Lager energieverbruik in 2018

Het totale Nederlandse energieverbruik lag vorig jaar op 3.100 petajoule. Dit betekent een kleine daling van 50 petajoule ten opzichte van een jaar eerder. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er minder steenkool is verbruikt. Er werd namelijk 40 petajoule steenkool minder verbruikt dan in 2017. Het totale verbruik van de andere energiebronnen bleef nagenoeg gelijk. Wat wel opviel is dat vorig jaar voor het eerst meer aardgas werd ingevoerd dan uitgevoerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de laatste cijfers.

 

Lager energieverbruik in 2018

 

Lichte daling energieverbruik

Afgelopen jaar is er ongeveer 1,5% minder energie verbruikt ten opzichte van 2017. Aardgas was vorig jaar opnieuw goed voor ongeveer 40% van onze totale energieverbruik. Daarnaast werd ook een groot deel (ongeveer 37%) van onze energie opgewekt door middel van aardoliegrondstoffen en producten. Het totale gebruik aan steenkool daalde met 40 petajoule, waardoor het uitkomt op een totaal aandeel van ongeveer 11%. Hiermee zijn de drie fossiele brandstoffen goed voor 90% van ons totale energieverbruik, wat 2% minder is dan een jaar eerder.

Naast de fossiele brandstoffen werd de overige 10% van ons energieverbruik opgewekt door middel van hernieuwbare energiebronnen (wind en zon), kernenergie, afvalverwerking en het netto invoeren van duurzame elektriciteit.

 

Daling steenkoolverbruik in Nederland

Het gebruik van steenkool is opnieuw gedaald in 2018. Voor het derde rij op jaar werd er minder steenkool verbruikt voor het opwekken van elektriciteit. Dat het verbruik daalde van 380 petajoule naar 340 petajoule is vooral het gevolg van het stilzetten van oude kolencentrales. Deze vervuilende kolencentrales zijn vervroegt gesloten om te voldoen aan doelstellingen uit het Energieakkoord uit 2013.

Tussen de jaren 2013 en 2015 steeg het aandeel steenkool juist nog. In deze periode werden er namelijk diverse nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Op het hoogtepunt in 2015 werd er nog voor 460 petajoule aan steenkool verbruikt. Sinds 2018 ligt het verbruik weer ongeveer gelijk aan dat van voor de periode waarin de nieuwe kolencentrales werden geopend.

 

Stijgende invoer van elektriciteit

Aangezien er in 2018 minder energie kon worden opgewekt door middel van steenkool werd er meer energie ingevoerd. In de jaren 2016 en 2017 kon de lagere energieopwekking nog gecompenseerd worden met een hogere winning door middel van andere energiebronnen. Maar in 2018 was dit verschil te groot. Om deze reden steeg de invoer van elektriciteit van 3% van het elektriciteitsverbruik naar 7% (ongeveer 29 petajoule). In totaal werd er in 2018 voor 435 petajoule aan elektriciteit verbruikt.

Over de afgelopen tien jaar kan men goed zien dat de productie en het invoersaldo van elektriciteit flink varieert. Dit komt voornamelijk omdat de productie, import en export van stroom zeer afhankelijk is van markt-, weers- en technische omstandigheden in binnen- en buitenland.

 

Meer aardgas geïmporteerd dan geëxporteerd

 

Meer aardgas geïmporteerd dan geëxporteerd

Afgelopen jaar is er ook een belangrijke trendbreuk op het gebied van de aardgasmarkt geweest. De winning van aardgas daalde met ruim 200 petajoule naar 1.160 petajoule. Dit is een forse daling van 16%. En dit is niet het eerste jaar, door de problemen in Groningen daalt de gaswinning al 5 jaar op rij. In 2018 was de gaswinning in Nederland nog maar minder dan de helft vergeleken met voor het jaar 2014. Hierdoor was het noodzakelijk om veel meer aardgas te gaan importeren, en minder aardgas te gaan exporteren. Deze verandering heeft er voor gezorgd dat Nederland in 2018 voor het eerst meer aardgas importeerde dan exporteerde.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave