Energieakkoord

12 berichten

In het Energieakkoord hebben meer dan 40 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers en milieuorganisaties, belangrijke afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben effect op het Nederlandse klimaatbeleid, schone technologie en energiebesparing. Het uiteindelijke doel van deze afspraken is om minder CO2 uit te stoten, en meer hernieuwbare energie op te wekken.

Nederland scoort opnieuw slecht op het gebied van duurzaamheid

Van alle Europese landen verduurzaamt Nederland het minst snel. Hierdoor zijn we het verst verwijderd van het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2020. Dat blijkt uit onderzoek van EU-statistiekbureau Eurostat.   Aandeel duurzaamheid slechts 6,6 procent Op dit moment wekken we in Nederland slechts 6,6% van onze energie op door […]

Doelstellingen Energieakkoord 2020 niet in zicht

Uit een kortetermijnraming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de doelstellingen uit het Energieakkoord 2020 niet in zicht zijn. Zo zullen we in 2020 naar verwachting 21% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dit is ruimschoots lager dan de doelstelling van 25% reductie. Met een bandbreedte […]

Sterke groei zonne-energie in 2018

Afgelopen jaar was een zeer goed jaar voor zonne-energie, er werd maar liefst 50% meer zonnestroom opgewekt dan een jaar eerder. Deze groei komt voornamelijk door gunstig weer en een hoger aantal geïnstalleerde zonnepanelen. De hoeveelheid windenergie bleef nagenoeg gelijk. Het totale aandeel aan duurzame energie steeg door naar 7,3 […]

Innogy ontvangt subsidie voor bouw drie nieuwe windparken

Door de toekenning van een SDE+ subsidie gaat Innogy, moederbedrijf van Essent, drie nieuwe windparken realiseren in en rond de Eemshaven. De drie windparken zullen bij elkaar een capaciteit hebben van 50MW, wat goed is voor 200 GWh duurzame stroom per jaar. De energie die de windparken produceren zijn goed […]

Onderzoek naar keuzevrijheid stadsverwarming nodig

Huishoudens die aangesloten zijn op stadswarmte zouden de keuze moeten hebben bij welke leverancier zij warmte willen afnemen. Dat vinden de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis (VEH). Om deze reden zonden de organisaties gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer. Hierin vragen zei de Tweede Kamer om onderzoek te laten […]

Opbrengst zonne-energie groeit met 40 procent

Er is dit jaar flink meer duurzame energie opgewekt in Nederland. Zo steeg de opbrengst op het gebied van zonne-energie met maar liefst 40 procent ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl.   Energieopwek.nl De website Energieopwek.nl is opgericht naar aanleiding van het Energieakkoord. Op de website […]

Overheid stelt 12 miljard beschikbaar voor duurzame energie

De Nederlandse overheid zal in 2018 opnieuw een hoop geld beschikbaar stellen voor investeringen in duurzame energie. In totaal zal er 12 miljard euro subsidie beschikbaar komen voor duurzame energieprojecten. Dit is net zo veel als de overheid dit jaar beschikbaar stelde.   Nieuwe rondes SDE+ regeling Aan het begin […]

Klimaatdoelstellingen 2023 toch nog mogelijk

De klimaatdoelstellingen voor 2020 lijken onhaalbaar, maar de gemaakte doelstellingen voor 2023 zijn nog mogelijk. Dat blijkt uit de Nationale Energie Verkenning 2017.   Energieakkoord 2013 In het Energieakkoord zijn in 2013 diverse doelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzame energie. Een van de afspraken in het Energieakkoord is dat […]

Aandeel duurzame energie in Nederland nog erg klein

In Nederland wordt nog steeds erg weinig duurzame energie gebruikt. In 2015 steeg het aandeel duurzame energie naar 5,8 procent van het totale energieverbruik. Dit is ondanks meerdere maatregelen slechts 9,3 procentpunt meer dan in het jaar 2014. De grootste groei komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) […]