Forse stijging verbruik hernieuwbare energie

Afgelopen jaar is het verbruik aan hernieuwbare energie flink gestegen. In 2019 lag het verbruik uit hernieuwbare bronnen op 181 petajoule (PJ). Dit is 16 procent hoger dan een jaar eerder. Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst van biomassa. Ongeveer de helft van de groei bestond uit het bijstoken van biodiesel en bio-benzine in energiecentrales. Daarnaast maakte ook zonnestroom opnieuw een sterke groei door.

 

Aandeel hernieuwbare slecht licht gestegen

Ondanks dat de opbrengst van hernieuwbare bronnen over de linie steeg is het totale aandeel van duurzame energie nog laag. In 2018 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie ongeveer 7,4 procent. Kijkend naar 2019 dan kwam dit aandeel uit op 8,6 procent van ons totale energieverbruik. Dit verbruik bedroeg in 2019 ongeveer 2100 petajoule.

Vanwege afspraken met de Europese Unie moeten het aandeel hernieuwbare energie in Nederland door stijgen naar 14 procent in 2020. Met alleen het uitbreiden van de opwekcapaciteit binnen de landsgrenzen zal dit waarschijnlijk niet gaan lukken. Om deze reden zal Nederland waarschijnlijk duurzame energie uit het buitenland moeten gaan inkopen. Dit kan het doen bij landen die al meer dan hun afgesproken doel opwekken. Hiervoor zijn momenteel nog geen afspraken gemaakt door de regering.

 

Biomassa in de lift

Op dit moment is biomassa nog steeds de grootste hernieuwbare energiebron in Nederland. Ongeveer 60% van onze hernieuwbare energie wordt opgewekt door middel van deze techniek. In 2019 werd er voor een totaal van 106 petajoule aan stroom opgewekt door middel van biomassa. Dit is 15 procent meer dan een jaar eerder. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de kolencentrale bij Eemshaven. Deze stookt sinds afgelopen jaar ook weer biomassa bij. Dit heeft te maken met gewijzigde regels op het gebied van toekenning van subsidie voor het bijstoken van biomassa.

Naast de stijging door bijstoken van biomassa nam ook het gebruik van vloeibare biotransportbrandstoffen toe. Hiermee werd 28 petajoule aan energie opgewekt. Dit is 24 procent meer dan in 2018. Dit had onder andere te maken met de verhoging van de het verplicht percentage duurzame energie voor het vervoer van motorbrandstoffen. Het minimum steeg van 8,5 procent naar 12,5 procent. Het meestoken van biomassa in kolencentrales werd ook populairder afgelopen jaar. De productie aan warmte en elektriciteit nam toe van 3 naar 8 petajoule.

 

Opbrengst zonnestroom piekt

In 2019 werd er ook flink meer elektriciteit en warmte opgewekt door middel van zonnestroom. De totale opbrengst steeg met 37 procent naar een totaal van 20 petajoule. De totale capaciteit aan zonnepanelen steeg afgelopen jaar ook met een recordhoeveelheid. In 2018 ging dit nog om 4500 megawatt en in 2019 al om 6800 megawatt. Een stijging van 2300 megawatt (51%).

Naast de opgestelde capaciteit aan zonnepanelen steeg ook de opgestelde capaciteit aan windmolens. Hierbij ging het echter maar om 100 megawatt. De reden hiervoor is dat er geen grote nieuwe windmolenparken zijn geopend op de Noordzee. Dit is iets wat in de komende jaren waarschijnlijk wel gaat veranderen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave