Vorig jaar opnieuw hogere uitstoot broeikasgassen


In 2016 is de uitstoot van broeikasgassen gestegen met 1 procent in vergelijking met 2015. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dat de totale uitstoot is toegenomen komt voornamelijk door de chemische industrie. Deze stoten namelijk meer schadelijke broeikasgassen uit. Daarnaast werd er ook meer aardgas gebruikt voor de verwarming van woningen en gebouwen. Ook dit had een negatief effect op de totale jaarlijkse uitstoot aan broeikasgassen.

 

Ontwikkeling uitstoot broeikasgassen

Vorig jaar bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 197 miljard kg CO2-equivalenten. Dit is 1 procent meer dan in 2015 maar wel 11 procent lager dan in 1990. Volgens de rechter moet de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager zijn dan in 1990 (Urgenda klimaatzaak), of dit nog haalbaar is moet blijken.

 

Chemische industrie

Vooral de chemische industrie heeft een groot aandeel in de stijging van de uitstoot aan CO2. De totale uitstoot aan CO2 bedroeg 167 miljard kilogram in 2016. Dit is een stijging van 2 miljard kilo in vergelijking met 2015. Van deze 2 miljard kilogram komt 1,5 miljard kilogram CO2 voor de rekening van de chemische industrie. Daarnaast werd er ook 0,8 miljard kilogram CO2 meer uitgestoten tijdens het verwarmen van woningen, kantoren en gebouwen. Energiebedrijven werden in 2016 juist wat milieuvriendelijker, die stootten per saldo 0,4 miljard kg CO2 minder uit dan in 2015.

 

Recordproductie elektriciteit

Aangezien er minder elektriciteit is geïmporteerd in 2016 produceerde Nederland een recordhoeveelheid elektriciteit. Hierdoor werd er extra veel gebruik gemaakt van aardgas, een brandstof die ook al extra werd ingezet om het verbruik aan steenkool te verminderen. Mede hierdoor was het aandeel aardgas in 2016 erg hoog, in totaal werd 46 van de elektriciteit opgewekt door middel van aardgas. Het aandeel steenkool daalde in 2016 van 36% naar 32%. Dit komt voornamelijk aangezien diverse kolencentrales zijn gesloten. Hernieuwbare energie was overigens goed voor 13% van de totale productie.

 

Aandelel energiesoort in recordproductie elektriciteit

 

Belangrijke branches industriesector

Vorig jaar zorgden de chemische, aardolie- en basismetaalindustrie voor 78% van de totale uitstoot van de industriesector. Daarnaast was de voedings- en genotmiddelenindustrie goed voor een aandeel van 10% van de totale uitstoot. Overige branches zorgden voor de overige 11,8% van de totale uitstoot.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.