Wereldwijde Investeringen in zonne-energie stijgen met 18%

In 2017 is er wereldwijd ruim 130 miljard euro geïnvesteerd in zonne-energie. Hiermee groeide de energiebron met ruim 18%. Daarnaast werd zonne-energie hiermee de meest populaire energie-technologie om in te investeren. Dat blijkt uit het VN-rapport Global Trends in Renewable Energy Investment 2018.

 

Investeringen in hernieuwbare energiebronnen hebben de overhand

Uit het rapport blijkt ook dat er flink meer geld wordt geïnvesteerd in hernieuwbare bronnen dan in fossiele energiebronnen. Zo bedroeg de totale investering in hernieuwbare energiebronnen 227 miljard euro, ten opzichte van 83 miljard euro voor kolen en gas. Ondanks dit komt nog wel het overgrote deel van de opgewekte energie uit fossiele energiebronnen. In 2017 waren alle hernieuwbare bronnen inclusief zonne-energie, windenergie en biomassa goed voor slechts 12% van de wereldwijde elektriciteitsopwekking.

 

Wereldwijde investeringen in duurzame energie
Grafiek 1. Wereldwijde investeringen in duurzame energie Grafiek 2. Gemiddelde kosten per MWH per energiebron

 

Duurzame investeringen steeds interessanter

Volgens het rapport is het steeds interessanter om te investeren in duurzame energie. Dit komt onder andere omdat het steeds goedkoper wordt om duurzame energie op te wekken. Om deze reden was 2017 het achtste jaar op rij dat de investeringen in duurzame energie boven de 200 miljard dollar uitkwamen. Sinds 2004 is er wereldwijd ruim 2.300 miljard euro geïnvesteerd in duurzame energie.

Op dit moment is China de grootste investeerder in duurzame energiebronnen. Naast China investeren ook Australië, Zweden en Mexico beduidend meer geld in duurzame energiebronnen. In landen als Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten werd er in 2017 juist minder geld geïnvesteerd in duurzame energiebronnen.

 

Zonne-energie in Nederland

Ook in Nederland wekken we steeds meer energie op door middel van zonnekracht. Dit komt onder andere door een aantrekkende economie en een sterk dalende prijs voor zonnepanelen. Zo liggen de kosten voor een zonnepaneel dat in 2007 ongeveer €1300,00 kosten nu nog maar rond de €450,00. Deze sterke daling, in combinatie met een groeiende economie, zorgen er voor dat steeds meer particulieren geld investeren in zonnepanelen.

Netbeheerder TenneT ziet ook een sterke groei in de opwekking van duurzame energie door particulieren. Om deze reden verwacht het dat zonne-energie de komende 10 jaar steeds belangrijker wordt voor onze energievoorziening. Daarnaast verwacht TenneT dat zonne-energie in 2032 een belangrijkere energiebron zal worden dan windenergie. Hier is overigens nog een hoop voor nodig aangezien windenergie nu goed is voor 60% van onze duurzame energieopwekking ten opzichte van slechts 13% voor zonne-energie. Daarnaast heeft het kabinet onlangs nog nieuwe plannen bekend gemaakt om het aantal windparken op zee uit te breiden. Deze ontwikkeling zou er voor kunnen zorgen dat windenergie toch de grootste en belangrijkste hernieuwbare energiebron blijft.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave