Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)

Door middel van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) kunnen bedrijven of organisaties subsidies ontvangen wanneer deze hernieuwbare energie willen gaan produceren. De SDE+ is enkel bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken waaronder biomassa, water, wind, geothermie en zonne-energie. Elk jaar kunnen bedrijven en instellingen tijdens twee rondes hun subsidieverzoek indienen. Of deze gehonoreerd wordt hangt af van diverse factoren.

 

Waarvoor dient de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)?

Door middel van de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar het maakt Nederland ook minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ook heeft de stimuleringsregeling een positief effect op de binnenlandse economie. Wilt u ook aanspraak maken op de SDE+ regeling? Maak dan gebruik van de website mijnrvo.nl.

 

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2017

In het voorjaar van 2017 is er aan een recordaantal projecten de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Hierbij ging het om bijna een verdubbeling in vergelijking met de vorige ronde. In totaal werd de SDE+ toegezegd aan 4530 projecten. Dit is een stuk meer dan de 2197 projecten in het najaar van 2016. En het verschil is nog veel groter met de eerste ronde van vorig jaar. Toen ontvingen in het voorjaar namelijk slechts 986 projecten de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

 

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)
Begin 2017 ging de meeste subsidie naar duurzame zonne-energie projecten.

 

Najaar 2017

De ronde SDE+ najaar 2017 is open van 3 oktober tot en met 26 oktober 2017. Tijdens deze ronde zal de overheid voor een maximum van 6 miljard euro verdelen. Voor 3 oktober 2017 is er geen SDE+ meer aan te vragen. Na de SDE+ ronde van het najaar 2017 zal er weer een volgende ronde worden gehouden aan het begin van 2018. Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft. Meer informatie hierover kunt u vinden op RVO.nl.

 

Zonne-energie koploper van eerste SDE+ ronde 2017

Tijdens de eerste ronde van 2017 werd er het meeste budget toegezegd aan projecten die zich richten op het opwekken van zonne-energie. In totaal werd er voor 2,8 miljard euro aan budget toegezegd. In totaal zegt het Ministerie van Economische Zaken voor maximaal 5,8 miljard aan ondersteuningsgelden toe. Dit budget kan gebruikt worden voor de opwekking van duurzaam energie door middel van zon, windwater, geothermie en biomassa.

 

”Technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te wekken, hebben een steeds lagere kostprijs. Het is goed om te zien dat mede als gevolg daarvan de bijdrage van zonnestroom aan de Nederlandse energieproductie duidelijk is toegenomen en nu zelfs het grootste aandeel heeft binnen deze ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Met bovendien een recordaantal projecten dragen bedrijven en instellingen fors bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.” Minister Kamp, Economische Zaken.

 

Goed voor 21,4 petajoule (PJ)

Wanneer alle projecten zijn afgerond zullen deze 21,4 petajoule (PJ) duurzame energie bijdrage aan de totale Nederlandse energieproductie. Dit komt neer op 1,1 %-punt van de totaal opgewekte hoeveelheid duurzame energie. Nederland heeft al doel om in 2020 14 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen te halen. En voor het jaar 2023 is deze doelstelling zelf gezet op 16 procent. Om deze doelstellingen te halen heeft de overheid al voor miljarden euro’s budget beschikbaar gesteld. In totaal wordt er in 2017 voor 12 miljard euro aan budget verdeelt. Dit is ruim 3 miljard euro hoger dan in 2016.

 

Al bijna 30.000 projecten

Sinds het jaar 2008 heeft de SDE+ al bijna 30.000 projecten ondersteunt. Van al deze projecten is bijna 25 procent gerealiseerd. Daarnaast is 62 procent van de projecten in aanbouw / ontwikkeling en bij 14 procent van de projecten bleek toch dat de realisatie niet haalbaar was. Sommige van deze projecten zijn helemaal afgeblazen en enkele hebben in een later ronde opnieuw een subsidie ontvangen. Deze zullen dus mogelijk in de toekomst nog worden opgeleverd.

 


Energie vergelijken via Goedkope Energie en Gas.nl

Met onze energievergelijker kunt u eenvoudig de beste energie aanbiedingen vergelijken en overstappen naar goedkope energie. Stap ook over en ontvang een gratis tablet, korting op stroom of een leuk welkomstcadeau! Meer weten? Bekijk hier alle energie informatie pagina’s of bekijk hier de FAQ.