Eneco stopt met energieakkoord


windenergie-windmolen-windmolenpark

Eneco bouwt investeringen af

Energieleverancier Eneco stopt met het meewerken aan de doelstellingen van het energieakkoord. Simpelweg omdat het niet meer mogelijk is, zegt topman Jeroen De Haas. ”We moeten onze investeringen de komende jaren noodgedwongen terugschroeven met 400 miljoen euro. Er is dus geen geld meer voor de bouw van windparken, biomassa-installaties en aanleg van warmteleidingen.”

Eneco heeft op dit moment 2 windparken op zee, één voor IJmuiden en één voor Noordwijk. ”Verder groeien is niet meer mogelijk,” zegt De Haas, ”Terwijl die groei wel nodig is om de doelstellingen van het energieakkoord te halen.”

Verplichte splitsing

Het afbouwen van de investering is een gevolg van een besluit van minister Kamp, dat energieleveranciers verplicht te splitsen in twee delen. De opsplitsingswet is een Nederlandse wet uit 2004 die energiebedrijven verplicht onderdelen te splitsen. Zo moet een energiebedrijf bestaan uit een private productie- en leveringstak en een publieke transporttak. Een besluit waar energieleveranciers zoals Eneco en DELTA zich heftig tegen verzetten, onder andere bij de rechter.

Politiek

Het is volgens De Haas nu aan de politiek om te bepalen of de verplichte splitsing echt nodig is. ”We willen aan minister Kamp vragen of de splitsing alleen wordt doorgevoerd als andere landen dat ook doen. Dat was immers het oorspronkelijke idee.” De Haas verwacht dat hij bijval zal krijgen van de Tweede Kamer.

Mocht de splitsing toch verplicht worden dan zullen er volgens De Haas ongeveer 800 tot 1000 banen verloren gaan bij Eneco. ”Dat zijn vooral functies op hoge niveaus. Dat is extra zuur, want we werken al in een sector waar ontzettend veel banen naar het buitenland zijn gegaan.”

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.