Amsterdam investeert 150 euro miljoen in schone energie

In 2030 wil de gemeente Amsterdam 55% minder CO2 uitstoten, en deze doelstelling ligt voor het jaar 2050 op maar liefst 95%. Om dit te kunnen realiseren wil de gemeenten de komende jaren 150 miljoen euro gaan investeren in schone energie. Dit geld zal onder andere besteed worden aan het aardgasvrij maken van de stad. Per 2040 wil Amsterdam alle gebouwen en woningen hebben afgesloten van het aardgasnetwerk.

 

Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050

Wie wil weten hoe Amsterdam deze omslag gaat maken kan op korte termijn terecht bij de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050, die wordt opgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders (B&W). In deze Routekaart wordt vastgesteld hoe de gemeente de gestelde doelen kan behalen. Hierbij gaat het om concrete acties en samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en onder andere bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente doet tevens een oproep aan alle bewoners om ideeën aan te dragen die kunnen bijdrage aan het behalen van de zeer ambitieuze doelen.

 

‘’Als Amsterdam zich voorgoed wil ontdoen van de schadelijke uitstoot van CO2 is een trendbreuk nodig. Dat doen we door zelf het goede voorbeeld te geven door de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal te maken en we zetten nieuwe stappen naar een aardgasvrije stad. En we zorgen ervoor dat alles wat nieuw gebouwd wordt klimaatneutraal, of zelfs energieleverend is.’’ aldus Marieke van Doorninck, Wethouder Duurzaamheid.

 

Collectieve kennis inzetten voor relevante sectoren

Het ultieme doel van de Routekaart is het benutten van de collectieve kennis om relevante sectoren te verduurzamen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie (haven), elektriciteit en gemeentelijke organisatie. Een van de speerpunten is om onder andere energieneutraal te gaan bouwen. Momenteel is de gebouwde omgeving nog goed voor 28% van de totale CO2-uitstoot. Daarnaast wil de stad wijken één voor één gaan afkoppelen van het gasnetwerk.

 

Energieopwekking en mobiliteit

Om deze energietransitie te laten slagen wil Amsterdam ook significant meer zonne- en windenergie gaan opwekken. Dit wil het onder andere gaan doen door inwoners met daken meer inzicht te geven in de mogelijkheden van zonnepanelen. In samenwerking met de netbeheerder en andere partijen wil de gemeente alle relevante adressen een ‘’zonaanbod’’ gaan doen.

Een groot deel van deze extra capaciteit zal worden gebruikt voor duurzamere vervoersmiddelen. Een van de belangrijkste doelen hierbij is om in 2030 al het verkeer binnen de gemeentegrenzen uitstootvrij te maken. Om dit mogelijk te maken zullen er veel meer oplaadpalen geïnstalleerd moeten worden.

 

Amsterdams Klimaatakkoord

Alle afspraken die zullen worden gemaakt tijdens gespreksrondes met betrokkenen zullen worden gebundeld in een Amsterdam Klimaatakkoord. In dit akkoord zal halverwege 2019 per stadsdeel, en als stad in het geheel, afspraken staan met partners als de industrie en het bedrijfsleven. Het Amsterdamse Klimaatakkoord zal vervolgens onderdeel worden van de definitieve Routekaart die eind 2019 wordt gelanceerd. Het totale budget voor het Klimaatfonds bedraagt 150 miljoen euro tussen 2019 en 2025.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave