Minister Wiebes bereikt akkoord over gaswinning met Shell en ExxonMobil

Vandaag heeft Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een akkoord over de gaswinning in Groningen gesloten met zowel Shell als ExxonMobil. In dit akkoord staat onder andere dat Shell en ExxonMobil zullen afzien van een claim wanneer er gas in de Groningse grond achterblijft. Daarnaast hebben beide bedrijven samen met de minister besloten dat de NAM blijft betalen voor aardbevingsschade en de versterkingen van gebouwen. Hierboven op zal de NAM ook nog eens een bijdrage van 500 miljoen euro doen om de leefbaarheid en economie in de regio te verbeteren. Naast deze hoofdlijnen staan er nog diverse andere belangrijke afspraken in het akkoord.

 

Verdeling opbrengsten

Naast de eerder genoemde hoofdlijnen staat in het akkoord ook dat de verdeling van de opbrengsten van het Groningse gasveld zal worden aangepast aan de afdrachtenregeling uit de Mijnbouwwet die ook geldt voor de kleine gasvelden in Nederland. Dit houdt in dat de Staat met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2018) 73% van de winst uit het Groningenveld zal incasseren. Dit is een fors lager aandeel dan de overheid in de afgelopen jaren kreeg, namelijk tot wel 90% van de opbrengsten. De reden hiervoor is dat dit aandeel onrealistisch is bij de continue dalende gaswinning in combinatie met de toegenomen kosten.

 

Verantwoord afbouwen

Op basis van onder andere dit akkoord zal er worden gewerkt aan het verantwoord afbouwen van de gaswinning in Groningen. Hierbij krijgt de Nederlandse Staat de volledig regie over de gaswinning. Daarnaast wordt de NAM financieel aansprakelijk voor alle schade en de kosten die zullen ontstaan tijdens het versterken van woningen en gebouwen.

 

Financiële middelen

In het akkoord dat de Minister heeft getekend met de Shell en ExxonMobil staat ook dat beide bedrijven zullen zorgen dat de NAM over voldoende financiële middelen zal beschikken om haar betalingsplichten te voldoen. Hierdoor zal er ook bij een lagere gaswinning voldoende geld beschikbaar zijn om de schadeafhandeling, versterkingskosten en opruimkosten te kunnen bekostigen. Door onder andere in de boekjaren 2018 en 2019 geen dividend uit te keren wil de NAM voldoende geld in het bedrijf houden. Daarna zal de NAM alleen dividend uitbetalen wanneer hier voldoende financiële ruimte voor is. Mede door deze, en andere afspraken, beloven Shell en ExxonMobil dat de NAM altijd haar verplichtingen zal kunnen voldoen. Hierdoor kunnen Groningers ook aanspraak maken op schadevergoedingen wanneer de gaswinning reeds is gestopt.

 

Leveringszekerheid

Naast deze afspraken heeft de minister ook met de NAM afgesproken dat er jaarlijks een vooraf vastgestelde minimum hoeveelheid gas gewonnen zal worden. Om dit te kunnen blijven realiseren zullen Shell en ExxonMobil ook de komende jaren moeten zorgen voor voldoende financiële middelen en mankracht. Hierdoor is de leveringszekerheid van gas binnen Nederland gegarandeerd.

 

70 miljard euro

Door het voortijdig stoppen met het winnen van gas in Groningen zal er naar verwachting 450 miljard kubieke meter aardgas niet gewonnen kunnen worden. Bij de huidige gasprijs vertegenwoordigt dit een totale waarde van ruwweg 70 miljard euro. In het akkoord is opgenomen dat voor het mislopen van winsten over deze winning de NAM, Shell en ExxonMobil geen claim zullen indienen bij de Staat.

 

Toekomstperspectief

Het akkoord dat de minister heeft gesloten met de bedrijven is belangrijk voor het organiseren van de schadeafhandeling en het werken aan een nieuw toekomstperspectief. Om dit nog een extra impuls te geven zal het kabinet naast de 500 miljoen euro van Shell en ExxonMobil zelf ook proberen om een bedrag van 500 miljoen euro vrij te maken. Hierdoor zal er zeker 1 miljard euro kunnen worden geïnvesteerd die ten goede moet komen van de leefbaarheid en economie in Groningen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave