Hogere energierekening door ‘oneigenlijke’ belasting


energienetwerk-tennet-netbeheerder-stroomkabels

Ondanks dat de leveringstarieven voor stroom en gas dalen, zal de energierekening in 2016 waarschijnlijk stijgen. Dit komt door hogere energiebelastingen en nog een nieuw fenomeen, de belasting op ondergrondse gas- en elektriciteitsleidingen. Netbeheerders zijn wettelijk verplicht deze kosten door te berekenen aan alle klanten, dus ook aan mensen die in een gemeente wonen die geen belasting op de leidingen heft. Diverse netwerkbeheerders klagen en voelen zich door de gemeenten behandeld als melkkoe.

 

Een of de 5 gemeente heft nieuwe belasting

Tot nu toe waren er slechts enkele gemeenten die de belasting, de precario, hieven. Maar dit aantal stijgt snel. ‘’Inmiddels zijn al 80 van de 400 gemeenten met deze belasting komen aanzetten’’, zegt directeur Frans van de Noort van netwerkbedrijf Stedin. ‘’En dat aantal stijgt nog verder. Dat betekent dat de kosten van 14 euro per aansluiting zullen oplopen tot zo’n 25 tot 30 euro.’’

Netwerkbeheerders als Liander, Enexis, Stedin, en ook de Gasunie zijn tegenwoordig verplicht om alle kosten voor de ondergrondse gas- en elektriciteitsleidingen door te berekenen en te verdelen over alle aansluitingen. Hierdoor moeten woningen in gemeentes waar geen kabel- en leidingbelasting wordt geheven toch meebetalen. Gemeenten hebben wettelijk de mogelijkheid om een vergoeding te rekenen voor het gebruik van gemeentegrond. Zo moeten ondernemers en winkeliers deze precariorechten betalen voor bijvoorbeeld een luifel, terras of uithangbord.

 

Leidingen liggen er meer dan honderd jaar

‘’Een horecaondernemer of winkelier kan zelf de beslissing nemen om een terras of reclamebord te plaatsen. Maar onze leidingen liggen soms al meer dan honderd jaar in de grond, we kunnen niet anders transporteren’’, zegt Van de Noort van Stedin. Volgens hem en de overige netbeheerders lopen de totale kosten nu al op tot boven de 150 miljoen euro per jaar. En hier komt in 2016 nog eens 50 miljoen euro bovenop. Ook ergeren de netbeheerders zich aan de totale willekeur van de vergoeding. Zo berekent gemeente A 2 euro per meter kabel of leiding terwijl gemeente B meer dan het dubbele vraagt. ’’De consumenten betalen de rekening, terwijl het netwerk er geen spat beter van wordt’’ aldus Stedin.

De netbeheerders hopen dat de minister snel ingrijpt. Ze willen dat er een einde komt aan deze ‘oneigenlijke’ belasting, die volgens hen de energierekening opdrijft zonder dat de consument er meer of betere energie voor krijgt.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.