Productie energie goed voor steeds minder CO2-uitstoot

Productie energie goed voor steeds minder CO2-uitstoot

De wereldwijde CO2-uitstoot bij de productie van energie zal naar verwachting verminderen, aangezien er steeds meer gebruik wordt gemaakt van windturbines, zonnepanelen, waterkrachtcentrales en kernreactoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal bijna de helft van alle elektriciteit in 2026 afkomstig zijn van duurzame bronnen of kernreactoren.

 

Omslag van steenkool naar hernieuwbare energiebronnen

In 2023 kwam ongeveer 40 procent van de wereldwijd opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen of kernreactoren. Op dit moment wordt stroom nog voornamelijk opgewekt uit steenkool. De verwachting is dat de komende jaren veel nieuwe windturbines, zonneparken en waterkrachtcentrales zullen worden gebouwd. Daarnaast zal Frankrijk extra kernenergie produceren, en enkele reactoren in Japan worden opnieuw opgestart, wat zal bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

 

Stijgende vraag naar energie

Hoewel de vraag naar elektriciteit in Europa en de Verenigde Staten in 2023 is afgenomen, is er wereldwijd een stijging waargenomen. Het IEA voorspelt een verdere toename in de komende jaren, waarbij 85 procent van de extra vraag uit opkomende landen komt. Opmerkelijk is dat de vraag naar elektriciteit in Afrika al bijna dertig jaar niet is gestegen, volgens het IEA-rapport.

Het IEA is optimistisch over het vermogen om de groeiende vraag naar stroom in de komende drie jaar op te vangen met de extra productie van duurzame energie. IEA-directeur Fatih Birol noemt dit bemoedigend, vooral gezien de huidige status van de energiesector als de grootste uitstoter van CO2.

 

Internationaal Energieagentschap

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) is een autonome organisatie die in 1974 is opgericht in reactie op de oliecrisis van dat jaar. Het IEA is gevestigd in Parijs, Frankrijk, en maakt deel uit van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het hoofddoel van het IEA is om de energiezekerheid van zijn lidstaten te waarborgen en te streven naar stabiliteit op de energiemarkten.

 

Belangrijke functies en taken van het IEA omvatten:

  1. Energie-analyse: Het IEA voert analyses uit van wereldwijde energietrends, markten en beleidsontwikkelingen. Hierdoor kunnen beleidsmakers beter begrijpen hoe energiezaken zich ontwikkelen en welke invloed ze hebben op de mondiale economie.
  2. Energiebeleid en -coördinatie: Het IEA fungeert als een forum voor samenwerking tussen zijn lidstaten om gezamenlijke strategieën te ontwikkelen en te coördineren op het gebied van energiebeleid. Dit omvat maatregelen gericht op het waarborgen van energievoorziening, het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van de impact van energieproductie op het milieu.
  3. Energieveiligheid: Het IEA streeft naar het waarborgen van de energiezekerheid van zijn lidstaten door middel van strategische reserves, noodplanning en coördinatie van responsmaatregelen in het geval van verstoringen in de energievoorziening.
  4. Duurzame ontwikkeling: Het IEA moedigt de ontwikkeling en implementatie van duurzame energietechnologieën aan en bevordert het bewustzijn van milieuvraagstukken in de energie-industrie.

Het IEA heeft momenteel 31 lidstaten, bestaande uit geïndustrialiseerde landen die lid zijn van de OESO. Het agentschap werkt nauw samen met andere landen, industrieën en organisaties om mondiale energievraagstukken aan te pakken en een duurzame energietoekomst te bevorderen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave