Flink lagere gaswinning en recordverbruik steenkool in 2015


Er is in het jaar 2015 flink minder aardgas gewonnen door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Door de verminderde winning is de overheid in 2015 ruim 5 miljard aan gasbaten misgelopen, wat een negatief effect heeft op de economische groei van ons land. De verschuiving van aardgaswinning naar het extra importeren van aardgas drukte de economische groei in Nederland met ongeveer 0,4 procentpunt. De totale import van aardgas nam in 2015 met 30 procent toe, terwijl de aardgasexport kromp met 13 procent. Zonder de verlaagde gaswinning en het extra importeren van aardgas zou de Nederlandse economie zijn gegroeid met 2,4 procent.

 

Ruim 5 miljard minder gasbaten

De inkomsten uit niet-belasting gerelateerde bronnen daalden in het jaar 2015 met ruim 5,1 miljard euro. Dit was voornamelijk het gevolg van de lagere aardgasbaten. In 2015 daalde de Nederlandse aardgaswinning  met 25 procent ten opzichte van 2014.  Bracht aardgas in het jaar 2014 nog 10,3 miljard euro in het laatje, was dit in 2015 nog slechts de helft. Voor het jaar 2016 gaat minister Henk Kamp uit van 3,75 miljard euro gasinkomsten, dit is ruim 6 miljoen minder dan eerder berekend.

 

Recordverbruik steenkool in Nederlandse elektriciteitscentrales

In het jaar 2015 hebben Nederlandse elektriciteitscentrales een recordhoeveelheid aan steenkool verbruikt. Ondanks alle duurzame maatregelen verbruikte de elektriciteitscentrales gezamenlijk bijna een derde meer steenkool dan in 2014. Met deze extra hoeveelheid steenkool werd in 2015 ruim 7 procent meer energie opgewekt. Deze grijze energie werd voornamelijk geëxporteerd aangezien het binnenlandse elektriciteitsverbruik niet is gestegen.

 

Inzet van steenkool en aardgas door elektriciteitscentrales in Nederland

Bron: CBS Grafiek: Inzet van steenkool en aardgas door elektriciteitscentrales

 

Sluiting nodig volgens Greenpeace

”Kolencentrales zijn onnodig en enorm vervuilend” stelde Greenpeace in een reactie. ”Gelukkig wil de Tweede Kamer ook dat ze in Nederland allemaal sluiten.” Als het aan de milieuorganisatie ligt, gebeurt dat zo snel mogelijk. ”Dat is ook nodig want de rechter heeft Nederland opgelegd om de uitstoot van CO2 in 2020 met een kwart verlaagd te hebben. Dat kan alleen door de kolencentrales uit te zetten.”

 

Grootste deel Nederlandse energie nog fossiel

Mede door de gestegen hoeveelheid steenkool die verbruikt werd wordt nog steeds het overgrote deel aan energie opgewekt door middel van conventionele technieken en fossiele brandstoffen. Ruwweg 65% van alle in Nederland geproduceerde energie komt nog uit energiecentrales. In het jaar 2015 zetten de energiecentrales 32 procent meer steenkool om in energie dan in het jaar 2014, terwijl de inzet van aardgas juist daalde met ongeveer 12 procent. Deze sterke verandering van aardgas naar steenkool begon al in het jaar 2012, en dit heeft meerdere redenen. De belangrijkste hiervan zijn dat sinds 2013 3,4 gigawatt aan nieuwe steenkolencentrales in gebruik zijn genomen en dat de prijs van steenkool tussen 2011 en 2013 flink daalde ten opzichte van aardgas. Daarnaast daalde ook nog eens de meestook van biomassa in verband met het (gedeeltelijk) aflopen van de speciale MEP-subsidies (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie).

 

Stijging uitstoot CO2-uitstoot

Volgens de voorlopige cijfers over 2015 lijkt de CO2-uitstoot flink gestegen. In heel 2015 werd er 5,5 procent meer CO2 uitgestoten dan in 2014. De belangrijkste redenen hiervoor waren dat energiebedrijven steeds meer CO2 uitstoten en dat de eerste koude wintermaanden zorgden voor een hoger aardgasverbruik. Gecorrigeerd voor het weereffect nam de CO2-uitstoot alsnog met 4,1 procent toe.

 

Volumeontwikkeling bbp en CO2-emissies

Bron: CBS Grafiek: Volumeontwikkeling bbp en CO2-emissies

 

Ondanks wat soms gedacht wordt groeit de CO2-uitstoot niet mee met Nederlandse economie. Afgezien van de relatief grote toename in 2015 loopt de ontwikkeling in CO2-uitstoot in de afgelopen 10 jaar niet gelijk aan de economie groei. De groei van de CO2-uitstoot was namelijk flink lager dan de groei van de economie. Vanaf 2011 daalde de CO2 -uitstoot zelfs, terwijl de economie groeide.

 

Ook productie hernieuwbare energie stijgt

Ook de hoeveelheid hernieuwbare energie zat in 2015 in de lift. In 2015 werd ruim 13,7 miljard kilowattuur energie geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, wind, zon en water. Dit was 17 procent meer dan het jaar ervoor en komt overeen met ongeveer 12,5 procent van de totale energieproductie in Nederland. De stijging kwam voornamelijk door het groeiende aantal windmolens. Windparken produceerden in 2015 ruim 7 miljard kilowattuur elektriciteit, dat is bijna 30 procent meer dan in 2014.

Aandeel productie hernieuwbare energie Nederland 2015

Bron: CBS Tabel: Aandeel productie hernieuwbare energie Nederland 2015

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.