120 miljoen euro toegekend voor Programma Aardgasvrije Wijken

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft budget vrijgemaakt wat gebruikt kan worden voor het aardgasvrij maken van wijken in 27 gemeenten. In totaal maakt de Rijksoverheid 120 miljoen euro vrij uit de Klimaatenvelop. Met dit geld kunnen de gemeenten in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken bestaande wijken proberen betaalbaar te verduurzamen. Door middel van het project wil de overheid gemeenten kennis en ervaring laten opdoen en delen. In totaal hadden 74 gemeenten een plan ingediend om bestaande wijken te verduurzamen.

 

Terugdringen van CO2-uitstoot

Door middel van het Programma Aardgasvrije Wijken wil de overheid gemeenten motiveren om aan de slag te gaan met duurzamere verwarmingsmethodes binnen bestaande wijken. Dit is essentieel aangezien we volgens de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs drastisch minder CO2 zullen moeten gaan uitstoten. Naast het duurzame oogmerk zal de transitie naar aardgasvrije wijken ook de druk op de gaswinning in Groningen moeten verlagen. Hierdoor is het op termijn eenvoudiger om jaarlijks geen of minder aardgas meer te winnen.

 

27 gemeenten geselecteerd

Aan de hand van de ingeleverde plannen heeft de overheid diverse gemeenten gekozen die budget ontvangen op basis van de kwaliteit van het plan en de financiële onderbouwing. Naast deze factoren is er ook gelet op diversiteit binnen de gemeenten. Om zo veel mogelijk relevante kennis en ervaring op te doen is er gekozen voor een verschillende soorten gemeente zoals kleine en grote gemeenten, en landelijke en stedelijke gemeenten. Na de schifting zijn er uiteindelijk 27 gemeenten overgebleven, met minimaal één gemeente per provincie.

 

Voorrang

Naast de standaard procedure waren er overigens ook enkele gemeenten die een soort van voorrang hadden. Hierbij gaat het om onder andere Rotterdam-Zuid en vier gemeenten in Groningen. Deze regio’s werden op voorhand geselecteerd aangezien deze plaatsen extra kansen hebben om de woon- en leefomgeving te verbeteren. Zo kan men in Groningen het verduurzamingsproces combineren met het versterken van woningen die schade hebben opgelopen door bevingen.

 

Jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij

In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken dat het voor het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Daarnaast worden woningen die na 1 juli een vergunning hebben ontvangen in principe aardgasvrij opgeleverd. Om deze ontwikkelingen nog een extra impuls te geven ondersteunt het Rijk naast de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken ook een programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen (t.w.v. 5 miljoen euro) en een subsidie voor technische innovaties (t.w.v. 12,8 miljoen euro).

 

Deelnemende gemeenten

Onderstaande gemeenten zullen deel nemen aan het Programma Aardgasvrije Wijken;

 • Amsterdam: Van Der Pekbuurt
 • Appingedam: Opwierde-Zuid
 • Assen: Lariks West
 • Brunssum: Brunssum-noord
 • Delfzijl: Delfzijl Noord
 • Den Haag: Bouwlust/Vrederust
 • Drimmelen: Terheijden
 • Eindhoven: ’t Ven
 • Groningen: Paddepoel en Selwerd
 • Hengelo: Nijverheid
 • Katwijk: Smartpolder
 • Loppersum: Loppersum-’t Zandt- Westeremden
 • Middelburg: Dauwendaele
 • Nijmegen: Dukenburg
 • Noordoostpolder: Nagele
 • Oldambt: Nieuwolda-Wagenborgen
 • Pekela: Boven Pekela en de Doorsneebuurt
 • Purmerend: Overwhere-Zuid
 • Rotterdam: Pendrecht
 • Sittard-Geleen: Limbrichterveld-Noord
 • Sliedrecht: Sliedrecht-Oost
 • Tilburg: Quirijnstok
 • Tytsjerksteradiel: Garyp
 • Utrecht: Overvecht Noord
 • Vlieland: Duinwijck
 • Wageningen: Benedenbuurt
 • Zoetermeer: Palenstein

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave