Aandeel hernieuwbare energie naar 6,6 procent in 2017

Aandeel hernieuwbare energie naar 6,6 procent in 2017

In 2017 is het aandeel hernieuwbare energie uitgekomen op 6,6 procent van het totale Nederlandse energieverbruik. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Dit is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2016. Vooral de opbrengst van zonnepanelen nam sterk toe, met meer dan 30 procent. Naast zonne-energie groeiden ook biomassa en windenergie stevig door. De groei aan biomassa werd vooral veroorzaakt door een toename in het gebruik van bio-transportbrandstoffen. De groei aan windenergie is vooral te danken aan een groei aan windparken in 2016.

 

Stijging van 10 procent t.o.v. 2016

Vorig jaar is er in Nederland 138 petajoule (PJ) aan hernieuwbare energie verbruikt, dit is ruim 10 procent meer dan in 2016. Het totale energieverbruik kwam uit op ongeveer 2100 petajoule, dit is ongeveer net zo veel als in 2016. Hierdoor steeg het aandeel hernieuwbare energie van 5,9 procent naar 6,6 procent.

 

Hernieuwbare energiebronnen

Van alle hernieuwbare energiebronnen is biomassa veruit de grootste, in 2017 verbruikt we ongeveer 84 PJ aan energie dat opgewekt is door middel van biomassa. Dit is ruim 6 PJ meer dan een jaar ervoor. Naast biomassa maakt ook windenergie, de op twee na grootste hernieuwbare bron, een groei mee. Het verbruik aan windenergie steeg van ongeveer 30 PJ naar 34 PJ.

De sterkste groei was er voor zonne-energie. Het totale verbruik aan zonne-energie steeg namelijk van 6,7 PJ naar 8,8 PJ, een stijging van ongeveer 30 procent. Andere kleine hernieuwbare energiebronnen zoals aardwarmte, bodemenergie en buitenluchtwarmte maakte ook een kleine groei mee in 2017. Hiermee zaten alle hernieuwbare bronnen in de lift in 2017.

 

Zonne-energie; 800 MW meer capaciteit

Dat zonne-energie in 2017 een sterk jaar had komt vooral door een toegenomen capaciteit. Zo steeg de opgestelde capaciteit met 800 MW naar een totaal van bijna 2900 MW. Naast de stijging van 31 procent voor zonne-energie steeg ook de opbrengst aan windenergie. Windenergie groeide met 15 procent naar een totaal van 35 PJ. Dit komt vooral door het plaatsen van 600MW aan windmolens op zee in de tweede helft van 2016. Deze windmolens hebben gedurende 2017 het hele jaar energie kunnen opwekken. Ondanks deze sterke groei in 2016 zijn er bijna geen nieuwe windmolens meer geplaatst in 2017, hierdoor blijkt de totale capaciteit rond de 4200 MW liggen.

 

Biomassa blijft belangrijkste bron

Met een totaal aandeel van 61 procent blijft biomassa veruit de belangrijkste hernieuwbare energiebron. Ook biomassa groeide sterk in 2017, met ongeveer 8 procent. Deze groei werd vooral veroorzaakt door een stijgend verbruik aan biobrandstoffen voor de vervoerssector. Naast deze stijging groeide ook het verbruik van biomassa in centrales, het verbruik van energie uit afvalverbrandingsinstallaties en het verbruik van biogas.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave