Nederland nog ver achter met schone energie


windmolen-windenergie-wind-energie-berg

Nederland loopt nog ver achter wat betreft het gebruik van schone energie. Tevens scoren we zeer slecht op de doelstellingen die zijn afgesproken in de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie voor het jaar 2020. Van alle Europese Unie-lidstaten scoort Nederland als een na slechtst; Frankrijk doet het nog net iets slechter.

Doelstelling

In 2009 zijn er afspraken gemaakt tussen alle lidstaten van de Europese Unie. Een afspraak die Nederland heeft gemaakt is dat 14 procent van de verbruikte energie afkomstig zou zijn van hernieuwbare bronnen. Onder hernieuwbare bronnen vallen wind- en zonne-energie, waterkracht en biomassa. Nu blijkt uit cijfers dat in het jaar 2014 nog maar 5,5 procent van de verbruikte energie komt uit hernieuwbare bronnen. Voor Nederland ligt er dus nog wat werk voor de boeg, aangezien dit percentage moet stijgen met 8,5 procent, wil Nederland zijn doelstelling halen in 2020. Koploper in de lijst is Zweden, die maar liefst 53 procent van de verbruikte energie haalt uit hernieuwbare bronnen.

Oorzaken

In Nederland wordt relatief weinig hout bijgestookt in kolencentrales en hout bijstoken wordt tot biomassa gerekend. Daarnaast maakt Nederland weinig gebruik van waterkracht, dit komt door de ligging van Nederland. Een derde oorzaak is dat er vanuit de overheid minder steun is wat betreft het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zeker in vergelijking met landen als Duitsland en Denemarken. Goed nieuws is dat Nederland mogelijk een inhaalslag gaat maken. Door de komst van een aantal nieuwe windmolenparken in zee maakt het mogelijk dat er meer gebruik gaat worden gemaakt van hernieuwbare bronnen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.