Doel 16% duurzame energie in 2023 mogelijk volgens Kamp


zonne-energie-zonnepanelen

De doelstelling om in 2023 meer dan 16% duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gewoon gehaald. Dat laat Minister Kamp weten naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015. In de komende tijd zal er vooral ingezet worden op duurzame maatregelen die nog niet in de energieverkenning meegenomen zijn. Door deze maatregelen komt ook het doel van 14% duurzame energie in het jaar 2020 in beeld. De NEV wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgesteld door PBL, ECN en CBS.

Minister Kamp: ‘In heel Nederland wordt hard gewerkt aan een duurzamere energievoorziening. Met dank aan alle 47 partijen die het Energieakkoord steunen en uitvoeren hebben we inmiddels definitief de weg ingeslagen naar meer hernieuwbare energie. De doelstelling 16% duurzame energie in 2023 is binnen bereik.’

Acht miljard euro subsidie in 2016

Het is volgens Minister Kamp belangrijk om de omslag naar duurzame energievoorziening te versnellen. En daarom kondigt de Minister een intensiveren inzet aan. Volgend jaar zal er 8 miljard euro subsidie beschikbaar zijn voor de opwekking van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro. De komende maanden wordt met de provincies intensiever gewerkt aan het tijdig realiseren van windparken op land.

Particuliere die zelf groene energie willen opwekken hebben vanaf 2016 de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld de aanschaf en installatie van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Hiervoor wordt in totaal 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Regeling lokaal opwekken duurzame energie verruimd

De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van groene energie wordt volgend jaar ook nog verruimd. Deze regeling stelt consumenten in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten waarmee ze met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen groene en schone energie kunnen opwekken. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van €0,075 per kWh naar €0,09 per kWh.

Jaarlijks 15.000 extra banen

De werkgelegenheid in de energiesector zal de komende jaren jaarlijks toenemen met 15.000 voltijdsbanen, zo blijkt uit de Nationale Energieverkenning. Het is belangrijk om deze werkgelegenheidsgroei richting het jaar 2020 nog verder te intensiveren, om zo de groei te bereiken waar we met het Energieakkoord op aansturen.

Het kabinet ligt op koers om jaarlijks een besparing van 1,5% energie te behalen. Daarmee voldoet Nederland ook aan Europese verplichtingen over energiebesparing. Om zoals afgesproken 100 PJ energiebesparing in 2020 te halen is wel extra inzet nodig. Met de partijen van het Energieakkoord wordt dit najaar overlegd over de doelstelling en het bereiken daarvan.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.