Sterke groei zonne-energie in 2018

Afgelopen jaar was een zeer goed jaar voor zonne-energie, er werd maar liefst 50% meer zonnestroom opgewekt dan een jaar eerder. Deze groei komt voornamelijk door gunstig weer en een hoger aantal geïnstalleerde zonnepanelen. De hoeveelheid windenergie bleef nagenoeg gelijk. Het totale aandeel aan duurzame energie steeg door naar 7,3 procent. Dat blijkt uit jaarcijfers van Energieopwek.nl.

 

12,5 PT zonnestroom

Vorig jaar werd er voor een totaal van 12,5 PetaJoule aan zonnestroom geproduceerd. Dit is ruim 50% meer dan in 2017, toen werd er namelijk voor 8 PetaJoule aan zonnestroom opgewekt. Mede door de sterke opmars van zonne-energie groeide het aandeel duurzame energie van 6,6 procent in 2017 naar ongeveer 7,3 procent in 2018.

 

Meer zonnepanelen en goede omstandigheden

De sterke groei aan zonnestroom is te danken aan een groeiende hoeveelheid geïnstalleerde zonnepanelen en goede weersomstandigheden. Zo bleek uit berekeningen van de Universiteit Utrecht dat zonnepaneeleigenaren 10 tot 25 procent meer zonnestroom opgewekte door de vele zonne-uren. Het totaal aan zonnepanelen in Nederland dekt nu ongeveer 3 procent van onze landelijke stroomvraag. Kijkend naar het totale energieverbruik is zon nog slechts goed voor 0,6 procent van het totaal.

 

Biomassa

Naast zonne-energie groeide ook de hoeveel energie die werd opgewekt door middel van biomassa. Dit komt vooral door het feit dat er in 2018 weer biomassa werd bijgestookt in kolencentrales, iets wat in 2017 niet gebeurde. Mede door de groei dekt biomassa nu ongeveer 5 procent van de totale Nederlandse stroomvraag. Naar verwachting zal dit percentage de komende jaren verder gaan toenemen, want het kabinet wil de komende jaren meer biomassa gaan bijstoken. Het uiteindelijke plan is overigens om na 2025 volledig te stoppen met het bijstoken van biomassa.

 

Windenergie

In 2018 is er voor een totaal van 39 PetaJoule aan windenergie opgewekt. Dit is voldoende windenergie om ongeveer 585.000 huishoudens van stroom te voorzien. Van deze 39 PetaJoule werd 25 PetaJoule op land opgewekt, de overige 14 PetaJoule kwam van windparken op zee. De totale productie aan windenergie was nagenoeg gelijk aan dat van 2017. De reden hiervoor is dat er geen nieuwe capaciteit is gecreëerd.

 

Energieopwek.nl

Op de website Energieopwek.nl is realtime te zien hoeveel duurzame energie er opgewekt wordt. De website is opgericht aan de hand van het Energieakkoord door onder andere TenneT, SER en Gasunie. Door middel van Energieopwek.nl moeten inzichtelijker worden hoe goed Nederland het doet op het gebied van duurzame energie.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave