Solaroad misschien naar Californië


solaroad-succes-of-niet

De Nederlanders achter het fietspad Solaroad zijn in gesprek met de gemeente van Californië om plannen te bespreken om de Solaroad te exporteren. De gesprekken vloeien voort uit de overeenkomst die de provincie Noord-Holland heeft, wat betreft innovatieve energieprojecten, met Californië. Solaroad valt onder een van deze innovatieve energieprojecten.

De Solaroad

De Solaroad is een innovatie op het gebied van energiewinning. Het is een uniek concept dat zonlicht op het wegdek omzet in elektriciteit. Hierdoor wordt het wegennet als het ware ingezet als onuitputtelijke bron van groene stroom. Inmiddels bestaat het Solaroad fietspad, dat is gelegen in Krommenie, een jaar. In dat jaar heeft het fietspad zo’n 9800 kWh aan energie opgeleverd, voldoende stroom voor 3 huishoudens.

Concrete plannen

Sten de Wit, woordvoerder van de organisaties achter Solaroad, vertelt dat er inmiddels meerdere gesprekken zijn gevoerd om ideeën te kunnen omzetten naar concrete plannen. Een precieze plek waar de Solaroad in Californië moet worden gelegd en het kostenplaatje hiervan zijn nog niet bekend. Wel is bekend dat er nog vier andere gesprekken op de planning staan wat betreft het exporteren van Solaroad, drie gesprekken met andere gemeentes in Nederland en een gesprek met een buitenlandse belangstellende. ‘Ik ga er vanuit dat we in de loop van volgend jaar minstens een vervolgproject kunnen aankondigen met een streefdatum’ aldus Sten de Wit.

Lees ook: SolaRoad zonnefietspad levert meer energie dan gehoopt

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.