Splitsingswet niet in strijd met recht van de EU


energie-efficientie-eu-regels-splitsingswet

Hoge Raad keurt splitsingswet goed

De Hoge Raad heeft vandaag beslist dat de zogenaamde splitsingswet niet in strijd is met het recht van de Europese Unie. Eerder oordeelde het gerechtshof nog dat dit wel het geval was.

De opsplitsingswet is een Nederlandse wet uit 2004 die energiebedrijven verplicht onderdelen te splitsen. Zo moet een energiebedrijf bestaan uit een private productie- en leveringstak en een publieke transporttak. De energienetwerken (elektriciteitskabel en gasbuizen) zouden in handen van de staat blijven, omdat deze van strategisch nationaal belang worden geacht.

Nuon en Essent

Energieleveranciers Nuon en Essent hadden deze splitsing al doorgevoerd toen het gerechtshof in een zaak van Eneco en Delta in 2010 bepaalde dat de staat die verplichting niet had mogen opleggen. Dit omdat deze in strijd zou zijn met het Europees recht op vrij kapitaalverkeer. Volgens de Hoge Raad is dat dus niet het geval. Dat meldt persdienst ANP.

Eneco en Delta

De Hoge Raad verwijst de zaak van Eneco en Delta nu terug naar het gerechtshof. Het gerechtshof moet een definitief oordeel vellen over de vraag of Eneco en Delta, de enige Nederlandse energiebedrijven die niet zijn opgesplitst, zich terecht beroepen op de bescherming van eigendom op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.