Leiden Zuidwest wil van het gas af


De gemeente Leiden wil in Leiden Zuidwest gaan testen met aardgas-loze woningen. Om dit te realiseren tekende het vandaag een overeenkomst met onder andere Alliander. Daarnaast tekende ook wooncorporaties, Dunea, Warmtebedrijf Rotterdam, Nuon en Hoogheemraadschap Rijnland de overeenkomst. Een flinke opsteker voor wethouder Duurzaamheid Paul Dirkse.

 

‘’Zo’n grote opgave als het aardgasvrij maken van de stad, kan de gemeente simpelweg niet alleen. Daarom gaan we samen met alle partners en inwoners van Zuidwest op zoek naar betaalbare en betrouwbare alternatieven’’

 

Geen aardgas meer in nieuwe gebouwen

Uit de Leidse Warmtevisie blijkt dat de gemeente geen aardgasnetten meer wil aanleggen voor nieuwbouw. Om nieuwe huizen en gebouwen te verwarmen zonder aardgas zal er een duurzame warmteoplossing moeten komen. Het uiteindelijke doel van de gemeente is om per 2050 helemaal aardgasvrij te zijn. Rond 2035 wil de gemeente vijf wijken helemaal aardgasvrij hebben.

 

‘’Wij plannen altijd ver vooruit. En om de infrastructuur betaalbaar te houden schrijven we af over hele lange termijnen. Voor Liander is zo’n warmtevisie dus enorm belangrijk, zodat we onze planningen op tijd kunnen afstemmen op die van andere partijen die ook moeten investeren. Bewoners, woningcorporaties en warmtebedrijven bijvoorbeeld. Door elkaar te betrekken kunnen we de omschakelkosten laag houden en samen in één keer keuzes maken waar iedereen mee kan leven. Gemeenten hebben daarin een belangrijke regisseursrol.’’ Mascha van Vuuren, Directeur Klant & Markt Alliander.

 

Naast Leiden zoekt Alliander ook actief naar andere samenwerkingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Dit doet het onder andere met gemeente, wooncorporaties en andere belanghebbende.

 

Einde ouderwetse cv-ketel?

Eerder deze week kondigde Minister Wiebes al aan een verkennend onderzoek te willen houden. Hierin moet gekeken worden hoe we onze huizen in de toekomst gaan verwarmen. Hieruit moet onder andere blijken of het nog rendabel is om nu nog ouderwetse cv-ketels te installeren. Naast dit feit moet bekeken worden welke alternatieve en op de markt zijn. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen weer nieuwe beslissingen genomen worden.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.