Minister Wiebes kondigt verbreding SDE+ regeling aan

Vanaf 2020 zal de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+ regeling) verbreed worden. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief gericht aan de Tweede Kamer. Vanaf 2020 richt de regeling zich niet alleen meer op het stimuleren van de productie van duurzame energie, maar ook op het reduceren van onze CO2-uitstoot. In de brief schets de Minister de hoofdlijnen van de nieuw regeling die de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie zal heten, afgekort SDE++.

 

Bijdrage aan bereiken emissiereductiedoelstelling 2030

De SDE++ regeling zal vooral gebruikt worden om op een kosteneffectieve manier de emissiereductiedoelstelling van 2030 te halen. In dit jaar wil het kabinet 49% minder CO2 uitstoten. Net als bij de huidige SDE+ regeling zal de SDE++ regeling technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden. Het verschil tussen de twee stimuleringsregelingen is dat er bij de SDE++ naar de vermeden hoeveelheid CO2 uitstoot (of andere broeikasgassen) wordt gekeken in plaats van naar de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie.

 

Marktrijp en grootschalige inzet

Net als bij de SDE+ regeling is het belangrijk dat projecten voor de SDE++ regeling marktrijp en grootschalig inzetbaar zijn. Hierbij is het doel om met dalende subsidiebedragen of een periodieke herijking per techniek te zorgen voor toekomstbestendige projecten die slechts tijdelijk ondersteuning door middel van subsidie nodig hebben. Daarnaast zal er om concurrentie te stimuleren voorrang worden gegevens aan projecten die volledig kosteneffectief CO2 reduceren.

 

Plannen verder uitgewerkt

De Minister wil nu in samenspraak met marktpartijen de SDE++ regeling verder uitwerken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar welke technieken in aanmerking komen, en welke subsidiebedragen hiervoor zullen gaan gelden. Daarnaast moet er ook bedacht worden of er een productie- of budgetplafonds ingesteld wordt. Voor de uiteindelijke subsidiebedragen per techniek zal in 2019 een reguliere marktconsultatie gehouden worden, op basis van berekeningen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) begin 2019 publiceert. Naar verwachting zal het definitieve voorstel in het najaar van 2019 gereed zijn, waardoor deze na een stemming in de Tweede Kamer in 2020 in werking treedt.

 

Aanpassing Opslag Duurzame Energie

Naast het inwerking treden van de SDE++ regeling zal men de wet Opslag Duurzame Energie (ODE) opnieuw onder de loep nemen. Dit is belangrijk aangezien de SDE++ regeling gefinancierd wordt door middel van de ODE. Tijdens het opnieuw vaststellen van de ODE zal ook gekeken worden naar de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven, iets waar op dit moment veel kritiek op is. Zo betalen bedrijven de veel schadelijke stoffen uitstoten relatief weinig, terwijl consumenten die relatief duurzaam leven veel duurder uit zijn. Uitgangspositie hierbij is om te zorgen voor betaalbaarheid onder burgers, en een sterke concurrentiepositie van bedrijven.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave