgende.

 • Variabele tarieven: Bij dynamische tarieven kunnen de prijzen gedurende de dag of op bepaalde tijdstippen variëren. Deze tarieven worden vaak afgestemd op de vraag en het aanbod van elektriciteit op de markt.
 • Smart Grids en Slimme Meters: Dynamische tarieven maken vaak gebruik van slimme technologie, zoals slimme meters en smart grids. Slimme meters kunnen het energieverbruik nauwkeurig meten, terwijl smart grids real-time gegevens verstrekken over de vraag naar elektriciteit.
 • Daluren en piekuren: Dynamische tarieven kunnen resulteren in lagere tarieven tijdens daluren, wanneer de vraag naar elektriciteit lager is, en hogere tarieven tijdens piekuren, wanneer de vraag toeneemt.
 • Vraagrespons: Consumenten die gebruikmaken van dynamische tarieven kunnen hun energieverbruik aanpassen op basis van de schommelingen in de tarieven. Dit staat bekend als vraagrespons en moedigt consumenten aan om energie te gebruiken wanneer de tarieven lager zijn.
 • Flexibiliteit en keuze: Dynamische tarieven bieden consumenten meer flexibiliteit en keuze in hoe ze energie gebruiken. Het stelt hen in staat om bewuster om te gaan met hun energieverbruik en mogelijk kosten te besparen door energie te gebruiken wanneer de tarieven gunstiger zijn.

Als u overweegt over te stappen naar een leverancier met dynamische tarieven, is het raadzaam om de specifieke voorwaarden en details van het aangeboden tarief te begrijpen, evenals hoe het past bij uw energiebehoeften en levensstijl.

 

Conclusie: Verwachting energieprijzen 2024

Ondanks dat er nog veel onzekerheid is lijkt het er op dat de energierekening gaat stijgen volgend jaar. Dit komt niet per se door de kale tarieven, maar door de verhoogde belasting op gas. Gemiddeld gezien zal de energierekening stijgen met €75.

Wie weinig of geen gas verbruikt zal echter niks merken van de hogere belasting, en zal misschien zelfs minder gaan betalen.

 

 

Veelgestelde vragen

Ondanks dat dit nog niet helemaal duidelijk is lijkt het er op dat de energieprijzen in 2024 ligt zullen stijgen. Al is dit nog erg afhankelijk van wat voor winter we krijgen en wat er internationaal gebeurt met onder andere de oorlog in Oekraïne en Israël.

Dit is erg afhankelijk per situatie. Om deze reden raad ik u dan ook aan de markt te vergelijken. Uw verbruik, opbrengsten, en tijdstip van consumptie hebben namelijk allemaal een groot effect op uw uiteindelijke energiekosten.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave