Doelstelling windenergie op land haalbaar


De Nederlandse doelstelling met betrekking tot windenergie op land lijkt haalbaar ondanks enkele knelpunten. Dat stelt Minister Kamp. Volgens eerder gemaakte afspraken wil Nederland in 2020 minimaal 6000 MW windenergie produceren. En dit lijkt momenteel goed haalbaar ondanks enkele tegenslagen.

 

Conclusie Windmonitor 2016

Voorgaande conclusie maakte Minister Kamp op basis van de Windmonitor 2016. De Windmonitor wordt jaarlijks door de Rijksdienst voor Ondernemer Nederland (RVO) opgesteld en geeft inzicht in de windparken die in Nederland gerealiseerd worden. Op basis van deze gegevens schreef Kamp een Kamerbrief die hij namens de minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

‘’De realisatie van windparken in Nederland is volop gaande. De laatste vijf jaar zijn 446 windmolens geplaatst, bij elkaar goed voor de energievoorziening van 873.000 huishoudens. Bij de ontwikkeling van sommige windparken heeft een aantal provincies te maken met knelpunten. Het oplossen van deze knelpunten en daarmee het realiseren van de doelstelling, is geen eenvoudige opgave en vergt een grote inspanning van alle betrokkenen. Met deze provincies ga ik nader in gesprek om te kijken hoe we de realisatie van de windparken kunnen versnellen. Alle partijen te weten Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben aangegeven dat zij de doelstelling van 6000 MW voor wind op land in 2020 moeten en kunnen realiseren.’’ Aldus Minister Henk Kamp.

 

Belangrijke rol

In de overstap van fossiele naar duurzame energie heeft windenergie op land een belangrijke rol. Op dit moment telt het aantal geplande windparken een totaal van 6639 MW. Hiermee is de capaciteit sinds de vorige Windmonitor gestegen met 351 MW naar een totaal 639 MW. Dit is ongeveer 10 procent meer dan de doelstelling van 6000 MW. Meer dan de helft van de geplande MW’s worden overigens in de provincie Flevoland geplaatst. Diverse andere provincies lopen nog flink achter op het gebied van windenergie op land.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.