Energieakkoord

In het Energieakkoord hebben meer dan 40 organisaties, waaronder de overheid, werkgevers en milieuorganisaties, belangrijke afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben effect op het Nederlandse klimaatbeleid, schone technologie en energiebesparing. Het uiteindelijke doel van deze afspraken is om minder CO2 uit te stoten, en meer hernieuwbare energie op te wekken.


Nederland scoort opnieuw slecht op het gebied van duurzaamheid

Van alle Europese landen verduurzaamt Nederland het minst snel. Hierdoor zijn we het verst verwijderd van het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2020. Dat blijkt uit onderzoek van EU-statistiekbureau Eurostat.   Aandeel duurzaamheid slechts 6,6 procent Op dit moment wekken we in Nederland slechts 6,6% van onze energie op door […]


Doelstellingen Energieakkoord 2020 niet in zicht

Uit een kortetermijnraming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de doelstellingen uit het Energieakkoord 2020 niet in zicht zijn. Zo zullen we in 2020 naar verwachting 21% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dit is ruimschoots lager dan de doelstelling van 25% reductie. Met een bandbreedte […]


Sterke groei zonne-energie in 2018

Afgelopen jaar was een zeer goed jaar voor zonne-energie, er werd maar liefst 50% meer zonnestroom opgewekt dan een jaar eerder. Deze groei komt voornamelijk door gunstig weer en een hoger aantal geïnstalleerde zonnepanelen. De hoeveelheid windenergie bleef nagenoeg gelijk. Het totale aandeel aan duurzame energie steeg door naar 7,3 […]


Windparken Noordzee straks goed voor 40% energievoorziening

Als het aan het kabinet ligt dan worden er tussen 2024 en 2030 meerdere nieuwe windparken op de Noordzee gerealiseerd. Deze nieuwe windparken moeten samen met de huidige windparken voldoende duurzame energie opwekken om in 40% van onze vraag te kunnen voorzien. Door het bouwen van de windparken zal de […]


Innogy ontvangt subsidie voor bouw drie nieuwe windparken

Door de toekenning van een SDE+ subsidie gaat Innogy, moederbedrijf van Essent, drie nieuwe windparken realiseren in en rond de Eemshaven. De drie windparken zullen bij elkaar een capaciteit hebben van 50MW, wat goed is voor 200 GWh duurzame stroom per jaar. De energie die de windparken produceren zijn goed […]


Onderzoek naar keuzevrijheid stadsverwarming nodig

Huishoudens die aangesloten zijn op stadswarmte zouden de keuze moeten hebben bij welke leverancier zij warmte willen afnemen. Dat vinden de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis (VEH). Om deze reden zonden de organisaties gezamenlijk een brief naar de Tweede Kamer. Hierin vragen zei de Tweede Kamer om onderzoek te laten […]


Energiedoelen weer haalbaar door extra maatregelen

De opstellers van het Energieakkoord hebben nieuwe maatregelen aangekondigd. Door het doorvoeren van deze maatregelen moeten de doelen uit het Energieakkoord weer haalbaar worden. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) kunnen hierdoor ook de klimaatdoelen voor 2020 nog behaald worden.   Uitkomsten Nationale Energie Verkenning Uit de Nationale Energie Verkenning […]


Essent-Uitgelicht

Energieleverancier Essent op het overnamepad

Essent is druk bezig met het aankopen van bedrijven. Zo kocht het bedrijf op 15 januari de website CVtotaal.nl. Daarnaast kocht op het 18 januari energieadviesbedrijf Klimaatroute. Door middel van deze aankopen wil Essent haar portfolio aan producten en diensten uitbreiden.   Aankoop CVtotaal.nl Op dit moment heeft Essent al […]


Opbrengst zonne-energie groeit met 40 procent

Er is dit jaar flink meer duurzame energie opgewekt in Nederland. Zo steeg de opbrengst op het gebied van zonne-energie met maar liefst 40 procent ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl.   Energieopwek.nl De website Energieopwek.nl is opgericht naar aanleiding van het Energieakkoord. Op de website […]


Bedrijven moeten verplicht energie gaan besparen

Volgend jaar zullen ruim 100.000 bedrijven verplicht worden energie te gaan besparen. Dit komt omdat de overheid na 25 jaar de Wet Milieubeheer wil gaan handhaven. In de Wet Milieubeheer is omschreven dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden.   Doelstellingen Energieakkoord behalen Volgens […]


TenneT verhoogt investeringen in Nederlands energienetwerk

Netbeheerder TenneT gaat meer investeren in het Nederlandse energienetwerk. Dit doet vooral met oog op de sterke toename van windmolen- en zonneparken. In totaal zal het bedrijf de komende tien jaar 5,5 tot 6,5 miljard euro gaan investeren. Van dit bedrag gaat 2 miljard naar projecten gericht op windparken op zee. […]


Overheid stelt 12 miljard beschikbaar voor duurzame energie

De Nederlandse overheid zal in 2018 opnieuw een hoop geld beschikbaar stellen voor investeringen in duurzame energie. In totaal zal er 12 miljard euro subsidie beschikbaar komen voor duurzame energieprojecten. Dit is net zo veel als de overheid dit jaar beschikbaar stelde.   Nieuwe rondes SDE+ regeling Aan het begin […]


Klimaatdoelstellingen 2023 toch nog mogelijk

De klimaatdoelstellingen voor 2020 lijken onhaalbaar, maar de gemaakte doelstellingen voor 2023 zijn nog mogelijk. Dat blijkt uit de Nationale Energie Verkenning 2017.   Energieakkoord 2013 In het Energieakkoord zijn in 2013 diverse doelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzame energie. Een van de afspraken in het Energieakkoord is dat […]


Recordaantal Projecten ontvangen Stimuleringsregeling Duurzame Energie

In het voorjaar van 2017 is er aan een recordaantal projecten de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Hierbij ging het om bijna een verdubbeling in vergelijking met de vorige ronde. In totaal werd de SDE+ toegezegd aan 4530 projecten. Dit is een stuk meer dan de 2197 projecten in het […]


Laatste vijf kolencentrales goed voor 11 procent CO2-uitstoot

De laatste vijf Nederlandse kolencentrales zijn goed voor maar liefst 11 procent van onze totale CO2-uitstoot. Om deze reden roept Natuur & Milieu het kabinet op om de kolencentrales zo snel mogelijk te sluiten. Deze oproep komt na het recent sluiten van de kolencentrale op de Maasvlakte. Deze kolencentrale is […]


Aandeel duurzame energie slechts 5,9 procent

Vorig jaar was slechts 5,9 procent van de in Nederland verbruikte energie duurzaam opgewekt. Dit aandeel is een maar een klein beetje meer dan het jaar ervoor, toen kwam namelijk 5,8 procent van het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen. Het verbruik aan zon uit wind en zon steeg vorig jaar, de […]


Energiesector wil Nederlandse energieconsumptie verminderen

De Nederlandse overheid en bedrijven uit de energiesector hebben afspraken gemaakt over het minderen van de Nederlandse energieconsumptie. Hierbij wordt vooral gelet op het verbruik door huishoudens en kleine bedrijven. De nieuwe afspraken zijn een vervolg op het Energieakkoord uit 2013.   Energieconsumptie met 100 petajoule verlagen Een van de […]

Nefit Moduline Easy Uitgelicht

Energie-Nederland presenteert zeven transitieversnellers

Branchevereniging Energie-Nederland heeft een rapport met zeven concrete transitieversnellers gepresenteerd. Door middel van deze maatregelen moet het mogelijk worden om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Het totale rapport met bevindingen werd gister aan informateur Edith-Schippers aangeboden door middel van een openbare brief.   ‘’Het gaat om […]


Grootste Nederlandse energieverbruikers stemmen in met Energieakkoord

De grootste Nederlandse energieverbruikers uit de industrie hebben toch ingestemd met de afspraken uit het Energieakkoord. Dit gebeurde na extra dreigingen met wettelijke maatregelingen door minister Kamp. Deze grote industriële verbruikers zullen gezamenlijk voor ruim 9 petajoule aan energie gaan besparen. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 135.000 huishoudens. […]


Bedrijven verplichten energie te besparen

De 111 grootste bedrijven in Nederland die veel energie verbruiken moeten worden gedwongen om veel meer energie te besparen dan dat deze bedrijven momenteel doen, aldus D66. Momenteel geldt het voor andere bedrijven al dat deze verplicht energie moeten besparen maar voor de 111 grootste bedrijven nog niet, deze hoeven […]


Aandeel duurzame energie in Nederland nog erg klein

In Nederland wordt nog steeds erg weinig duurzame energie gebruikt. In 2015 steeg het aandeel duurzame energie naar 5,8 procent van het totale energieverbruik. Dit is ondanks meerdere maatregelen slechts 9,3 procentpunt meer dan in het jaar 2014. De grootste groei komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) […]


Ruim 125 miljoen voor energie-innovatieprojecten

Er zal dit jaar 125 miljoen euro beschikbaar worden voor energie-innovatieprojecten. Het geld zal beschikbaar worden gesteld door het ministerie van Economisch Zaken. Nieuwe energieprojecten gericht op het opwekken van duurzame zonne-energie kunnen vanaf 1 april dit jaar subsidie aanvragen via de organisatie van Topsector Energie. Nieuwe subsidiemogelijkheden Op de […]


Nuon en Greenpeace willen ambitieuze doelstelling voor 2030

Nederland heeft voldoende tijd en ruimte om in het jaar 2030 tot aan 75 TWh duurzame energie uit zon en wind op te wekken. Op dit moment wordt er slecht 8 TWh stroom uit zon en wind opgewekt. Dit staat gelijk aan ongeveer 9% van de Nederlandse stroombehoefte. Als de […]


Duurzame biobrandstof uit zeewier Noordzee

Door zeewier op een grootschalige manier te gaan produceren, kan het eenvoudig gebruikt worden als een duurzame vorm van biobrandstof. Alleen al op het Nederlandse deel van de Noordzee levert dit net zoveel schone energie op als alle windmolens op land en zee bij elkaar opgeteld. Volgens het Energieonderzoek Centrum […]


Doel 16% duurzame energie in 2023 mogelijk volgens Kamp

De doelstelling om in 2023 meer dan 16% duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gewoon gehaald. Dat laat Minister Kamp weten naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015. In de komende tijd zal er vooral ingezet worden op duurzame maatregelen die nog niet in […]


Vertrouwen in energieakkoord erg laag

Milieuorganisaties zijn van mening dat het kabinet te weinig doet om de doelstellingen van het Nationaal Energieakkoord te halen. Deze reactie van milieu organisaties is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Energieverkenning 2015. Uit deze cijfers blijkt namelijk dat de inzet van duurzame energie langzamer gaat dan verwacht. Duurzame […]


NLE en Greenchoice dringen aan op splitsing Eneco en DELTA

Brief aan minister Kamp De bestuursvoorzitters van energieleveranciers de Nederlandse Energie Maatschappij en Greenchoice dringen er bij minister Kamp op aan door te gaan met de splitsing van concurrenten Eneco en DELTA. Dit doen zij na dat de Hoge Raad heeft vastgesteld dat de splitsingswet niet in strijd is met […]


Eneco stopt met energieakkoord

Eneco bouwt investeringen af Energieleverancier Eneco stopt met het meewerken aan de doelstellingen van het energieakkoord. Simpelweg omdat het niet meer mogelijk is, zegt topman Jeroen De Haas. ”We moeten onze investeringen de komende jaren noodgedwongen terugschroeven met 400 miljoen euro. Er is dus geen geld meer voor de bouw […]


Stroombesparing van 2 miljoen kWh door actie Energievreters

Stroombesparing van 2 miljoen kWh Het nationale Energieakkoord bevat meer dan 100 acties om energie te besparen, waaronder het eerder vervangen van huishoudelijke apparaten. Milieur Centraal startte vorig jaar in dit kader een campagne onder neem naam ‘Energievreters, pak ze aan!’. Ed Nijpels, voorzitter van de borgingscommissie Energieakkoord, is enthousiast […]


Doelstellingen duurzame energie onhaalbaar

Nederland zal de doelstellingen wat betreft duurzame energie niet gaan halen tenzij er snel nieuwe maatregelen genomen worden. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een verschenen rapport over de subsidieregelingen van het ministerie van Economische Zaken. Er zullen miljarden euro’s extra nodig zijn om windmolens op zee te bouwen of […]