Waarom is CO2 slecht voor het milieu?

CO2, ook wel koolstofdioxide, is een gas dat van nature in onze atmosfeer aanwezig is. Iedereen kent CO2 van onder andere de prik in Coca Cola of Spa Rood. Met CO2 is per definitie op zich dus weinig mis mee. Maar door handelen van de mens is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer sterk gestegen. Zo verbranden we onder andere een hoop kolen, olie en gas om energie op te wekken waarmee we veel CO2 uitstoten. En dat zorgt voor problemen! Zo verandert het klimaat sterk door alle CO2 die we uitstoten. Hierdoor smelten onder andere poolkappen en stijgt het waterpeil wereldwijd. Voldoende reden dus om te zorgen dat we minder CO2 uitstoten.

 

Cijfers over CO2

  • Wanneer er geen CO2 op de aarde aanwezig was dan had de gemiddelde temperatuur -18 graden Celsius geweest. Waardoor er geen leven mogelijk had geweest zoals wij het kennen.
  • Sinds 250 komen er steeds meer broeikasgassen vrij in de atmosfeer. Hierdoor stijgt de temperatuur wereldwijd al 140 jaar.
  • Door onder andere het verbruiken van fossiele brandstoffen, het kappen van bossen en het houden van steeds meer vee zit er 40% meer CO2 in de lucht dan 250 jaar geleden.

 

Wat is het broeikaseffect?

De problemen die ontstaan worden door het uitstoten van CO2 noemen we ook wel het broeikaseffect. Waarom? Omdat het probleem op aarde ook wel vergeleken kan worden met de werking van een broeikas. Zo wordt een broeikas ook steeds warmer en warmer omdat niet alle straling die naar binnen valt terug wordt gegeven naar de omgeving buiten de kas. Dit is vergelijkbaar met infrarode staling die door CO2 op aarde wordt geabsorbeerd, deze kan namelijk ook niet allemaal worden teruggekaatst. Het gevolg hiervan is dat de aarde steeds warmer wordt door de warmte van de zon.

 

Waarom is CO2 slecht voor het milieu?
Door het uitstoten van CO2 warmt onze aarde op. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

 

Gevolgen CO2-uitstoot en het broeikaseffect

Wat de precieuze effecten van onze CO2-uitstoot zijn is nog niet helemaal duidelijk, en om deze reden is er dan ook nog veel onenigheid. Maar gelukkig wordt er veel onderzoek gedaan naar de klimaatontwikkelingen. Een van de bekendste instanties die onderzoek doet naar klimaatsverandering is het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit is een organisatie die in 1988 is opgericht voor de Verenigde Naties (VN). Naast deze organisatie doen ook veel andere klimaatorganisaties onderzoek naar de effect zoals het Greenpeace. Beide organisaties zijn er onder andere over uit dat de zeespiegel stijgt door het smelten van poolkappen. Dit zal onder andere zorgen voor overstromingen wanneer dijken niet tijdig worden versterkt. Naast dit gevolg zijn er nog diverse gevolgen waaronder;

  • Het klimaat zal over de gehele wereld veranderen. Hierdoor zullen temperaturen en de hoeveelheid neerslag sterk kunnen stijgen of dalen. Daarnaast zal ook extreem weer steeds normaler worden.
  • Door de opwarming van de aarde zullen er meer woestijnen (droge gebieden) ontstaan. Dit zal onder andere gebeuren in gebieden die nu al erg warm zijn. Hierbij kan men denken aan het Midden-Oosten en India.
  • Wanneer het klimaat veranderd zullen ecosystemen verdwijnen of veranderen waardoor het kan dat diersoorten uitsterven of zich zullen verplaatsen.
  • Er zal wereldwijd meer sprake zijn van verzuring. Door het verzuren van het zeewater zal al het leven in het water worden aangetast waaronder koraalriffen. En het uitsterven van koraalriffen zal ook weer een negatief effect hebben op ons milieu.

Naast deze effecten zijn er nog vele andere denkbare gevolgen van onze CO2-uitstoot en het broeikaseffect. Maar in welke mate deze veranderingen zullen plaatsvinden hangt sterk af van hoe veel verder onze planeet opwarmt. Feit is wel dat de opwarming van de aarde veel nadelige gevolgen heeft voor dieren en de mens. Zo zal Nederland onder andere veel geld moeten investeren in het ophogen en versterken van dijken.

 

CO2-uitstoot op recordhoogte

Ondanks ambitieuze klimaatdoelstelling was 2018 opnieuw een recordjaar op het gebied van CO2-uitstoot. De totale mondiale uitstoot steeg met 1,7 procent naar 33,1 miljard ton. Deze stijging kwam vooral doordat er in gebieden als Amerika, China en India een versterkte vraag was naar gas en kolen. Dit was het directe gevolg van een sterk stijgende vraag naar energie. In totaal steeg de vraag naar energie met 2,3 procent in 2018, ruim het dubbele vergeleken met eerdere jaren. Deze stijging werd onder andere veroorzaakt door extreem warme en koude temperaturen en een aantrekkende economie.

 

In 2019 geen groei van CO2-uitstoot

De wereldwijde uitstoot aan CO2 is in 2019 sinds een lange tijd niet gegroeid. De reden hiervoor is een spectaculaire afname van het gebruik van steenkool. De totale uitstoot kwam in 2019 uit op 33 miljard ton. Dit is ongeveer gelijk aan dat van een jaar eerder. Het gelijk blijven van de uitstoot kwam redelijk onverwacht, de economie groeide namelijk met 2,9 procent. Met name in de rijke landen was er sprake van een daling qua uitstoot. In arme en opkomende landen werd er juist meer CO2 uitgestoten.

De laatste keer dat de CO2-uitstoot niet groeide was in 2009. In dit jaar bereikte de financiële crisis zijn hoogtepunt, waardoor de productie van goederen op een dieptepunt lag. In 2014, 2015 en 2016 bleef de CO2-uitstoot ook stabiel. In andere jaren steeg de CO2-uitstoot zo goed als elk jaar vanaf 2000. Hierbij ging het jaarlijks om ongeveer 1,9 procent.

Volgens het International Energie Agentschap (IEA) heeft het uitblijven van een groei te maken met twee belangrijke factoren. Ten eerste wordt er minder gebruik gemaakt van schadelijke steenkool om energie op te wekken. Daarnaast wordt er aanzienlijk meer energie opgewekt door middel van windmolens en zonnepanelen. Hierdoor zit het niveau qua uitstoot in rijke landen weer op dat van de jaren tachtig. Fatih Birol, directeur van de IEA, twitterde enthousiast over de nieuwe cijfers. ‘’Deze cijfers geven me de hoop dat de emissie nu op zijn piek is aanbeland, en vanaf nu zal gaan dalen.’’

 

Overige broeikasgassen

Naast CO2 (koolstofdioxide) zijn er nog diverse andere gassen die nadelige effecten hebben op ons milieu. Hierbij gaat het om onder andere CH4, lachgas en waterdamp. Hieronder een korte toelichting hoe de gassen ontstaan;

  • CH4 (Methaan); Door de wereldwijde veeteelt stoten we steeds meer CH4 (Methaan) uit. Zo produceren onder andere koeien, geiten en schapen methaan bij het verteren van hun voedsel. Deze methaan stoot vee uit via hun adem, boeren en scheten. Naast de veeteelt stoten we ook methaan uit bij het verbouwen van onder andere rijst. Elke kilo methaan die we uitstoten staat gelijk aan 28 kilo CO2.
  • Waterdamp; Door het opwarmen van de planeet wordt de lucht gemiddeld steeds warmer, en warme lucht kan meer waterdamp bevatten. Waterdamp is een broeikasgas er zorgt voor meer opwarming, waardoor de lucht nog meer waterdamp zal bevatten. Hierdoor versterkt waterdamp het broeikaseffect steeds heftiger.
  • N2O (Lachgas); N2O, of ook wel lachgas, komt vrij uit de grond door dierlijke ontlasting of bemesting door de mens. Lachgas is zeer slecht voor het milieu, 1 kil heeft namelijk hetzelfde effect als 265 kilo CO2.

Ondanks dat deze broeikasgassen, en andere zoals HFK’s, PFK’s, erg schadelijk zijn is CO2 veruit het belangrijkste broeikasgas. Dit komt omdat momenteel meer dan de helft van het broeikaseffect wordt veroorzaakt door CO2. Naast CO2 zorgt methaan voor ongeveer 16% van het broeikaseffect. De overige broeikasgassen hebben een beduidend kleiner aandeel.

 

Hoe kunnen we het broeikaseffect tegengaan?

Willen we het broeikaseffect tegengaan dan is het belangrijk om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Om deze reden wil de Nederlandse overheid tegen 2050 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Dit kan worden gedaan door steeds minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen. Dit betekent onder andere dat we All-electric zullen moeten gaan wonen, elektrisch moeten gaan rijden en veel meer energie moeten gaan opwekken door middel van duurzame energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen.

Naast deze veranderingen zal het ook belangrijk worden om steeds meer, en beter, afval te gaan recyclen. Door minder grondstoffen te verbruiken en verwerken kunnen we namelijk flink besparen op onze CO2-uitstoot. Iets wat zorgt voor een dalende temperatuur op onze planeet.

Ook wordt het belangrijk om onze voedselvoorziening te verduurzamen. Zo kost het produceren van ons voedsel momenteel heel veel water. Wat steeds schaarser wordt. Daarnaast stoten we ook heel veel CO2 uit tijdens het produceren en bereiden van voedsel. En ook worden er steeds meer begroei gebieden verkapt om voedsel te produceren, waardoor de aarde nog minder goed CO2 kan verwerken. Dit is een groeiend probleem aangezien we wereldwijd met steeds meer mensen zijn, en steeds meer mensen Westerse hoeveelheden voedsel consumeren.

 

Kies ook voor duurzaam

Kiest u graag voor een duurzamere toekomst en stoot u het liefst zo min mogelijk CO2 uit? Kies dan voor 100% groene energie. Deze energie opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Naast duurzame energie kunt u ook kiezen voor CO2-gecompenseerd aardgas. Dit is een duurzame keuze aangezien de CO2 die door uw verbruikte gas wordt uitgestoten wordt gecompenseerd met bijdrages aan duurzame energieprojecten. Beide duurzame opties kunt u terug vinden in onze energievergelijker. Stap nu ook over een kies voor voordelig en duurzaam!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 gedachten over “Waarom is CO2 slecht voor het milieu?”

Inhoudsopgave