Sustainable Development Goals (SDG’s)

In 2015 hebben alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) ingestemd met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s zijn de basis voor de ontwikkelingsagenda voor de periode 2015 tot 2030. In totaal bevat de lijst 17 concrete doelen. En diverse van deze doelen hebben raakvlak met de onderwerpen milieu, (duurzame) energie en afval.

 

Sustainable Development Goals (SDG’s)

 

Wat zijn deze doelen?

De door de VN opgestelde SDG’s bestaan uit 17 onderwerpen die te maken hebben met onder andere de economie, gezondheidszorg, voeding, landbouw, energie, veiligheid, het milieu en klimaatverandering. De complete lijst SDG’s, zoals de Rijksoverheid deze omschrijft, kunt u hieronder teruglezen;

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

 

Indicatoren SDG’s

Alle lidstaten van de Verenigde Naties zullen de SDG’s op nationaal en internationaal niveau uitvoeren. Om de vorderingen te monitoren hebben onder meer de EU en de VN diverse indicatoren omschreven. In totaal hebben de 17 doelen 169 onderliggende doelen die behaald dienen te worden. Op basis van deze onderliggende doelen kan worden bepaalt of een land het goed of minder goed doet op het gebied van een specifiek doel.

 

Opvolger Millennium Ontwikkelingsdoelen

De SDG’s zijn een logische opvolger dan de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG’s) uit 2000. Deze eerdere doelen hebben onder andere gezorgd voor;

 • Minder armoede in de wereld (daling van 50%)
 • Meer kinderen die basisonderwijs genieten
 • Een lagere kindersterfte
 • Minder gevallen van malaria en TBC
 • Beter toegankelijkheid tot schoon drinkwater voor 2,3 miljard mensen

Ondanks dat deze verbeteringen erg mooi zijn bestaan er momenteel nog diverse mondiale problemen. Hierbij kunt u denken aan ongelijkheid, klimaatverandering, vrede en veiligheid en de rechten van vrouwen en meisjes. Om deze problemen mondiaal aan te pakken zijn de SDG’s omschreven en aangenomen door 193 lidstaten van de VN.

 

Nederlandse prestaties SDG’s

Uit de tweede meting door het CBS blijkt dat Nederland het steeds beter doet op het gebied van veel van de 17 SDG’s. Zo groeit onze economie, stijgt het aantal banen, gaan we duurzamer om met grondstoffen en wordt ons land steeds veiliger. Al met al doen we het erg goed op de volgende punten (positie t.o.v. 28 EU-Landen);

 • Het productievolume van onze landbouw (1e plek)
 • Recycling van afval (3e plek)
 • Relatieve armoede (3e plek)
 • Vrouwen in het parlement (4e plek)

Uit de meting van het CBS blijkt dat er naast positieve ontwikkelingen ook diverse aandachtspunten zijn. Bij deze aandachtspunten is er weinig vordering gemaakt, of er is zelfs een verslechtering geconstateerd. Zo blijven inkomens achter bij de economische groei en daalt de armoede niet. Al met al moet Nederland vooral werken aan de volgende punten;

 • Biologische landbouw (23e plaats)
 • Broeikasgasemissies per inwoner (24e plaats)
 • Vrouwen in leidinggevende posities (25e plaats)
 • Hernieuwbare energie (26e plaats)

Ondanks deze tegenvallers scoort Nederland over het algemeen wel sterk (ten opzichte van andere EU-landen). Dit komt onder andere omdat onze landbouw erg productief is een vrouwen sterk vertegenwoordigt zijn in ons parlement.

Meer weten? Bekijk dan het rapport Sustainable development goals 2018 van het CBS.

 


Energie vergelijken via Goedkope Energie en Gas.nl

Met onze energievergelijker kunt u eenvoudig de beste energie aanbiedingen vergelijken en overstappen naar goedkope energie. Stap ook over en ontvang een gratis tablet, korting op stroom of een leuk welkomstcadeau! Meer weten? Bekijk hier alle energie informatie pagina’s of bekijk hier de FAQ.