Groningse partijen negatief over besluit minister Kamp


Groningse partijen negatief over besluit minister Kamp

In de provincie Groningen is er erg negatief gereageerd op het besluit van minister Kamp waarin hij de NAM de vrijheid geeft om jaarlijks 24 miljard kubieke meter aardgas te winnen. Het nieuwe besluit van de VVD-minister geldt voor de komende 5 jaar.

Dat de diverse partijen negatief zijn blijkt volgende RTV Noord uit een zienswijze die de provincie Groningen, gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio bij het ministerie van Economische Zaken hebben ingediend.

‘’Er wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid, het voorkomen van schade, de maatschappelijke- en psychosociale impact en de gevolgen voor leefbaarheid en economie’’, laten de betrokken Groningse overheden Henk Kamp weten.

Minder gas uit Groningen

De lokale overheden geven aan dat zij willen dat er nog minder gas gewonnen wordt in de provincie Groningen. Om deze reden vinden zij het besluit van de minister dan ook onverstandig en onverantwoord. Alle Groningse partijen dringen eropaan om te kiezen voor een "een veilige en verantwoorde gaswinning". Dat de minister direct voor vijf jaar afspraken maakt valt ook niet goed bij de betrokken partijen in Groningen. Op deze manier wordt het lastig om de toegezegde verminderde gaswinning zeker te stellen.

Hiernaast wordt er ook op aangedrongen dat de regie verschuift van de NAM en het Centrum Veilig Wonen naar de Nationaal Coördinator Groningen. "Op die manier kan beter worden gewerkt aan het herstel van vertrouwen, wordt geconcludeerd."

Bijna 5.000 zienswijzen

Niet alle lokale overheden en partijen hebben een zienswijze ingediend, maar ook bijna 5.000 particuliere hebben een standaard-zienswijze via Milieudefensie afgeleverd bij het ministerie van Economische Zaken. Volgende maand debatteert de Tweede Kamer opnieuw over het gasbesluit.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.