Estlands parlement akkoord: Over 8 jaar 100% duurzame elektriciteit

Het plan van de Estse minister van Economie, Riina Sikkut, is afgelopen week goedgekeurd door het parlement van Estland. Dit plan houdt in dat Estland over 8 jaar alleen nog maar gebruik wilt maken van 100% duurzame elektriciteit. Hoe zij dit willen gaan bereiken? Dat leest u in dit artikel.

Europese afspraken over het klimaat

EU-landen hebben in het Klimaatakkoord van Parijs afspraken gemaakt om de opwarming van de planeet af te remmen door ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen terug worden gedrongen. Het concrete doel is om gemiddeld tot ruim beneden de 2 graden te beperken ten opzichte van de gemiddelde temperatuur op aarde voor de industriële revolutie. Vrijwel alle landen zijn akkoord gegaan met de overeenkomst. Elk land wordt door het akkoord verplicht om plannen in te dienen die gaan helpen om de broeikasgassen te verminderen.

Nederland heeft als plan ingediend om in 2030 de broeikasgasuitstoot te halveren en om in 2050 terug te brengen naar netto nul uitstoot.

Maar terug naar Estland. Het parlement van Estland is dus akkoord met het plan van de minister van Economie om over 8 jaar uitsluitend gebruik te maken van 100 procent duurzame elektriciteit. Maar hoe willen zij dit bereiken?

 

Frank Energie

 

Hoe gaat Estland dit plan realiseren?

Nu zult u zich afvragen hoe Estland dit plan gaat realiseren in een tijdsbestek van 8 jaar. Hiervoor moet u meer weten over Estland. Estland is een land dat iets groter is dan Nederland echter heeft het land veel minder inwoners, namelijk zo’n 1,3 miljoen. Estland heeft net als Nederland, zowel zee aan de noordkant als aan de westkant van het land. Momenteel komst ongeveer 85 procent van alle energie uit fossiele brandstoffen.

Offshorewindparken

Doordat Estland zowel aan de noordzijde als de westzijde aan zee is gelegen, is windenergie een belangrijke basis voor duurzame toekomstplannen. Vorig jaar werd in Estland de knoop doorgehakt voor een eerste offshorewindpark, deze moet een totaal vermogen van 7 gigawatt gaan opleveren.

Wat betreft offshorewindparken loopt Nederland voor op Estland. Nederland heeft als doel om in 2030 21 gigawatt aan windenergie via offshorewindparken op te wekken. Dit is een stuk meer dan het doel van Estland echter is er een groot verschil, namelijk dat er in Estland maar 1,3 miljoen inwoners wonen. Zij hebben dus eenvoudigweg minder elektriciteit nodig. Daarnaast gebruikt de gemiddelde Est jaarlijkse minder energie dan de gemiddelde Nederlander.

Wat ook scheelt in Estland is dat zij minder elektriciteit nodig hebben voor gas. Veel elektriciteit wordt namelijk in Estland opgewekt in kolencentrales en door middel van schalie-olie, wat Estland zelf wint. Kortom, een ambitieus plan en op termijn valt te bezien of het ook een realistisch plan is.

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave