Coronacrisis raakt ook investeringen in energiebranche

De afgelopen maanden slaat de Coronacrisis om zich heen. Hierbij vallen in alle sectoren vele slachtoffers. Ook binnen de energiesector wordt momenteel de noodklok geluid. Zo zijn de investeringen in de energiesector de afgelopen maanden flink teruggelopen. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) gaat het om een daling van 20 procent. Dit is de grootste daling in de geschiedenis.

Volgens de IEA-directeur is de huidige situatie verontrustend. Zo kan het gebrek aan investeringen onder andere zorgen voor tekorten in de nabije toekomst. Ook heeft het ontslagen en gemiste kansen tot gevolg. ”Het leidt op dit moment tot ontslagen en gemiste kansen op bedrijvigheid in de energiesector. Daarnaast leidt het tot een gebrek aan energieprojecten die we in de nabije toekomst nodig hebben als de economie weer aantrekt”, aldus Fatih Birol.

 

Ontwikkelingen door Coronacrisis

De Coronacrisis heeft wereldwijd grote gevolgen voor industrieën en de economie. Zo wordt er al maanden een stuk minder geproduceerd, minder gevlogen en minder auto gereden. Door deze ontwikkelingen nam de vraag naar energie wereldwijd af. In veel landen met een totale lockdown daalde de vraag naar energie met ruim 25 procent. Hierdoor dalen olie- en gasprijzen en wordt er minder geïnvesteerd.

Doordat veel mensen thuis werken zou je verwachten dat de vraag naar stroom stijgt. Maar de complete markt is ingestort. Wel is het zo dat het aandeel elektriciteit is gegroeid binnen het totale energieverbruik. Voor het eerst is stroom belangrijker dan het aandeel olie en gas. Dit komt vooral door het warme weer en de lage productie.

 

Investeringen ook laag pitje

Naast een laag verbruik wordt er dus ook weinig geïnvesteerd. Investeren in een markt die op zijn gat licht is nou eenmaal niet zo interessant. Onder de streep is er sinds het begin van de crisis een derde meer geïnvesteerd in olie en gas. Kijkend naar schaliegas dan gaat dit zelfs om een daling van 50 procent. De investeringen in duurzame energiebronnen als zon en wind zijn ook gedaald. Ondanks dat men een stijging verwachten is de hoeveelheid investeringen nu terug gevallen tot het niveau van enkele jaren terug. ”De teruggang in investeringen in schone elektriciteit ondermijnt de noodzakelijke verandering naar duurzame energie”, aldus Birol. Ook het elektriciteitsnetwerk kan sinds het begin van de crisis rekenen op minder investeringen. Hierbij ging het om een daling van 10 procent. Dit is jammer, want dit energienetwerk is keihard nodig voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.

 

Aandeel duurzame energie gestegen

Tijdens de crisis is het aandeel duurzame energie gestegen van iets meer dan 30 procent naar ongeveer 40 procent van het totale energieverbruik. Dit komt echter niet omdat er meer duurzame energie opgewekt wordt, maar omdat het verbruik van olie en gas flink gedaald is. De daling van dit verbruik kan volgens de IEA-directeur echter alleen gehandhaafde blijven wanneer er snel veel geld geïnvesteerd wordt in duurzame energie. ”De mate waarin overheden duurzaamheid als voorwaarde stellen voor hun economische herstelplannen zal hiervoor bepalend zijn”.

 

Lage energietarieven bedreiging duurzame energie

Door de Coronacrisis liggen de energietarieven momenteel historisch laag. Door het lage verbruik en de warme winter is aardgas nu zeer goedkoop. Hierdoor kan ook stroom in gascentrales erg goedkoop geproduceerd worden. Deze lage tarieven voor fossiele energie vormt een bedreiging voor investeringen in duurzame energieprojecten. Wanneer de bouw van nieuwe projecten financieel gezien niet interessant genoeg is zullen investeerders zich terug trekken. Barbara Baarsma, directeur Rabobank Amsterdam, verwacht dan ook dat de bouw van grote windmolenparken voor de kust van Nederland gevaar loopt. Volgens Baarsma is het belangrijk dat de overheid denkt aan het afschaffen van indirecte subsidies aan olie- en gasproducenten. Daarnaast moet de overheid bedrijven die steun ontvangen onder druk zetten om akkoord te gaan met ‘’groene’’ voorwaarden.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave