Noord-Holland kritisch over plannen windparken op zee


windenergie-windmolen-windmolenpark-Noord-Holland

Provincie Noord-Holland teleurgesteld door ministers

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn kritisch op het idee van ministers Henk Kamp en Melanie Schultz van Haegen om windparken op zee binnen de 12-mijlszone toe te laten. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan het Rijk.

Door middel van de brief wil de provincie laten weten dat zij fel tegen windmolens binnen de 12-mijlszone zijn. Daarnaast wil de provincie ook meer inspraak en invloed voor kustgemeenten en ondernemers. Verder dringt de provincie Noord-Holland aan op meer onderzoek naar de landschappelijke en economische effecten van grote windparken op zee.

Gedeputeerde Ralph de Vries (Duurzame Energie): “We zien grote kansen voor de offshore sector én windenergie op zee speelt ook een belangrijke rol bij de realisatie van de duurzame energiesector, maar wind op zee moet wel op draagvlak op zee en aan de kust kunnen rekenen.’’

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.