Vattenfall start met optimaliseren Amsterdamse warmtenetten

Door middel van een nieuw grootschalig project begint Vattenfall met het verder optimaliseren van de Amsterdamse warmtenetten. Hierbij zullen onder andere diverse warmtenetten met elkaar verbonden gaan worden. Door het optimaliseren van de huidige netwerken moet het Amsterdamse warmtenet nog duurzamer kunnen opereren en toekomstbestendiger worden.

 

Investeringsagenda

Het nieuw project van Vattenfall is onderdeel van een voorlopige gezamenlijke investeringsagenda ter waarde van 400 miljoen euro. Door middel van de investeringsagenda willen Vattenfall en AEB Amsterdam onder de naam Westpoort Warmte de transitie naar een aardgasloze stad tot 2022 flink versnellen.

 

Verbinden warmtebronnen

Op dit moment wordt het Amsterdamse warmtenet gevoed door twee verschillende warmtebronnen. De warmte in het net in Amsterdam Zuidoost komt uit de Diemen-centrale en de warmte in Zuideramstel is afkomstig uit de centrale van AEB Amsterdam. Op termijn zullen de gebieden Nieuw-West en Zuideramstel met elkaar worden verbonden door middel van een 3,8 kilometer lange pijplijn. Dit is nodig aangezien er tot 2050 naar verwachting ongeveer 25.000 adressen aan het warmtenet zullen worden aangesloten.

 

”Amsterdam is zich steeds meer aan het voorbereiden op een leven zonder aardgas. De warmtevraag neemt daarmee ook toe. Dat geldt overigens niet alleen in nieuwbouw, ook zien we dat er vanuit bestaande bouw steeds meer de vraag komt om te worden aangesloten op het warmtenet. Hierin willen we graag kunnen voorzien.” aldus Alexander van Ofwegen, directeur Warmte bij Vattenfall

 

Warmtebuffer

Naast het koppelen van de warmtenetten zal er ook gewerkt worden aan een nieuwe warmtebuffer. Deze warmtebuffer zal worden gerealiseerd langs de A10 ter hoogte van de Hogan Huizingalaan. De warmtebuffer zal een maximale capaciteit hebben van 3600 kubieke meter warm water, waarmee het een kleine variant wordt op de huidige warmtebuffer bij de Diemen-centrale. Door het aanleggen van de nieuwe buffer zal er meer warmte vanuit het AEB naar het bestaande net in Amsterdam Zuidoost gevoerd kunnen worden. Naast nieuwe opslagcapaciteit zal er op dezelfde locatie ook gewerkt worden aan een hulpwarmtecentrale. Deze moet tijdens koude dagen de levering van stadswarmte kunnen garanderen.

 

”Vattenfall wil het mogelijk maken om fossielvrij te leven binnen één generatie. Voor warmte betekent dit dat wij dit product fossielvrij willen maken om te komen tot volledig CO2-vrije warmtelevering in 2040. Door deze leidingen aan elkaar te koppelen, is het ook mogelijk om meer warmte te kunnen brengen naar woningen vanuit een bron als AEB Amsterdam. Vattenfall Warmte is al actief bezig met het ontwikkelen en het gebruikmaken van verschillende duurzame bronnen op haar warmtenet. Door de netten aan elkaar te koppelen, kunnen we ook meer duurzame bronnen toevoegen en beschikbaar maken voor de hele stad.” aldus Van Ofwegen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *