Stedin tekent overeenkomst met Eneco

Netbeheerder Stedin heeft met energieleverancier Eneco afgesproken dat het jaarlijks 400 miljoen kWh Hollandse windenergie zal afnemen. De overeenkomst die de partijen hebben getekend gaat in per 1 januari 2021 en loopt voor een periode van maar liefst tien jaar. Netbeheerder Stedin zal de geleverde groene energie gaan gebruiken om een deel van het netverlies te compenseren.

 

Verduurzaming van Nederlands energielandschap

Op dit moment ‘’vergroent’’ Stedin de op de groothandelsmarkt ingekochte stroom door middel van het aankopen van Europese garanties van oorsprong (GVO’s). Dit lijkt duurzaam, maar draagt uiteindelijk niks bij aan de energietransitie in Nederland. Om deze reden stapt netbeheerder Stedin nu over op volledige groene energie van Eneco. Deze energie wordt namelijk in ons eigen land opgewekt waardoor het direct meehelpt aan de verduurzaming van het Nederlandse energielandschap. Met deze stap is Stedin de eerste Nederlandse netbeheerder die een dergelijk contract voor deze periode aangaat.

 

“Doordat Stedin de komende tien jaar duurzame windenergie zal afnemen zijn wij in staat te investeren in de ontwikkeling van nieuwe bronnen.” aldus Hans Peters, Chief Customer Officer bij Eneco.

 

Netverlies van 1 TWh

Stedin heeft jaarlijks te maken met een netverlies van ongeveer 1 TWh. Dit staat ongeveer gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van een stad als Rotterdam. Dit netverlies wordt voor 90% veroorzaakt door warmteverlies tijdens het transporteren van energie van punt A naar B. Naast dit natuurlijke verlies speelt ook energiediefstal een rol. Om het netverlies te compenseren kopen netbeheerders als Stedin extra energie in, iemand moet namelijk opdraaien voor de extra kosten die het verlies met zich meebrengt.

 

“Ik vind het belangrijk dat wij als publiek bedrijf het goede voorbeeld geven voor een duurzamer Nederland. We zijn veel bezig met de verduurzaming van het energienet, maar we moeten ook binnen onze eigen bedrijfsvoering de CO2-uitstoot fors omlaag brengen.” aldus Judith Koole, Chief Operating Officer bij Stedin.

 

Tweede energieleverancier nodig

De overeenkomst tussen Stedin en Eneco is niet tot stand gekomen door een aanbesteding, netbeheerders hoeven namelijk geen rekening te houden met de Aanbestedingswet. Wel moeten netbeheerders volgens de Elektriciteitswet zorgen voor een marktconforme, niet-discriminatoire en transparante procedure. Tijdens een tweede deel van deze procedure zal Stedin op zoek gaan naar een tweede energieleverancier die ook voor bijvoorbeeld 10 jaar 400 miljoen kWh Nederlandse windenergie kan leveren.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave