Ontwikkeling belastingen energierekening deels onduidelijk


Vorige week maakte het ministerie van Financiën op aanvraag van de PVV bekent dat huishoudens in de komende kabinetsperiode gemiddeld 35% meer energiebelasting gaan betalen. Dit komt neer op een gemiddelde stijging van €138,00 op de jaarlijkse energierekening. Maar na navraag bleek dat er hierbij is uitgegaan dat een deel van de huishoudens meer energie verbruiken door energiebesparende maatregelen. Hierdoor is het nog redelijk onduidelijk hoeveel meer energiebelasting huishoudens gaan betalen die geen energiebesparende maatregelen hebben (kunnen) treffen.

 

Energie besparende huishoudens drukken gemiddelde

Volgens onderzoeker Hammingh, werkzaam bij het Planbureau van de Leefomgeving, wordt de energierekening van een hoop Nederlanders flink hoger. Dit komt omdat een kleine groep Nederlandse het gemiddelde flink drukt. Hierdoor zullen huishoudens die geen extra energie besparen juist boven het gemiddelde zitten. Eerder berichten wij ook al dat de gemiddelde energierekening al snel met €110,00 per jaar stijgt door toenemende heffingen en belastingen.

 

Geen doorrekening

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen heeft de Telegraaf het ministerie van Financiën gevraagd een nieuwe doorrekening te maken. Hierbij kon dan gericht gekeken naar huishoudens die geen energiebesparende maatregelen nemen en dus een gelijk energieverbruik houden. Om onduidelijke reden heeft het ministerie dit echter geweigerd. Hierdoor blijft het onduidelijk hoeveel meer energiebelasting normale huishoudens in de komende tijd gaan betalen.

 

Effect mogelijke nieuwe heffing

En niet alleen hierover is onduidelijkheid, zo wil het kabinet mogelijk nog meer extra heffingen lanceren in verband met een nieuw energie- en klimaatakkoord. Hierdoor is het mogelijk dat huishoudens nog meer energiebelasting gaan betalen. Hiermee lijkt de energierekening op ter mijn onbetaalbaar te worden. Maar wat het precieze effect van deze extra heffing is wil het ministerie ook niet bekend maken.

 

”Op hoe de kosten dan verdeeld zullen worden, kan op dit moment niet worden ingegaan aangezien dat pure speculatie is”

 

Negatieve effecten koopkracht

De hogere belastingen en nieuwe heffingen zullen een negatief effect hebben op de gemiddelde koopkracht. Maar door de huidige onduidelijkheid heeft ook het Centraal Planbureau nog niet kunnen berekenen wat voor effect de maatregelen hebben. De Raad van State is ook niet tevreden met de onduidelijkheid, en tikte daarom minister Hoekstra op zijn vingers. Zo moet het duidelijker worden hoe en waar kosten van het klimaatbeleid gaan neerslaan.

 

Groeiende kloof

Volgens milieuorganisatie Milieudefensie kunnen de extra heffingen en energiebelasting zorgen voor een steeds grotere kloof. Zo kunnen armere huishoudens minder geld investeren in energiebesparende maatregelen, waardoor deze steeds meer belasting gaan betalen. Daarnaast kunnen rijkere huishoudens eenvoudiger investeren in bijvoorbeeld betere isolatie of een elektrische auto. Waardoor deze juist relatief weinig belasting betalen. Hierdoor zal de kloof qua bijdrage aan het milieubeleid steeds groter worden.

 

Doel belastingen onduidelijk

In totaal hief de overheid vorig jaar 4,857 miljard euro aan energiebelastingen. Hoe dit zich gaat ontwikkelen is niet precies duidelijk maar over de gehele linie stijgen de belastingen sterk. Wat er precies met dit geld gaat gebeuren is niet duidelijk. Dinsdag gaat de Tweede Kamer met staatssecretaris Snel in debat over de belastingplannen van het kabinet.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.