Grootste Nederlandse energieverbruikers stemmen in met Energieakkoord


Grootste Nederlandse energieverbruikers stemmen in met Energieakkoord

De grootste Nederlandse energieverbruikers uit de industrie hebben toch ingestemd met de afspraken uit het Energieakkoord. Dit gebeurde na extra dreigingen met wettelijke maatregelingen door minister Kamp. Deze grote industriële verbruikers zullen gezamenlijk voor ruim 9 petajoule aan energie gaan besparen. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 135.000 huishoudens. Deze energiebesparende maatregelen zullen worden uitgerold voor het jaar 2020.

 

Energieakkoord

Door het instemmen van deze grote bedrijven zal de uitvoering van het Energieakkoord uit 2013 een stuk dichterbij komen. Deze instemming was van groot belang aangezien veel partijen die het Energieakkoord hadden getekend hun toezeggingen niet nakwamen. Uit de Nationale Energie Verkenning bleek namelijk dat hooguit 25% van de deelnemers hun afspraken zouden halen. Deze afspraken waren vooral gericht op het verminderen van de CO2 uitstoot.

Het dreigen met wettelijke maatregelen heeft volgens Kamp goed gewerkt. ‘’Dat heeft geholpen’’, zegt hij, ‘’Maar het belangrijkste was natuurlijk dat die bedrijven zich graag aan hun eigen beloften wilden houden.’’

 

VNO-NCW

Via de werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn nu diverse individuele afspraken gemaakt met grote bedrijven binnen de industrie. Deze afspraken, gericht op energiebesparing, zijn onder andere gemaakt met partijen als Tata Steel en Shell. Door het maken van deze afspraken is het mogelijk om boetes uit te delen wanneer doelstellingen net gehaald worden. Het wordt voor de bedrijven overigens ook mogelijk om besparingen onderling uit te ruilen. De nieuwe afspraken komen boven op eerder gemaakte afspraken om voor 2020 een totaal van 22 PJ aan energie te besparen.

Vage beloftes

Greenpeace heeft nog weinig vertrouwen in het feit dat de industrie de afspraken haalt. “Het zijn vage beloftes”, zegt campagneleider klimaat en energie Joris Wijnhoven. “En die komt de industrie meestal niet na. Vorig jaar was de CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie nog op het hoogste peil ooit.”

Wijnhoeven hoopt dat het uitdelen van boetes bedrijven toch gaan dwingen maatregelen te nemen. Toch had hij liever gezien dat er wettelijke verplichtingen kwamen. “Minister Kamp kondigde dat vorig jaar aan, maar nu trekt hij z’n keutel weer in. Nu zijn we afhankelijk van de medewerking van bedrijven.”

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.