Daling energierekening blijkt uit plannen Klimaatakkoord

Uit plannen in het Klimaatakkoord blijkt dat de energiebelasting volgend jaar zal dalen. Het effect hiervan is dat de energierekening voor consumenten zal dalen. Bij een gemiddeld energieverbruik zal dit gaan om een daling van ongeveer €100,00. Hiermee komt het kabinet haar belofte na de energierekening te laten dalen na de onverwachts forse stijging van de energierekening per 1 januari 2019. Na 2020 zal de energierekening mogelijk weer stijgen, maar hierbij gaat het om een ”beperkte stijging”.

 

Groot aantal wijzigingen

Uit de plannen die het kabinet afgelopen week bekend maakte blijkt dat er een hoop gaat veranderen. Zo moet aardgas stapsgewijs nog duurder worden, en elektriciteit juist goedkoper. Hiernaast moeten huishoudens minder heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) gaan bijdragen, en bedrijven juist meer. Ook zal de heffingskorting op de energiebelasting verhoogd worden. Door al deze maatregelen moet de energierekening van consumenten lager uit gaan vallen. Tijdens het opstellen van deze plannen is er tevens gelet op het feit dat vooral huishoudens in de lagere inkomensgroepen ontzien worden.

 

Elektrisch rijden

Een van de pijlen die het kabinet ook nog op haard boog heeft is elektrisch rijden. Het kabinet wil door middel van subsidies het particulier rijden van elektrische auto’s nog verder stimuleren. Vooral de aanschaf van elektrische middenklassers moet de komende jaren voordeliger worden. Het belastingvoordeel dat deze auto’s zullen opleveren gaat gelden tot een maximum van €40.000. De fiscale voordelen voor zakelijke rijders zal de komende jaren wel afgebouwd gaan worden. Zo zal de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s volgend jaar al stijgen van 4 naar 8 procent. En in de jaren hierna zal deze bijtelling stapsgewijs toenemen naar 12 en maximaal 16 procent. Vanaf eind 2026 zal er geen lagere bijtelling meer gelden voor elektrische auto’s.

 

Klimaatakkoord

Afgelopen week zijn de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie volgens een insider een nieuw definitief klimaatakkoord overeengekomen. Deze week zullen alleen de laatste spreekwoordelijke puntje op de ”i” gezet worden. Daarna zal het klimaatplan gepresenteerd en toegelicht worden. Volgens de planning zal dit komende vrijdag gaan gebeuren.

 

Klimaatdoelstelling

Het kabinet heeft eerder besloten dat het in 2030 minimaal 49 procent minder CO2 wil uitstoten ten opzichte van het jaar 1990. Om dit te realiseren wordt er een groot pakket aan kostbare maatregelen genomen. Hier gaat het onder andere om hogere belastingen op aardgas, een CO2-heffing voor de industrie en het rekeningrijden. Voor deze laatste maatregel worden er nu diverse opties uitgewerkt. Of, en welke, variant er van het rekeningrijden wordt gekozen moet nog blijken.

 

Land- en tuinbouwsector

Naar verwachting staat er in het klimaatakkoord ook diverse maatregelen die effect zullen hebben op de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Om deze sector flink te verduurzamen zal er gedurende de komende 10 jaar bijna 1 miljard euro worden geïnvesteerd. Dit moet een groot effect gaan hebben op de hoeveelheid CO2 die deze sector momenteel uitstoot.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave