In 2050 volledig om naar duurzame energiebronnen


duurzame-windenergie-windmolen

Uit onderzoek, dat is uitgevoerd door Greenpeace, blijkt dat de ontwikkelingen in de energiebranche zo voorspoedig verlopen dat er in 2050 afscheid kan worden genomen van fossiele energiebronnen zoals kolen, gas en olie.

 

Fossiele energiebronnen

Uit het onderzoek blijkt dat het over 35 jaar niet meer nodig is om fossiele energiebronnen te gebruiken omdat er dan voldoende duurzame energiebronnen zijn die kunnen worden gebruikt. Onder deze duurzame energiebronnen worden onder andere windenergie, zonne-energie, biomassa en aardwarmte verstaan. Een positief effect van deze ontwikkeling is dat dit goed is voor het milieu en de economie. De opkomst van duurzame energiebronnen leveren namelijk zeer veel werkgelegenheid op.

 

Wereldwijde energiediscussie

Bovenstaande conclusies zijn voortgekomen uit het onderzoek dat Greenpeace heeft verricht. De scenariostudies die Greenpeace verricht vormen een belangrijk discussiepunt onder experts en milieu organisaties. De studies worden erg serieus genomen omdat Greenpeace tot dusver betere voorspellingen heeft gedaan wat betreft de ontwikkelingen van duurzame energiebronnen dan de studies van andere organisaties.

 

Veel geld nodig

De omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen gaat gepaard met een hoop kosten. Volgens de voorspellingen van Greenpeace is er de komende 35 jaar een investering nodig van 56,7 miljard euro. Deze investeringen zijn niet alleen nodig voor zonne- en windenergie, maar ook voor het aanboren van aardwarmte en het omzetten van duurzame stroom in waterstof en andere energiedragers. Uiteindelijk worden vanaf 2050 de kosten wel terugverdiend, dit door toekomstige besparingen op fossiele brandstoffen en kosten die voortvloeien uit het gebruik van fossiele brandstoffen.

 

Schepen en vliegtuigen moeilijk

Vrachtschepen en vliegtuigen zijn volgens Greenpeace het moeilijkste om van fossiele brandstoffen om te zetten naar duurzame energie. Al is het met de technologische ontwikkelingen van tegenwoordig niet onmogelijk om deze vervoersmiddelen in de toekomst te laten functioneren op duurzame energiebronnen. Nu al worden er voor oplossingen onderzocht om zulk soort vervoersmiddelen op een duurzamere manier te laten functioneren. Dit is een van de moeilijkste onderdelen van de energierevolutie maar het is niet onmogelijk omdat technologische ontwikkelingen voorspoedig verlopen.

Wilt u ook de overstap maken naar echt groene energie? Kies dan voor echt duurzame energie van bijvoorbeeld Greenchoice, Pure Energie of Vandebron!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.