Doelstellingen Energieakkoord 2020 niet in zicht

Uit een kortetermijnraming van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de doelstellingen uit het Energieakkoord 2020 niet in zicht zijn. Zo zullen we in 2020 naar verwachting 21% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Dit is ruimschoots lager dan de doelstelling van 25% reductie. Met een bandbreedte van 17% tot 24% lijkt ook het vonnis uit de Urgenda-rechtzaak niet haalbaar.

 

Aandeel hernieuwbare energie

Naast het reduceren van de broeikasgassen moet Nederland volgens het EU-doel in 2020 14% van de energie hernieuwbaar opwekken. Maar ook dit lijkt niet te gaan lukken. Volgens het PBL lijkt het aandeel hernieuwbare energie uit te gaan komen op 12,2% met een bandbreedte van 11 tot 13%.

Een andere belangrijke doelstelling omtrent energiebesparing lijken we overigens ook niet te gaan halen. Zo verwacht men dat we 81 petajoule energie zullen gaan besparen met een bandbreedte van 52 tot 108 petajoule. Alleen in het meest gunstige geval lijkt hiermee de doelstellingen van 100 petajoule additionele energiebesparing haalbaar.

 

Klimaat- en energiedoelen

Op verzoek van het kabinet en de borgingscommissie van het Energieakkoord heeft het PBL onderzoek gedaan naar de vorderingen op het gebied van de gestelde klimaat- en energiedoelen. Hierbij werd voornamelijk gekeken naar drie belangrijke klimaat- en energiedoelen voor Nederland. Te weten;

  1. de uitstoot van broeikasgassen moet in 2020 met 25 procent zijn gereduceerd ten opzichte van 1990 (Urgenda-vonnis uit 2015 en 2018);
  2. hernieuwbare energie heeft een aandeel van 14 procent in het bruto eindverbruik in 2020 (EU-doel voor Nederland);
  3. een additionele energiebesparing van 100 petajoule in 2020 op het finale energieverbruik (Energieakkoord 2013).

Hiermee kan de uitkomst van het onderzoek gezien worden als een soort van actualisatie van de Nationale Energieverkenning van 2017.

 

Absolute uitstoot CO2 te hoog

Naar verwachting komt de absolute CO2 uitstoot in 2020 uit op een hoeveelheid tussen de 168 en 183 megaton CO2-equivalenten. Hiermee is de uitstoot dus zelfs in het meest gunstige geval te hoog, het emissieplafond dat is vastgesteld in de Urgenda-zaak is namelijk 166 megaton. Om nog in de buurt van de doelstellingen op het gebied van CO2 uitstoot te komen moet de overheid flink gaan inzetten op het sluiten van kolen- en gascentrales. Daarnaast kunnen er op het gebied van industrie, landbouw en mobiliteit nog grote stappen gemaakt worden.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave