Gemeente en huurders gaan samen energieverbruik verminderen


energietarieven-2015-lager

Huurders en gemeenten werken samen

Onder de naam ‘Stookjerijk’ gaan huurders en gemeenten samen afspraken maken over energiebesparende maatregelen. Met de nieuwe Woningwet, per 1 juli, krijgen huurders een volwaardige positie bij het lokale overleg tussen woningcorporaties en gemeenten. Eind april vonden er al in 16 gemeente gesprekken plaatst tussen huurders en gemeenten. Het allereerste rondetafelgesprek vond plaats in de gemeente Apeldoorn.

Het besparen van energie biedt kansen om de woonlasten van alle huurders te verlagen en het wooncomfort te verhogen. Tevens levert het een belangrijk bijdrage aan het energieneutraal maken van woningen. Om de ambitie te behalen zullen de corporaties proberen de woningen gemiddeld op een Energielabel B te krijgen, hiervoor zal nog wel een hoop moeten gebeuren. Op dit moment blijft het gemiddeld energielabel op een D steken.

‘Stook je Rijk’-trofee

Om de doelen qua duurzaamheid te halen zullen er zeer ambitieuze afspraken gemaakt worden tussen de verschillende betrokken partijen. Op 25 november 2015 wordt de ‘Stook je Rijk’-trofee uitgereikt aan de beste lokale samenwerking tussen de drie partijen en de beste prestatie op het gebied van energiebesparing.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.