Arjen Lubach vraagt aandacht voor mogelijkheden kernenergie


Tijdens aflevering 8 van seizoen 9 van Zondag met Lubach heeft Arjen Lubach aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van kernenergie. Is kernenergie echt zo slecht en gevaarlijk? Of is het een interessante manier om energie op te wekken zonder CO2 uit te stoten? Bekijk hieronder het item en laat uw mening achter in een reactie!

 

Video; Lubach over kernenergie

Deze video komt uit uitzending 8 van seizoen 9 van Zondag met Lubach. ZondagMetLubach is wekelijks te zien om 22.10 uur op NPO3.

Hoe werkt een kerncentrale?

Een kerncentrale wekt energie op door het toepassen van kernsplijting. Over het algemeen wordt dit gedaan met de stof uranium. Tijdens het proces worden losse neutronen op het uranium afgeschoten. Hierdoor splijt de uraniumkern. Wanneer dit gebeurd ontstaat er een hoop energie, en twee neutronen die opnieuw een uraniumkern kunnen splijten. Dit proces gaat continue door waardoor er na een tijd 8 neutronen, 16 neutronen, 32 neutronen etc. zijn.

Een kerncentrale zet de kracht die vrijkomt tijdens kernsplitsing om in energie zoals veel andere energiecentrales dit doen, door het maken van stoom. De warmte die vrijkomt tijdens de kernsplitsing wordt gebruikt voor het verwarmen van water. Dit water verdampt en drijft een turbine aan. Deze turbines brengt vervolgens een generator in beweging die hiermee energie opgewekt. Een relatief eenvoudige manier van energie opwekken na een zeer complex proces.

 

Wat zijn de voordelen van kernenergie?

 • Kernenergie is niet afhankelijk van de wind of zonlicht. Hiermee is het dus een stabiele energiebron.
 • Door het bijbouwen van kerncentrales kunnen we eenvoudiger de doelstellingen uit het Klimaatakkoord halen.
 • Kernenergie is een veel schoner alternatief voor fossiele energiebronnen zoals kolen en gas.
 • Ondanks de slechte reputatie veroorzaakt kernenergie de minste hoeveelheid slachtoffers per opgewekte TWh. Zelfs de installatie en het onderhoud aan zonnepanelen en windmolens kent meer dodelijke slachtoffers.
 • Aangezien er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten door kerncentrales zijn er al meer dan 1,8 miljoen doden voorkomen volgens de NASA.
 • Een grote kerncentrale wekt al snel even veel stroom op als 600 van de grootste type windmolens.

 

Wat zijn de nadelen van kernenergie?

 • Bij ongelukken kunnen kerncentrales een grote impact hebben op mens en milieu. De twee bekendste voorbeelden hiervan zijn de grote rampen in Tsjernobyl en Fukushima.
 • Het opwekken van energie in kerncentrales levert radioactief kernafval op dat nog duizenden jaren gevaarlijk is voor mens en dier.
 • Het bouwen van kerncentrales is erg duur en om deze reden is er een hoop geld nodig om op grote schaal kernenergie op te gaan wekken.

 

Moet kernenergie uit de taboesfeer?

Aan de hand van dit item kan gevraagd worden; ‘’Is het niet tijd om kernenergie uit de taboesfeer te halen?’’. Zo zijn veel factoren veranderd waardoor kernenergie een steeds interessante energiebron wordt. Hierbij kan men denken aan het feit dat;

 1. Kerncentrales steeds beter gebouwd en beveiligt zijn waardoor de kans op ongelukken zeer klein is.
 2. Er relatief weinig slachtoffers zijn gevallen door toedoen van kerncentrales.
 3. Er relatief weinig kernafval overblijft en dat ook steeds beter opgeslagen kan worden.
 4. We steeds waarschijnlijk steeds meer energie gaan verbruiken waardoor we volgens het IPCC wel meer kernenergie moeten gaan opwekken.

Naast deze factoren blijkt dat het aandeel wind- en zonne-energie veel te langzaam groeit waardoor we iets moeten doen om aan de doelstellingen te voldoen. Hierdoor lijkt het nu echt tijd om serieus na te denken over het serieus inzetten van kerncentrales. Wat denkt u? Is kernenergie echt eng en stom? Of moeten we het klimaat redden door meer kerncentrales te gaan bouwen. Laat het ons weten in een reactie!


Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

4 gedachten over “Arjen Lubach vraagt aandacht voor mogelijkheden kernenergie

 • Ron Kulik

  Arjan Lubach, nota bene van de VPRO (!), blijkt voorstander van het gebruik van kernenergie. Want het is CO2 vrij en gebruik i.p.v. verbranding van fossiele brandstoffen zou dus helpen de aardopwarming te vertragen. Dat klopt.
  Hij meldt dat er nauwelijks een afvalprobleem is want een reactor als Borssele zou ‘slechts’ een kubieke meter hoogradioactief afval per jaar veroorzaken. Hij meldt ook dat Borssele slechts 3% van de in Nederland noodzakelijke energie opwekt. Dat is ongeveer gelijk aan wat op wereldschaal wordt opgewekt. Dus als we iets substantieels willen verbeteren, hebben we minstens 25 van die Borsseles nodig.
  Dan is het probleem dat we, op wereldschaal, zoveel uranium moeten delven, dat de verwachte delfbare hoeveelheid binnen een paar jaar op is. Maar dan heb je dus nog een “beetje” nazorg!

  Want bij kernafval praat je over halveringstijden van duizenden en afhankelijk van de stof, tienduizenden (Pu-239: 24.400 jaar) of zelfs miljoenen jaren (Pu-244: 80 miljoen jaar). Dus meer dan die 100.000 jaar (erg genoeg) waar Arjen het over heeft.
  En dat houdt dus in dat je die “oranje doos” waar Arjan over vertelt, al die miljoenen jaren moet onderhouden. En wat zijn daar dan de kosten voor? En wie moet dat betalen? En gaat het wel lukken de mensheid al die tijd te motiveren dat ook te doen? En zullen onze kinderen, en allen die na hen komen en dus al lang niet meer van kernenergie kunnen profiteren omdat die al lang op is, daar blij met zijn?

  En wat betreft die kubieke meter afval per centrale per jaar: een dodelijke dosis is voor de mens slechts enkele honderden picogrammen (10 tot de macht -12) per kilogram lichaamsgewicht. Die kubieke meter weegt ongeveer 19.800 kilogram (ja echt!); dat is dus genoeg om met 500 picogram en gemiddeld 60 kilo lichaamsgewicht 565.714.285.714.286 mensen te laten sterven. Dat is dus genoeg om circa 100 duizend aardbevolkingen om zeep te brengen. En aangezien we over de aardkloot wel een paar honderd kerncentrales hebben, lijkt me dat een aardig ‘potentieel’ probleem.

  Arjen gaat ook voorbij aan wat er in Duitsland bedacht is. Hij noemt alleen de inderdaad vervelende maar tijdelijke verlenging van de bruinkolenafbouw. Maar dat in Duitsland tussen 2000 en 2016 het aandeel vernieuwbare energie van 6 naar 32% steeg vermeldt hij niet. Over dat op zonnige en winderige dagen bijna 50% van de elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen en windturbines zwijgt hij. Dat Duitsland nog steeds stelt in 2020, dus over 2 jaar, meer dan 40% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen zal halen en dat dit door meerdere instituten onderzocht is en voor haalbaar verklaart. Je hoort hem er niet over. Wel dat er wel eens een dodelijk ongeval plaatsvindt bij de bouw van een windmolen. Alsof dat bij de bouw van een kerncentrale niet het geval is.
  En als Duitsland kan wat ze tot nu toe bewezen hebben te kunnen, waarom zou Nederland dat dan niet kunnen? Bij ons waait het nog meer en wij hebben meer ruimte op zee.

  Ik vond Arjen Lubach vroeger leuker. Maar de laatste tijd lijkt hij steeds meer te zwelgen in grenzeloze zelfoverschatting. Deze uitzending vind ik het absolute dieptepunt. Ik hoop dat er weinig mensen naar gekeken hebben en dat nog minder mensen zullen vallen voor deze onzinnige argumentatie.
  En zo niet? Nou ja, mijn tijd zal het wel duren maar ik heb medelijden met de toekomst.

  Een stralende dag toegewenst!

 • Marc Benistant

  Vreselijk, dat gezeur over dat Kernenergie zo veilig zou zijn. Vertel dat maar eens aan de slachtoffers van Tsjernobyl, Fukushima, en andere centrales waar ongelukken zijn geweest !!!
  https://www.knack.be/nieuws/planet-earth/tsjernobyl-7-gevolgen-van-een-30-jarige-kernramp/article-normal-692851.html?cookie_check=1544179823
  https://www.ad.nl/buitenland/fukushima-vijf-jaar-later-gevaar-nog-steeds-onduidelijk~a7a1fe44/

  Die Arjen Lubach gaat steeds dommer praten ! Over alternatieve geneeswijzen had hij ook al geen goed
  woord over, en dan weet je het wel ! Het zou niet bewezen zijn. Maar Wetenschap die enkel dmv. materie verklaringen zoekt kan ook niets bewijzen wat door de Geest tot stand wordt gebracht.

  Al jaren is duidelijk dat kiezen voor meer Kernenergie een slechte zaak is. Alle argumenten zijn al jaren terug en keer op keer op een rij gezet, en recente rampen met kerncentrales tonen maar weer eens aan met wat voor gevaarlijk vuur sommige mensen spelen ! Nederland loopt ver achter met duurzaamheid, omdat al die rechtse regeringen van de laatste 30 jaar er veels te weinig aan hebben gedaan ! Het zijn Linkse partijen geweest die keer op keer hebben gepleit voor meer duurzaaamheid, en meer schonere energieopwekking. Naast Wind hebben we ook heel veel Water in Nederland. Waarom geen waterkrachtcentrales bouwen in onze rivieren ? Het water stroomt dag en nacht, en centrales kunnen die
  konstante stroming omzetten in energie !!

  De klimaat doelstellingen zijn, dankzij rechts Nederland, nog steeds niet gehaald, en er zijn nog veels te weinig zonnepanelen en windmolens. Tijd dus om er rap MEER van te gaan bouwen, naast genoemde waterkrachtcentrales !! En dus GEEN kerncentrales, want die zijn gevaarlijk, en we zadelen onze toekomstige aardbewoners op met gevaarlijk afval !!

  Met Milieuvriendelijke Groet,
  Marc Benistant