Nuon en Greenpeace willen ambitieuze doelstelling voor 2030


nuon-topdeal-goedkope-energieNederland heeft voldoende tijd en ruimte om in het jaar 2030 tot aan 75 TWh duurzame energie uit zon en wind op te wekken. Op dit moment wordt er slecht 8 TWh stroom uit zon en wind opgewekt. Dit staat gelijk aan ongeveer 9% van de Nederlandse stroombehoefte. Als de snelle groei doorzet kan dit in 2030 oplopen tot ongeveer 60%. Om dit te behalen moet de Nederlandse overheid haar beleid stevig voortzetten, dus ook voor de periode na de looptijd van het energieakkoord vanaf 2023. Dit blijkt uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van energieleverancier Nuon en natuurorganisatie Greenpeace.

Huidige maatregelen effectief

Het onderzoek van Nuon en Greenpeace concludeert dat de huidige maatregelen gericht op het verduurzamen van energie, zoals exploitatiesubsidie (SDE+) en een meer verfijnde vorm van saldering, het meest effectief zijn om de groei van duurzame en schone energie door te zetten. In ieder geval zolang de prijs voor CO2 uitstootrechten nog laag is. Een hogere CO2-prijs blijft ook een belangrijk aandachtspunt wil Nederland de versnelling na het jaar 2023 vasthouden. Door het inzetten van effectieve maatregelen moet het mogelijk worden om belangrijk afspraken uit het Energieakkoord na te kunnen komen.

Huizen en gebouwen verwarmen met stroom

Energieleverancier Nuon en Greenpeace zien echter ook een belangrijke rol voor elektriciteit in het verwarmen van huizen en in het vervoer. Vervuilende fossiele brandstoffen worden dan vervangen door schone en duurzame elektriciteit. Dit is belangrijk omdat CO2-emissies van transport en warmtegebruik ruim twee-derde van de totale Nederlandse CO2-uitstoot vertegenwoordigt.

Nuon: ''Met het Energieakkoord is een eerste historische stap gezet in de overgang naar een duurzame Nederlandse energievoorziening. Nu de knop eenmaal om is willen wij de snelheid erin houden. Dat levert naast duurzaamheid ook investeringszekerheid voor ons en alle andere ondernemingen die zich aan de energietransitie verbinden.''

Greenpeace: ''Als Nederland geloofwaardig voor de dag wil komen bij de klimaatonderhandelingen later dit jaar in Parijs, is het zaak dat we ons eigen huis op orde hebben. Snelle groei van zon- en windenergie op land en op zee zijn tot 2030 onmisbaar om te helpen de CO2-uitstoot terug te dringen en zo te voldoen aan het vonnis in de klimaatzaak. Ook na de looptijd van het Energieakkoord in 2023 moet het groeitempo worden vastgehouden om uiteindelijk af te kunnen van fossiele brandstoffen.''

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.