Te weinig schone energiebronnen in Nederland


Weinig schone energie in Nederland

In vergelijking tot andere Europese landen doen we het erg slecht op het gebied van hernieuwbare energie en duurzaam milieubeleid. Om deze reden is het belangrijk om strenge maatregelen te nemen om het produceren en gebruiken van schone energie te bevorderen.

Dat stelt Rick van der Ploeg in Trouw. De economist vindt dat de Nederlandse overheid op korte moet investeren in een toekomst zonder steenkool en olie. Tevens moet de gaswinning in Groningen volgens hem gestopt worden.

Slechts 5,5% van de energie duurzaam verkregen

Ook cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigen de negatieve geluiden over het Nederlandse milieu- en energiebeleid. Maar 5,5% van alle gewonnen energie komt in Nederland uit duurzame energiebronnen zoals de wind, zon of geothermische bronnen. In vergelijking, het Europese gemiddelde ligt op dit moment rond de 16 procent. Volgens diverse meningen is het belangrijk dat we ons veel meer inzetten en bijvoorbeeld een land als Zweden als voorbeeld nemen. Dat land is met 53 procent hernieuwbare energie de koploper op het gebied van duurzaamheid. Alleen de landen Luxemburg en Malta presteren slechter dan Nederland.

Meer kijken naar andere landen

Volgens Van der Ploeg zou de Nederlandse overheid er goed aan doen om meer naar het buitenlandse beleid te kijken. ‘’We wekken weinig energie op uit waterkracht of uit verbranding van biomassa zoals in Zweden, en geven weinig steun aan hernieuwbare energie zoals in Duitsland en Denemarken.’’

Daarnaast vindt Van de Ploeg ook dat er strenger gekeken moet worden naar bepaalde takken binnen het Nederlandse bedrijfsleven. ‘’Bovendien zorgt een ijzersterke lobby dat Nederland energieverslindende sectoren als transport en distributie, Schiphol, de Rotterdamse haven (inclusief raffinaderijen en petrochemische industrie), de tuinbouw en de staalindustrie ontziet door niet de volle maatschappelijke kosten te berekenen van benzine, steenkolen en gas’’, aldus de hoogleraar.

Als Nederland beter wil scoren op duurzaamheid dan zal het belangrijk zijn om subsidies op fossiele brandstoffen volledig af te schaffen. Daarnaast moeten subsidies voor specifieke hernieuwbare energiebronnen ook vervangen moeten worden door generieke onderzoekssubsidies voor de energiebronnen van de toekomst zoals zon, wind, algen en fusie.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.