Grootste deel duurzaamheidsdoelen VN dichter in zicht

Nederland komt dichter bij het behalen van de meeste duurzaamheidsdoelen waaraan het zich eerder heeft gecommitteerd. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS. Om na te gaan hoe de 17 duurzaamheidsdoelen zich ontwikkelen deed het CBS een tweede onderzoek naar hoe Nederland het doet op het gebied van de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s). Aan het eind van 2016 (november) deed het CBS al eerder zo’n onderzoek. Uit het meest recente onderzoek kwamen diverse interessante conclusies.

 

Wat zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s)

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn diverse punten die de duurzaamheidsagenda bepalen tussen 2015 en 2030. Deze punten werden in 2015 gezamenlijk door leden van de Verenigde Naties (VN) vastgesteld. Om de ontwikkelingen van de SDG’s te toetsen zijn er internationale indicatoren afgesproken. Op basis van deze indicatoren kan worden vastgesteld of een land wel of niet verbeterd op een bepaald vlak.

 

Overzicht SDG’s

De leden van de VN hebben de volgende SDG’s opgesteld;

 1. Het beëindigen van armoede in al zijn vormen.
 2. Het uitbannen van honger en het bevorderen van duurzame landbouw.
 3. Het waarborgen van gezonde levens.
 4. Het borgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
 5. Realiseren van gelijkheid en emancipatie van vrouwen.
 6. Zekerstellen van water en sanitaire voorzieningen.
 7. Het creëren van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor iedereen.
 8. Creëren van werkgelegenheid en economisch groei.
 9. Zorgen voor innovatie en een goede infrastructuur.
 10. Het verminderen van ongelijkheid.
 11. Het verduurzamen van steden en gemeenschappen.
 12. Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Het tegengaan en bestrijden van klimaatveranderingen.
 14. Het in stand houden en duurzaam gebruiken van schone oceanen en zeeën.
 15. Zorgen voor bescherming, het herstellen en de bevordering van landgebruik.
 16. Zorgen voor vrede en gerechtigheid.
 17. Versterken van samenwerkingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De 17 punten die zijn vastgesteld vormen de basis van de duurzaamheidsagenda tussen 2015 en 2030.

 

Vorderingen en aandachtspunten

Uit de tweede meting door het CBS blijkt dat Nederland het steeds beter doet op het gebied van veel van de 17 SDG’s. Zo groeit onze economie, stijgt het aantal banen, gaan we duurzamer om met grondstoffen en wordt ons land steeds veiliger. Al met al doen we het erg goed op de volgende punten (totaal 28 landen);

 • Het productievolume van onze landbouw (1e plek)
 • Recycling van afval (3e plek)
 • Relatieve armoede (3e plek)
 • Vrouwen in het parlement (4e plek)

Uit de meting van het CBS blijkt dat er naast positieve ontwikkelingen ook diverse aandachtspunten zijn. Bij deze aandachtspunten is er weinig vordering gemaakt, of er is zelfs een verslechtering geconstateerd. Zo blijven inkomens achter bij de economische groei en daalt de armoede niet. Al met al moet Nederland vooral werken aan de volgende punten;

 • Biologische landbouw (23e plaats)
 • Broeikasgasemissies per inwoner (24e plaats)
 • Vrouwen in leidinggevende posities (25e plaats)
 • Hernieuwbare energie (26e plaats)

Ondanks deze tegenvallers scoort Nederland over het algemeen wel sterk (ten opzichte van andere EU-landen). Dit komt onder andere omdat onze landbouw erg productief is een vrouwen sterk vertegenwoordigt zijn in ons parlement.

Meer weten? Bekijk dan het rapport Sustainable development goals 2018 van het CBS.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave