Windpark Borssele toch rendabel


windenergie-windmolen-windmolenpark

Het windpark Borssele dat in het jaar 2020 voor de kust van Walcheren zal verschijnen zal toch niet veel minder energie opbrengen dan verwacht. Dat stelt minister Kamp van Economische zaken. Uit recent Amerikaanse onderzoek bleek dat het windmolenpark tot wel 80% minder energie zou opbrengen. Dit omdat de windkracht structureel zou afnemen na elke windmolen. Zodoende zou de laatste windmolen amper draaien.

Onzin volgens Kamp

Volgens Minister Kamp is dit totale onzin. “De afvang van wind tussen windturbines onderling is algemeen bekend. In de ontwerpen, berekeningen en financiële onderbouwingen voor windparken wordt met dit effect rekening gehouden.”

Situatie anders

Volgens Minister Kamp zouden de effecten een stuk minder nadelig zijn omdat de situatie heel anders is. Het artikel gaat uit van een hypothetische situatie, waarin een gebied 2,5x zo groot als Nederland vol wordt gezet met windturbines. “Dat is in de Nederlandse context onrealistisch en niet aan de orde.” Hij ziet dan ook geen nadelige gevolgen voor de kostprijs van de opgewekte energie of de verleende subsidie.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.