Aandeel wind- en zonne-energie voor het eerst groter dan gas in energiemix EU

Aandeel wind- en zonne-energie groter dan gas in energiemix EU

Het aandeel wind- en zonne-energie bedroeg 22 procent in de EU-energiemix afgelopen jaar, een record. Dat blijkt uit cijfers van het onafhankelijke klimaat- en energiedenktank Ember. Hiermee lag het aandeel wind- en zonne-energie voor het eerst boven dat van aardgas.

 

EU wil snel minder afhankelijk zijn van aardgas

Steeds meer landen in de EU willen minder afhankelijk worden van aardgas. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste willen veel landen in de EU minder afhankelijk zijn van gas uit Rusland, om deze reden probeert men meer energie op te wekken door middel van andere energiebronnen.

Ten tweede wil de EU minder gas verbruiken om te voldoen aan de gestelde klimaatdoelstellingen. Om deze doelstellingen te halen zal er minder fossiele brandstoffen als olie, gas, en steenkool gebruikt moeten worden.

 

Energiecrisis sterke impuls voor hernieuwbare energiebronnen

De energiecrisis die zorgde voor enorm hoge gasprijzen zorgde voor een extra impuls aan investeringen in hernieuwbare energie. Daarnaast nam het verbruik aan gas af. Volgens Ember bedroeg in 2022 het aandeel aan wind- en zonne-energie 22,28% van de totale energiemix in de EU, tegenover 19,91% voor gas. Deze verandering markeert een mijlpaal volgens de denktank, die een forse terugval in het gebruik van steenkool en gas verwacht.

 

Ook steenkool beleefd opleving

Helaas was er niet alleen maar goed nieuws, maar ook minder goed nieuws. Zo zorgde de crisis in de energiemarkt ook voor meer gebruik van schadelijke steenkool. In totaal werd er 7% meer steenkool gebruikt om energie op te wekken. Dit was voornamelijk het geval om goedkoper stroom op te wekken, aangezien de prijzen voor gas explositef omhoog schoten.

 

Energiemix EU

De afgelopen jaren zijn er flink wat veranderingen gaande binnen de energiemix van de EU. Zo is er een sterke terugval in het aandeel van kernenergie. Dit komt voornamelijk omdat er diverse kerncentrales zijn gesloten in Duitsland en Frankrijk. Waar waterkracht en kernenergie voorheen nog goed waren voor 45% van de energiemix, is dit in 2022 nog maar goed voor 32,04%.

De daling van energie uit waterkracht en kernenergie werd vooral goedgemaakt door stroom opgewekt door middel van gas, windenergie, en zonne-energie. Vooral de opwekking van zonne-energie nam flink toe, met 24% naar een totaal van 39 TWh.  Hierdoor was er naar schatting 10 miljard euro minder nodig om gas in te kopen.

Het gebruik van steenkool nam vanaf begin 2000 flink af, vanwege het schadelijke effect op het milieu. Wel beleefde het een kleine opleving in 2022, vanwege de energiecrisis. In totaal importeerde de EU 22 miljoen ton extra steenkool, al gebruikte het hier maar een derde van.

 

Energiemix EU

  • Waterkracht en kernenergie: 32,04%
  • Wind- en zonne-energie: 22,28%
  • Gas: 19,91%
  • Steenkool: 15,99%
  • Overige: 9,79%

 

Forse daling stroomverbruik

Door de hoge energieprijzen daalde de vraag naar stroom in de hele EU. In totaal was er 7,9% minder vraag naar stroom vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Ook relatief zachte temperaturen in de winter hielpen mee aan een lagere vraag naar stroom.

Voor volgend jaar verwacht Ember een grote daling in het aandeel van fossiele brandstoffen. De denktank verwacht dat het aandeel fossiele energie zal dalen met maar liefst 20%.

‘’Europa’s omschakeling naar hernieuwbaar gaat versnellen als antwoord op de energiecrisis, terwijl waterkracht en de Franse nucleaire energie zich zullen herstellen. Het aandeel van steenkool gaat dalen, maar dat van gas, dat naar verwachting zeker nog een tijd duurder zal blijven dan steenkool, zal het snelst zakken.”

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave