Duurzame energie snel goedkoper dan fossiel


Duurzame energiebronnen als wind en zon zullen steeds sneller goedkoper worden dan energie uit fossiele brandstoffen. Dat concludeert Bloomberg New Energy Finance (BNEF), een gespecialiseerd Brits adviesbureau op het gebied van duurzame energie. Het Britse adviesbureau melde dit in haar jaarlijkse vooruitblik na intensief onderzoek onder 65 specialisten uit 12 verschillende landen.

 

Steeds aantrekkelijker

Uit het onderzoek van Bloomberg blijkt onder andere dat duurzame energie veel eerder commercieel interessant zal zijn dan gedacht. Zo is zonne-energie in diverse landen al even goedkoop als energie uit kolen. Hierbij gaat het onder andere om Duitsland, de VS, Australië, Italië en Spanje. En naar verwachting zal deze trend zich ook voortzetten in grote economieën als China en India. Tegen het jaar 2040 zal de gemiddelde prijs voor zonne-energie volgens Bloomberg gedaald zijn met meer dan 60 procent.

En ook de kosten voor windenergie zullen steeds verder dalen. Zo verwacht Bloomberg dat de kosten voor windenergie vanaf offshore parken, de duurste vorm van opwekking, tegen 2040 ook met meer dan 70 procent is afgenomen. Hierdoor zullen wind en zon tegen 2040 34 procent van alle verbruikte energie opwekken. Ook zullen wind en zon tegen dit jaar ongeveer de helft uitmaken van de wereldwijde opslag van energie. Dit percentage ligt momenteel nog rond de 12 procent.

 

Minder gebruik kolen

Door de komende veranderingen zal energie uit kolen steeds minder populair worden. Zo zullen er op korte termijn veel kolenprojecten worden afgeblazen, met een totaal geschat vermogen van rond de 369 gigawatt. Een enorme hoeveelheid die gelijk staat aan de totale opwekking van Duitsland en Brazilië bij elkaar. Ondanks dat de Amerikaanse President Trump nog erg overtuigt is van fossiele brandstoffen zal ook daar de capaciteit dalen. Wat een gunstig effect zal hebben op de klimaatverandering.

 

Minder uitstoot

Volgens de verwachtingen van Bloomberg zal de CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen vanaf 2026 gaan afnemen. Wat niet betekent dat de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs eenvoudig gehaald zullen worden. Zo zou er nog meer dan 4600 miljard euro geïnvesteerd moeten worden in duurzame energieprojecten.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.