Windparken Noordzee straks goed voor 40% energievoorziening

Als het aan het kabinet ligt dan worden er tussen 2024 en 2030 meerdere nieuwe windparken op de Noordzee gerealiseerd. Deze nieuwe windparken moeten samen met de huidige windparken voldoende duurzame energie opwekken om in 40% van onze vraag te kunnen voorzien. Door het bouwen van de windparken zal de economie een sterke boost krijgen en zullen er 10.000 extra banen bijkomen. Deze en andere plannen staan omschreven in de ‘’Routekaart windenergie op zee 2030’’. Deze speciale routekaart is belangrijk om belanghebbende meer inzicht te geven in de duurzame visie van de overheid. Dit is belangrijk, want dit zorgt voor meer vertrouwen en dalende kosten voor windenergieprojecten op zee. Vanaf 2021 zal de overheid tenders openen voor de nieuwe windparken.

 

Van 4,5 GW in 2024 naar 11,5 GW in 2030

In het Energieakkoord is omschreven dat de overheid in 2023 vijf windparken operationeel wil hebben die goed zijn voor 4,5 GW aan duurzame windenergie. Deze capaciteit zal tussen 2024 en 2030 worden uitgebreid naar een totaal van 11,5 GW. Er zal dus voor 7 GW aan windparken bij gebouwd moeten worden op de Noordzee. Naast deze doelstellingen heeft het kabinet nog diverse andere klimaatdoelstellingen omschreven in het regeerakkoord en in het Klimaatakkoord.

 

Windparken Noordzee straks goed voor 40% energievoorziening
Kaart met bestaande windparken (in rood), windenergiegebieden van de routekaart 2023 (in blauw) en windenergiegebieden van de routekaart 2030 (in groen). Beeld: ©Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

Investering tussen de 15 en 20 miljard euro

De nieuwe plannen van het kabinet zullen niet alleen een positief effect hebben op de klimaatdoelstellingen. Zo verwacht het kabinet ook een flinke boost voor het Nederlandse bedrijfsleven en de economie in zijn geheel. Naar schatting zal er tussen 2024 en 2030 tussen de 15 en 20 miljard euro worden geïnvesteerd in de windparken. Deze investeringen zullen er tevens voor zorgen dat er ongeveer 10.000 meer banen ontstaan. Naast de potentie binnen de eigen markt kan Nederland haar marktaandeel voor wind op zee (25% in Europa) ook nog eens verder gaan uitbreiden. Hierbij denkt het kabinet ook aan kansen in Azië en Amerika.

Naast deze voordelen verwacht men dat duurzame stroom steeds goedkoper zal worden door het toenemende aanbod. Dit is een concurrentievoordeel voor de industrie in Nederland, het zal namelijk goedkoper kunnen produceren. Dit concurrentievoordeel kan er ook weer voor zorgen dat er meer orders naar Nederland gaan. Naast het opwekken van duurzame stroom zullen ook aanverwanten industrieën zoals energie transport, opslag en omzetting een impuls krijgen. Al deze ontwikkelingen zullen een sterke invloed hebben op de groei van onze economie.

 

Noordzee belangrijk voor energietransitie

Het stuk Nederlandse Noordzee is ruim 1,5 keer zo groot als ons landoppervlakte, en dit biedt grote kansen voor de scheepvaart, visserij en de energietransitie. Door de toenemende vraag naar duurzame stroom wordt onze Noordzee steeds interessanter voor duurzame energieprojecten. Zo maakt de geringe waterdiepte, het gunstige windklimaat en de nabije havens en energieverbruikers de Noordzee de ideale plek voor onder andere nieuwe windparken.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave